דף היומי בזהר הסולם – לך לך סד-סו (למתקדמים)

דף היומי בזהר הסולם – לך לך סד-סו (למתקדמים)

1. מה הכוונה שאברהם הולך למסעיו?
2. אילו מסעות הלך אברהם ומה קרה בכל מדרגה?
3. מדוע דוד מוזכר על שם אימו ולא על שם אביו?
4. במה אנו רואים שלוט לא רצה להידבק שאמונה השלמה כמו אברהם?

אין תגובות

להגיב