הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – עג-עה למתקדמים

הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – עג-עה למתקדמים

1. מהו כתפוח בין עצי היער? הראה ד' פירושים ואת ההבדל ביניהם בכתוב "בצילו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי".
2. מה עושה את בחינת הנפש של הנקבא ומה את נפש הזכר וכיצד נעשית נפש משולבת מזכר ונקבא?
3. מה קורה לנפש המאוחדת כאשר יורדת לעולם ומדוע?
4. במה תלוי אחדות הנשמה, אחדות הנפש הנפרדת? וכיצד לדעתך ניתן ליישם בחינה זו בעולמנו?
5. (מראשית חכמה) מצד מה נחשבת אשתך לבת מלך וכיצד עליך לנהוג בה בשל כך?

אין תגובות

להגיב