דף היומי בזהר הסולם – לך לך עמודים עו-עח (למתקדמים)

דף היומי בזהר הסולם – לך לך עמודים עו-עח (למתקדמים)

1. למה נועדו ז' רקיעים שאותם עשה הקב"ה?
2. מהו רקיע הנעלם מעל שבעת הרקיעים ומה תפקידו?
3. מהו רקיע התחתון? למי הוא משפיע ובאיזה תנאי?
4. מדוע בקבלת הארת חכמה מושמדים כל החיצונים?
5. כיצד אנו לומדים שהקב"ה עובר לפני אברהם והורג את אויביו?
6. מהו הלימוד המראה שהמזרח מאיר לדרום, שם נמצאת בחינת אברהם?

אין תגובות

להגיב