002- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – ד-ו – השקפה

002- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – ד-ו – השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד

שְׁמוֹת ד – ו

הָיׂה הָיָה דְבַר ה'

הַתפִיסָה שּׁהקב"ה אִיתְך הִיא הָתִקְוַוה הָמֶאַפשֶׁרת צְלִיחַה שֶׁל מַשבֵּר בִּזמַן גָּלוּת נָפְשִׁית.

התקווה מאפשרת לעבור את הגלות הנפשית ללא ייאוש, זהו מצב שניתן לשמוח מתוך הבנה שהקב"ה נמצא בכדי ל590תגר את האדם, ולכך דרושה אמונה בהשגחה מתמדת.

הָיׂה הראשון הוא גלות מצרים, הָיָה השני גלות בבל. גלות מצרים היא השורש של יציאה מעבודה זרה, שזו התחלה של כל עבודת השם. הגלויות שבאו לאחר מכן, הן כבר במסגרת עם שקיבל תורה, דהיינו שהייתה לאדם אמונה והיא הסתלקה ממנו, וכעת הוא נלחם להשיגה מחדש.

אֵין הַתּוֹרָה מִתְקַבֶּלֶת מִתּוֹך מִסְכְּנוֹת אֶלָּא מִתּוֹך עוֹצְמָּה. בנוסף אי אפשר לקבל את התורה מתוך אינטרס כפי שחשבו עשיו וישמעאל, אלא ההיפך, יש לקבלה תוך התגברות על הטבע הנפשי של הרצון לקבל.

אין תגובות

להגיב