034- דף היומי בזוהר הסולם – שמות – ק-קב השקפה

034- דף היומי בזוהר הסולם – שמות – ק-קב השקפה

שיעור שמע

bmp3 (1)

שְׁמוֹת ק-קב

הָבָה נִתְחַכְּמָה

הַמִּלְחָמָה הָאַמִּיתִּית נִמְצֵאת בָּפּנִימִיוּת.

 מלחמה בחיצונית בלבד אינה מניבה תוצאות, שהרי כל התיקון הוא פנימי. כאשר אדם פועל בקדושה, בצדיקות, עם ברית אמונית – יש באפשרותו להתנגד לדין שנעשה בו, ואפילו לנצל את הדין ולפעול נגד הצד האחר, כך היה כאשר רצו מלאכי מצרים להתחכם בעליונים על ישראל, לגזול את כוחם ולהפנותו כנגדם. אדם חזק לוקח את הייסורים כאתגר להתקדמות, ואומר כֵן יִפְרֹץ – והצד המצרי אומר פֶּן-יִרְבֶּה.

רואים מקרים בהם נלקחת מאדם חיצוני קריירה, או תהילה מאומן, מאבד  הם את הכבוד המזויף מהסביבה ואינם מסוגלים להתמודד. אך את הגאווה יש לבזות שכולם יראו את האבסורד שדבר חיצוני מקבל את השליטה.

אין תגובות

להגיב