037- דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קט-קיא השקפה

037- דף היומי בזוהר הסולם – שמות – קט-קיא השקפה

שְׁמוֹת קט-קיא

שְׁתֵּי דְּמָעוֹת לַיָּם הַגָּדוֹל

לְכָל דָּבָר שׁקוֹרֶה כָּאן, יֵשׁ שׁוֹרֶשׁ קוֹדֵם בּעוֹלָמּוֹת עֶלְיוֹנִים.

האדם הוא עולם קטן, וכאשר קולט הוא דבר או בעיה בחוץ, עליו להפנים שישנה בפנימיותו תפיסה מחשבתית קודמת, ואותה יש לתקן. תחילת התיקון הנפשי היא טיפול שורש לכוחות המצריים שמוליכים את האדם לרדידות חיצונית. לאחר התגברות על המלך זקן וכסיל הפנימי, דהיינו כשמת מלך מצרים – ניתן לרכוש תפיסה אמונית של דבקות בהשם בדרך לתכלית.

 

תפילת בני ישראל לא נענתה לפני שמת מלך מצרים. לפני שאדם ממית את המחשבה המצרית שהשתלטה על נפשו, לא תוכל להיענות תפילתו ברחמים. בכדי לצאת מהדינים של מצרים, יש לזהות את שקר העולם הזה, את שקר התפיסה שהמצב או המקרה קובעים. שלב ראשון יש להגיע ליראת הרוממות ע"י השִפלות, ואז ניתן להמתיק את הדין ברחמים.

יש ואדם לומד דברים פלאיים ונפלאים בתורה. טעות היא לנסות ללמוד ראיות מתוך גשמיות כמו למשל, אם ימצאו שרידי תיבה על אררט. ההוכחה שלנו היא לפי השורשים, באמונה. כאשר חז"ל אומרים שצבע אור השמש ירוק, אין לנו צורך לבדוק במדע. ואם מלמדים שכל חסד שעושה הגוי עושה לטובתו, אין צורך לחקור ולבדוק הדבר, דברי רבי שמעון הם דברי אלוקים חיים.

אין תגובות

להגיב