019- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קמא-קמב (שיעור...

019- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קמא-קמב (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר משה ויעקב

הזוהר הקדוש הוא ההכנה לכניסה לא"י!
ארץ הקודש היא בחינת הגוף, שליבו הוא ירושלים.

משה ויעקב הם ב' מרכבות, להם שיוכים חשובים לנפש האדם. משה השקט הפנימי, אמונה גדולה, רוחניות והשגחה, מעבר לתפיסת העולם הזה, שֹכל שבא לספר ולהאיר את הלב. יעקב פראקטי לעולם הזה — ההלכה. וכפי שהאדם בנוי כך בנויה גם היהדות.

היתרון של משה בעולם הזה, שהיה לו גוף, תודעה גשמית, שאיפשר לו לפעול את התודעה, וכשנפטר חזר למדרגת בינה. כמו גנרל שירד לעשות עבודת שדה, ולאחר שסיים חוזר למדרגה העליונה. יעקב שייך לשם שדי, ולא לשם הויה. כפי שאומר ה': וָאֵרָא אֶל-אַבְרָהָם אֶל-יִצְחָק וְאֶל-יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי וּשְׁמִי יְהוָה לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם.

תפקיד משה לחבר בין עליונים לתחתונים איש האלוקים=גימ' בן עמרם, מחבר שמים וארץ. תפקיד יעקב לייצר את הפעולה בתחתונים בצורה שלמה — עולם ההלכה.

משה פנימיות, זכר – יעקב חיצוניות הנקבה שמושכת את אור החוכמה — וזה ההבדל בין זכר לנקבה. ערכה של הנוקבא כלפי הבינה, הוא כמו גוף אל רוח. כאמור יעקב המוחש הגוף, משה תפיסה מופשטת, כמו פנימיות וחיצוניות התורה צריך את שניהם.

עליונות דור המדבר חשובה, אך כשחסרה את הפרקטיקה, ולכן לא תוכל להיכנס לא"י, מאחר ועלולים לגרום לרצון לפעול בקיצוניות- הכל או כלום, כפי שלמדנו על האות ת' במאמר האותיות.
לא יהיה עוד דור, ולא היה דור כדור המדבר, אשר נראה להם זיו יקר רבונם פנים בפנים. את המופשטות העליונה קשה להכיל בתוך התפיסה הגשמית. בא"י ניתן להגיע לכך רק בגמר תיקון. כל שניתן למשה לתפקד בעולם זה, היה רק להורדת התורה, ולמעשה הוא שייך לעולם העליון.

כדי להגיע לכור ההיתוך, עלינו לרדת עם הגוף, עם יעקב ובניו, כדי לייצר הרחקה מהרצון לקבל לעצמו — אדם צריך להגיע למסקנה עם צד הלב שבו – יעקב, שירגיש שהוא משועבד לרצונות הגשמיים. עד אשר מגיע אל תפיסת משה, שדרך הזיווג ביוסף יקבל את הכוח לקנות דעה רוחנית, אף זו עדיין לא מספיקה בכדי לקנות מדרגת אהבה.

המוח משמש כמדריך ללב, שבו לא ניתן עדיין להשתמש. כרגע הלב הוא כ-לב, הנתון ליצרים. לכן יעקב מייצג כיום את ההלכה, ומשה את תורת הקבלה.

אין תגובות

להגיב