013- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – לז-לט למתקדמים

013- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – לז-לט למתקדמים

שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות לחזרה ושינון זהר בא לז-לט
1. מה תשובת רשב"י על מה ששאלו רבי ויוסי ורבי חייא מדוע לא היה הנס של מצרים ביום?
2. מה תפקיד הלילה ומה תפקיד היום בסדר הגאולה?
3. במה שבחו רבי ויוסי ורבי חייא את רשב"י?
4. מהי השאלה שעדין לא ענה להם רשב"י כפי שמביא באות קכ"ז ומה תשובתו על השאלה?
5. על מה מצביע הפסוק "כי אין בית אשר אין שם מת" על דרכי ה' ועל דרכי המצרים?
6. מדוע כתוב ליל שימורים? וישנם כאן שתי שאלות: למה שימורים ולא שמור ולמה אמר בתחילה ליל ואח"כ לילה?
7. מדוע במקום שמוצאים זכר ונקבה אין השבח אלא לזכר?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק –

בֹּא לז-לט

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה

בִּכְדִי לַהֲרוֹג אֱמוּנָה תְּפֶלָּה, צָרִיך כֹּחַ אֱמוּנָה אָמִּיתִּית.

עצלנים המחפשים קיצורי דרך, יחפשו אמונות תפלות כמו סרט אדום, שום בנעלים וכדומה, הכול רק כדי לא להתייגע בעבודת נפש פנימית, ושמירה על תורה ומצוות. אך אין זה קשר אמיתי, בו יש לחבור לנותן המתנה ולא לחפש את המתנה עצמה. הפתיחות לאמונה אמיתית היא הדבק שיכול להסיר את המחשבות השטותיות.

עד יציאת מצרים לא האמינו באפשרות שניתן להימלט מהכישוף המצרי, משעבוד למחשבות סרק וגאווה, מביטול הקפיטליזם הרוחני. וזאת לאחר שראו שבכל בית מצרי מתה האמונה הטפלה, בכוח האמונה האמיתית, שהיא מעל טעם ודעת ומעל המקרה.

קכה) למה לא היה הדין של מצרים ביום? כתוב: היום אתם יוצאים. וכתוב הוציאך ה' אלקיך ממצרים לילה. אלא עיקר הגאולה של ישראל לא היה אלא בלילה (מקום החושך בו קונים אמונה), שהיא המלכות הנקראת לילה, שהלילה פתח קשרים ועשה נקמות, והיום הוציא אותם ביד רמה. כמ"ש: יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, ומצרים מְקָברים את אשר הכה ה' שהם כל בכור. זה היה כדי לפרסם הנס.

קכו) באו רבי חייא ורבי יוסי והשתתחו לפניו (רבי שמעון) ונשקו ידיו ובחכו, ואמרו: צורות העליונים והתחתונים מרימים ראשם בזכותך, עשה הקב"ה ירושלים של מטה, המלכות, כעין ירושלים של מעלה, בינה. ועשה החומות של העיר הקדושה ושעריה. מי שנכנס אינו נכנס עד שיפתחו לו השערים. מי שעולה אינו עולה עד שיתקנו המדרגות אל החומות. מי יכול לפתוח את שערי העיר הקדושה. ומי יכול לתקן המדרגות אל החומות? זהו ר' שמעון בן יוחאי, שהוא פותח השערים של סודות החכמה, והוא מתקן את מדרגות העליונות. וכתוב: שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה, כָּל זְכוּרְךָ, אֶל פְּנֵי, הָאָדֹן יְהוָה. מי הוא פני האדון ה'? זהו רשב"י, שמי שהוא זכר מן הזכרונות. כלומר, שהוא בחינת זכר ממוחין העליונים הנקראים זכרונות, שהם מוחין דאו"א, צריך להֵרָאות לפניו.

קכז) אמר להם, עד עתה עוד לא כליתי להשיב על שאלותיכם, כי למדנו – וַיהוָה הִכָּה כָל-בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם. כל בכור סתם, שאינו אומר בכורי מצרים, משום שסובב גם על המדרגות שהמצרים נאחזים בהם, שהם ד' מדרגות הקליפות. והכל היה כמו אלו שמתו. שנעשה במדרגות הקליפות, כמו בבכורי מצרים שמתו. אלו קושרי הקשרים, שהיו משתמשים בכשפיהם באלו הכתרים, מהם היו משתמשים בעליונים ומהם בתחתונים, ואע"פ שכולם הם תחתונים, עם זה היו משתמשים גם בעליונים. וכל ארץ מצרים היתה מלאה כשפים, שכתוב: כי אין בית אשר אין שם מת. מפני שבכל מקום שעשו כשפים הרג אותם ה' – ע"י כוח האמונה האמיתית, את האמונה הטפלה. על זה אומר הרבי מקוצק – אותות ומפתים באדמת בני חם. וכך אומר גם הרמב"ם שאין להאמין בקב"ה על ידי אותות ומופתים, האמונה היא מעל טעם ודעת, מעל המקרה.

קכח) ונעשה הדין בכולם, בשעה שנתקבצו כולם בבתיהם, ולא היו מפוזרים במדבר ובשדה, אלא כולם נמצאו בבתיהם. ועשה הלילה, שהוא המלכות, את דיניו באותה שעה. והיה מאיר הלילה כיום בתקופת תמוז, וראו כל העם את דיניו של הקב"ה. כמ"ש: ולילה כיום יאיר, כחשכה כאורה. הלילה מאיר ע"י זה שמראה את הדין ברשעים.

קכט) ובשעה שיצאו ישראל, נמצאו כולם מתים בשווקים לעיני הכל (לפרסם הנס). ורצו לקבור אותם, ולא מצאו אותם, כי הכלבים אכלו אותם. אמנם לא כולם נאכלו, אלא גם נשארו מהם, שעליהם נאמר, ומצרים מקברים. וזה היה קשה להם מהכל, מצד אחד ראו את ישראל יוצאים, מצד האחר ראו את מתיהם. והכל היה כדי לפרסם את הנס, שלא היה כזה מיום שנברא העולם.

קל) לֵיל שִׁמֻּרִים הוּא לַיהוָה, לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. וכתוב: הוּא-הַלַּיְלָה הַזֶּה לַיהוָה, שִׁמֻּרִים לְכָל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְדֹרֹתָם. למה אמר ליל שמורים ולא שמור? למה אמר בתחילה ליל, ואח"כ לילה?

קלא) אלא כתוב: כִּי יִהְיֶה נַעֲרָ בְתוּלָה. נער כתוב: משום שכל זמן שלא קבלה זכר, נקראת נער. משקבלה זכר נקראת נערה. אף כאן, המלכות נקראת ליל, מטרם שקבלה זכר, ז"א. ואע"פ שכתוב בו, ליל שמורים, לשון רבים, שמשמע, שכלול בו גם ז"א, משום שהזכר, ז"א, עתיד להתחבר עמה, אבל עוד לא התחבר. ובשעה שהתחבר עמה זכר, כתוב הוא הלילה הזה לה' שמורים. שמורים יורה על זכר ונקבה, ז"א ומלכות. ומשום זה כתוב הלילה הזה. נער נק' ש"ך ניצוצין, מדרגה חמישית של התפתחות הנוק'.

קלב) ובמקום שנמצאים זכר ונקבה, אין השבח אלא לזכר (שהוא כלל). וכך שבחו ישראל בתשבחות שלהם, לזכר ולא לנקבה. כמ"ש: זה אלי ואנוֵהו. שאין השבח, במקום שנמצאים זכר ונקבה, אלא לזכר. ועל זה מחכים ישראל, כמ"ש: זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. משום שעתיד לעשות להם כן. שנאמר, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

קלג) כן עתיד הקב"ה לעשות להם. שכתוב: שֹׁמֵר מַה-מִּלַּיְלָה, שֹׁמֵר מַה-מִּלֵּיל. מה שם שמירה וליל, אף כאן שמירה וליל. מה שם שמירה ולילה, אף כאן שמירה ולילה.

קלד) ולילה נקראת משום הזכר הכלול בה. כמ"ש: אתה בקר וגם לילה, ז"א ומלכות. כי בקר פירושו, כמ"ש: וישכם אברהם בבקר, שמדתו חסד דז"א, שנקרא בקר. וכתוב: ה' בקר תשמע קולי. היינו ג"כ בקר ממש, ז"א במדת החסד.

קלה) ישבו רבי חייא ורבי יוסי, ורבי שמעון לימד אותם את סוד תורת כהנים. והיו חוזרים כל יום ללמוד איתו. יום אחד יצא רבי שמעון לחוץ, הלכו עימו, הגיעו לשדה אחד ישבו. עשו כרצונו.

http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב