039- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קפה-קפו (שיעור...

039- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קפה-קפו (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר הקירטא (אבן הקֵלַע)

אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק יִהְיֶה לָּךְ אֵיפָה שְׁלֵמָה.

כל העולמות נבנים מהמלכות, שעושה מידה, ושיעור כמה אור לקבל, ומה ניתן להפיק ממנו.
לב האדם, המלכות, הוא בחינת אבן הקלע שצריך להיות מכוון לאהבת השם. לצורך כך יש לפרוט את העבודה, ולכוון למטרה בחלקים, כמו בבניית פאזל. למלכות יש לה את תכונת החלוקה — יש לה שעור ומידה.
על האדם לשלוט ברצונותיו, ע"י עצירה בין הרצונות, מיון בשיעור והמידה, וסידור בהיררכיה בהתאם לאיכותם וחשיבותם ביחס למטרה.

רצון לתענוג מוטבע באדם, וכשבא למשוך אור, ע"י זיווג דהכאה, מופעל מסך שמאפשר שליטה בשיעור, מידה והפסק. בודקים מה צריך לקבל בהבחנה כמה ניתן להשפיע.
כך על האדם לשקול עם אילו רצונות לפעול, מתי לדחות ולעצור את הרצון בכל מיני מקומות בנפש. לפעול בספונטאניות רציונאלית, כאשר מקדימים לחלק בין רצון להשפיע לבין לקבל. לא להגיב אוטומאטית, אלא להפעיל מודעות ושליטה על התגובות, בכדי לכוון את אבן הקלע — הלב למטרה, דבקות בהשם יתברך.

אין תגובות

להגיב