002- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קז-קח (למתקדמים)

002- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קז-קח (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים

אל תאמר אי אפשר להגיע לשלמות!
יש לשאוף תדיר לשלמות, גם אם בזמן תיקון מוותרים עליה. לא שוכחים! תמיד היא ברקע.

הלבנה היא כנגד הרגש. אדם בעל השתוקקות גדולה, מתבייש כשאינו יכול לקחת זאת לקדושה. כשבא לדבר על קדושה, מאבד את החשק. יש לו סקרנות עצומה, וכשבא ללמוד את זה בתורה — זה לא עושה לו את זה, נעלמת ההשתוקקות, לעומת זאת רכילות מאד מעניינת, אך אינו רוצה לקבל כי אסור.

לוותר על הסקרנות קשה כי רוצה לחיות, מצד שני אסור — מה לעשות? אומר ה' ללב – לרגשות: — לכי מעטי את עצמך.

כעת זמן תיקון להכנת הכלי, האני שלך לא יכול להיות במלוא אונו.

השאיפה של האישה שבתוכנו צריכה להיות: כמה אני יכולה להיות תחת בעלי. כמה אני יכול להיות בביטול להשם יתברך.

סערות נפש נובעות מרצונות גדולים שאינם יכולים לבוא לידי מימוש – תקווה המעורבת בייאוש. הפאות מקשרות בין הראש לגוף — להזכיר שישנה שלמות שכרגע לא ניתן להגיע אליה — אך אין לוותר עליה לעולם. פועלים באופן זמני — בארגון הרצונות.

ישנה תפיסה ברחוב, שאדם שמח ספונטני — ולבעל שכל קר אין רגש.
מה צריך לעשות? — ספונטניות רציונאלית. לכאורה סתירה.

עליך לפעול את הרגשות, אך שלב ראשון תקפיא אותם, תמעט אותם, ותשחרר אותם לתבניות רציונאליות אמוניות.

שֹכל שעומד על בסיס אמוני – עליך לוותר על הרגש, לעקוד את יצחק, עד שהאני שלך הוא בחינת אין. בלי לוותר על חוכמה אי אפשר לקבל חסדים. אדם האומר מה שאני מרגיש זה הכי חשוב — מה שבא לי — לא יקבל חסדים. וותר על הרצונות הגדולים, והתחל לנהל את הרצונות נכון ומדויק ע"י י"ג מידות הרחמים, חפש רק את האמת בחיים.

הדלק נרות חנוכה, התגבר על היווני שבך, תרבות האצטדיון, הגוף, כדי שתוכלי לפרוץ דרך ולהחשיב החסדים יותר מחכמה.

מי שמתנהג רק בספונטניות הוא כמו בהמה!

אין תגובות

להגיב