006- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קטו-קטז (למתקדמים)

006- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קטו-קטז (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים

מי שלא מקבל על עצמו אמונה, אלא את תרבות הגוף — נשאר יווני חשוך, ונקרא עכו"ם.
פעולות חיוביות מעוררות את צד האדם שבנו – השליליות מעוררות את האדם בלייעל שבתוכנו – תכונת הגוי, חיצוניות וחשכות.

קדושה, זו היכולת להכליל את הפרטים לכלל הפנימי, המייצג את האדם בעולמות עליונים. בלי-יעל לא רוצה לעלות, בלי עול תו"מ. אומרים לך תהיה אדם, תהיה פנימי! להיות רק חיצוני זה כמו להיות בהמה טמאה. לעלות למעלה זו הנכונות לקבל עול שמים. וכך כל פעולה בלי התייחסות לנקודה הפנימית שלה זה בלי-יעל. "אתם קרויים אדם" — שהסכמתם לקבל את הקשר לפנימיות לבורא, צד האמונה שבאדם.

חיצוניות התורה חשובה ויש ללמוד אותה, אבל אם היא חלילה מנותקת מהפנימית — הופכת להיות דבר טמא. אמנם יש דבר מיוחד במצוות, שאפילו קיום ללא מודעות לפנימיות – הוא טהור. כל החטא והטומאה בעולם — שלא הלכו להתכלל עם הפנימיות. רוצה הלכה? התכלל עם חוכמה הקבלה — עם הפנימיות.

מתוך האגו מוכן הבלייעל לקחת יגיעה חיצונית, כמו אהבה בלי יראה — גוף בלי פנימיות. אומר היווני: "גם לי יש פנימיות", אך כולו הרגש שבא מתאוות הגוף — כמו הבוהמה — שיש לה תרבות, אבל גופנית. עדיף שיהיה לך רצון מת, מאשר להכניס בו רוח טמא, שבא רק לעצמך.

בהמות: סוג של ההנאות הפרטיות. אנו באים להתעסק עם ההנאות הפרטיות, בכדי לעורר את היהודי שבנו, צד האדם שרוצה להתכלל עם ה'. לקיחת הנאה, שבאה מצד שלא אמיתי, מעוררת את צד האדם בליעל.
לכן אין לצאת מכלל טמא! ישיבה במושב לצים, בכנסיה שלא לשם שמים, התכללות עם אנשים לא ראויים — תגרום שלאחר שיוצאים חזרה לפרטיות, עלולים להיות טמאים. הוא שאמר מרדכי היהודי לעם — אל תשתתפו בסעודתו של רשע, שרוצה לקחת את אוצרות בית המקדש ולהשתמש בהם לטומאה.

אכילת חזיר, ארנבת…הם פרטים שמגרים את צד האדם בליעל, שלא מגיע לאור הרצוי, מפני שאין לו את ההכנה הראויה לקבלת האושר הנצחי.

אין תגובות

להגיב