008- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קיט-קכ (למתקדמים)

008- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קיט-קכ (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר מְאורֵי אוֹר ומְאורֵי אֵשׁ

אם אדם פועל בלי תפיסת הבורא, האש פוגמת בו!

וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת-שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה. השמש הוא מאור והלבנה ג"כ מאור בפני עצמה. השמש צד השֹכל הזכר, והלבנה הרגש, השתוקקות, שלא יכלה לעמוד במצב– שלא היה לה חסדים לבטא החוכמה שהייתה בה, ע"כ מיעטה את עצמה וחזרה לעיבור.
מְאורֵי אֵשׁ: שליטה של ימי החול, של הגוף ולא הנשמה. הלבנה הייתה טרם המיעוט בבחינת עצם מאיר. מאחר ואין העדר ברוחני -לא נעדר ממנה מצב הזה גם לאחר המיעוט.

במוצ"ש מחזירים את שליטת מאורי האש ללבנה לשימוש בימי החול. האש עושה הפרדה הכי מוחלטת, כּלַיה — פירוד גמור שאי אפשר להחזירו — זה כוח האש. לכן כשיוצא יום השבת מברכים על הנר, כי אז ניתן למאורי אש רשות לשלוט.

זיווג פב"פ בשבת מאפשר לנוקבא לבטל המלאכה בכדי ליצר הכּלים. אש באה ליצר או לכַּלות, כאשר היא באה במסגרת ז"א, אז באה לבשל, להכין. שליטת האש בימי החול באה להכין חומר הגלם לשבת – שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה ובשבת השליטה העיקרית שלו.

יראה-אש ואהבה אור — לכן השימוש ביראה לא בא בכדי להיפרד, שאז באהבה היא נכבית. תפיסת הבורא מאורי אור- תפיסת הנברא — אש. אם אדם פועל בלי תפיסת הבורא, האש פוגמת בו. לכן יש להשתמש באש בחוכמה עם פתילה, אך אם תיקח אותה לפני שטרחת בערב שבת, מה תואכל בשבת? איך תקבל את מאורי האור?.

השימוש הנכון באש – כשהיא שליחה למאורי האור. תפקיד שני מאורות אחד לחבר, ואחד להפריד, כי בלי הפרדה אין אהבה. ביצחק-בשמאל מופיע פעם ראשונה אהבה, המתקיימת כשיש אור, אך צריך גם אש — יראה.

אור שבא מהבורא בלי אש, לא יכול לבוא כמטרת הבריאה, אלא רק קיום. מאורי האש — תפקיד הנברא לשכלל — להביא אל הכלל: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

בזמן ההכנה צריך לראות הפרטים , לכן ימי חול הם הזמן להכין את השבת, זה צד הבריאה שצריך להכיל את השבת — מטרת הבריאה.

במוצ"ש — בהבדלה, מאורי האור צריכים להשתקף דרך מאורי האור, לוקחת כוח ממאורי האור, ולהשתמש בו לימי החול.

אין תגובות

להגיב