Tags Posts tagged with "ציפור"

ציפור

׳©׳™׳¢׳•׳¨ ׳©׳ž׳¢:
׳œ׳”׳•׳¨׳“׳” Mp3

 

 

וְאַתָּה תְּצַוֶּה כה-כז

גם ציפור מצאה בית

התורה יוצרת חירות ולא מגבלות.

אדם הלומד את תורתו דרך הבינה, דרך ההשפעה, אזי נק' חירות. אך אם לומד דרך המלכות דהיינו הפרטיות שלו, אז נק' תורתו עבדות. חירות אמיתית יש למי שיודע ומיישם את תפקידו, כלומר בא להשפיע נחת רוח לבורא וכאשר לצורך זה לומד תורה, זוכה לחירות, ולא כאשר לומד לצורך מילוי מאווייו ומצוקותיו הפרטיים.

ציפור מצאה בית זה ז"א וקן לה זו המלכות, כאשר הקדושה שעליה להגיע היא הבינה. דרור גימטרייה קדוש, שבלי להגיע לבינה אין אפשרות לקבל את אור הגדלות. לכן כשהמלכות במקומה נק' ציפור וכשמתכללת בבינה נק' דרור. והתורה היוצאת מבינה נק' חירות.

יש קשר בין פסח, יציאה מהכעס לבין קבלת התורה. וכפי שכתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו, עליו לקדש את הבחינות ע"י המלכות, הלב.

 

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams