005- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – יג-טו למתקדמים

005- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – יג-טו למתקדמים

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ יג-טו

וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ

לֹא הַעוֹצמָּה קוֹבָעַת אֶלָּא הָאֱמֶת.

לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם וזהו בלעם.

משה היה רואה את הקדושה באור גדול, ואת הטומאה בשבבים קטנים. בלעם נחשב לנביא גדול מצד הס"א והיה גדול בדיבור מצד הטומאה.

שלושת יועצי פרעה מחזיקים את הרצונות הגדולים המפריעים לאדם. יתרו ואיוב עשו מעין תשובה, שיתרו שמע רק לאחר קריעת ים סוף, ואיוב שב אך לא מאהבה.

בלעם עודד את פרעה, ויתרו הסתלק ולא הסכים לכָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ. בלעם הרשע הוא בחינת עולם העשייה שרובו רע ומיעוטו טוב, לעומת משה שרובו טוב, אמת וקצת נגיעה של טומאה שטרם תוקנה. כאשר מתגדלים גם הצדדים של הס"א ומכירים בגדלות ה' – גם עם ישראל מתגדל.

כָּל אֶחָד צָרִיך לִמְצוֹא אֶת יִתְרוֹ שבתוכו וללמוד לִשְׁמוֹעַ,  דהיינו לְהוֹרִיד לַלֵּב למוּחש אֶת הָאֱמֶת.

כנגד ישראל הם בחינת אצילות, ישנם אומות העולם בריאה יצרה עשיה. איוב – בחינת בריאה, יתרו כנגד יצירה, נשאר בו חלק רע, ובלעם בחינת עשייה שרובו רע. בזמן תיקון רק חלק מצד הגוי שבנפש יכול להיתקן, אך חלק בלעם שהוא בחינת לב האבן, רק בגמר תיקון.

מח) בלעם לא שב ולא חזר, כי הטינוף של הס"א היה מתדבק בו. ועכ"ז, הסתכלות מרחוק היה מסתכל בתוך הטינוף ההוא והדבקות בס"א. כי בס"א יש הארה דקה אחת שמאירה מסביב כמ"ש: ונוגַה לו סביב. והסתכלות זו הקטנה היה מסתכל מרחוק, ולא בכל הדברים.

מט) וכשהיה מסתכל דבר קטן מתוך הארה ההוא, היה כמאחורי הקיר, אמר, ולא ידע מה אמר. והיה מסתכל בהארה ההוא בסתום שבעין, שמתגלגל העין, ואדם רואה אור סתום ואינו רואה. לכאורה היה מהפך עינו כמו שנראה באדם ישן, אך גם בס"א יש הארה קטנה מהקדושה, לא היה רואה את הסתום שהוא בחינת השמאל, שלא ניתן לקבל בו הארה בלי הימין, האמונה.

נ) אין ס"א שאין בה הארה דקה וקטנה מצד הקדושה. כעין רוב החלומות, שבהרבה תבן יש גרעין אחד של חיטה. חוץ מאלו צורות הקטנות, שכולם טמאים ביותר. ובהם היה בלעם יודע. חלק הקדושה כמעט ואינו ניכר בהם שזה כנגד עולם עשייה.

נא) אשרי חלקו של משה, שהוא למעלה בכל קדושות העליונות, והסתכל במה שלא ניתן רשות לאדם אחר בעולם להסתכל. וכמו שבלעם היה רואה הארה קטנה ודקה כמאחורי הקיר, מתוך ס"א ההוא, אף משה, מתוך הארה עליונה רבה וגדולה, היה רואה למטה כמאחורי הקיר, חשכות אחת דקה, שנראה לו. ולא בכל עת, כמו שבלעם, לא היה מסתכל בהארה ההוא בכל עת.

 

נב) אשרי חלקו של משה הנביא הנאמן. שכתוב בו, וירא מלאך ה' אליו בליבת אש מתוך הסנה. הסנה, שהוא קליפה, היה ודאי בקדושה ההיא, והתדבק בה, שהכול מתדבק זה בזה, טהור וטמא, ואין טהור אלא מתוך טמא. רק מתוך תפיסת הפרטיות ניתן להוציא את הטהור. טהור זה שלילה, יציאה מהס"א וקדוש זה חיוב – אהבה.

נג) מי ייתן טהור מִטמא. קליפה ומוחא עולים זה בזה. וקליפה זו לא תהיה נעדרת ולא תישבר, עד הזמן שיקומו המתים מעפר. אז תישבר הקליפה, והאור יאיר בעולם בלא סתימה, מן המוח. אשרי הם הצדיקים בעוה"ז ובעוה"ב. שהם מאירים גם בזמן התיקון, ובתחיית המתים אורו של משיח יכניע את כל הקליפות.

וְאֵת שְׁנֵי בָנֶיהָ

נד) וְאֵת שְׁנֵי בָנֶיהָ. אמר רבי חייא: וכי בניה היו ולא בניו של משה? אלא משום שציפורה השתדלה אחריהם בלי בעלה (עשתה להם ברית), קרא להם התורה בניה, ולא בניו. אע"פ שהיו בניו של משה, דיבר אמת, שודאי בניה היו, כי משה היה מתחבר במקום אחר קדוש עליון, ואין כבודו לקרוא להם בניו. עתה אע"פ שבניו היו, משום כבודו של מקום ההוא, שהתחבר בו, שהוא השכינה, קרא להם בניה כאן. לאחר כך, קרא להם בניו  משום שבשעה ההוא שהגיעו למשה, היה משה מדבר עם השכינה. אחר שנפרד מן השכינה ויצא לקראת חותנו, אז כתוב: וַיָּבֹא יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה, וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ אֶל מֹשֶׁה. בזמן זה כבר לא היה עם השכינה. אדם גדול שיש תפקיד כלפי הכלל, יכול להשאיר אפילו את משפחתו ואת עצמו. זו בחינה השייכת לגדולי ישראל בלבד.

נה) אמר רבי שמעון: ודאי שבשביל כבוד השכינה, שהיא התחברות העליון שהתחבר בו במשה, כתוב בניה ולמה כתוב: וַיָּבֹא יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה, וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ אֶל מֹשֶׁה, שקורא להם בניו? כי הכול הוא כלל אחד. ומה שאומר, בניו, כלומר, בניו של יתרו. כי לאחר שבא משה אליו, היה לו בנים.

נו) וכן היה ביעקב. כיוון שבא אצל לבן, ושם משכנו עימו, היו לו ללבן בנים. אף כאן, משה, כיוון ששם משכנו עם יתרו, היו לו בנים. וכל ביתו הביא עימו להכניס אותם תחת כנפי השכינה. ויתרו אמר למשה: אֲנִי חֹתֶנְךָ יִתְרוֹ בָּא אֵלֶיךָ; וְאִשְׁתְּךָ וּשְׁנֵי בָנֶיהָ, עִמָּהּ

יִ

וְ

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב