008- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – כב-כד למתקדמים

008- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – כב-כד למתקדמים

שיעור שמע:
הורד Mp3

 

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו כב-כד
1. מהו סוד המצח שהוא קטן וחד ואינו עגול?
2. מה תכונת האדם שעל מצחו קמטים והם גדולים ואינם בחיבור זה עם זה?
3. מה תכונות האדם שמצחו קטן ועגול?
4. מהו סוד שלושה קמטים עליונים גדולים במצחו שבעה שמדבר. ג' קמטים קרובים לעין אחת וג' קמטים על עין האחרת?
5. מהו סוד שמצחו הוא בלא עיגול והוא גדול?
6. מהו סוד שמצחו הוא בעיגול וגדול?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב