013- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – מ-מב למתקדמים |☆תגיות: סוד...

013- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – מ-מב למתקדמים |☆תגיות: סוד כף היד

שיעור שמע:
הורד Mp3

שאלות חזרה בזהר יתרו מ-מב
1. מהן האותיות והקשר בינן לבין שרטוטי הידיים?
2. מה ההבדל בין שרטוטי הידים בימין לבין אלו שבשמאל?
3. איזו אות מייצגת את השער הראשון איזו את השני ואיזו את השלישי ומה התכונות של כל אחת מהן?
4. מהו ראש נשר בשרטוטי הידיים?

יִתְרוֹ מ-מב

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה בְּסוֹד שׂרְטּוֹטי יָדַיִם.

צָרִיך אָדָם לְפַתֵּחַ חיִבּוּר בֵּין הָטְבָעִיים הָנַפשִיִים.

כנגד השרטוטים בידיים המצביעים על תכונות בנפש האדם, ישנם סוגי אותיות, דהיינו חסרונות באדם הניכרים בקווי הידיים. ישנם חסרונות הטובעים באדם, וישנם כאלו שמשתנים בהתאם לעבודתו בדרך השם. הקווים היותר עבים מלמדים על התכונות הקבועות, והדקים על דרך ההתקדמות הרוחנית. ביד שמאל הטבעים שהם בחינת הרצון הבא מלמעלה בקביעות, וביד ימין הקווים המלמדים על קווי האמונה של האדם, ועל המשתנים עליו לרכוש.

צורת האותיות הרשומים בקווי היד הם ספר תולדות האדם.

קמט) זה ספר תולדות אדם, כלומר, קווי כף היד. סימן זר"ה פס"ץ, אותיות, זה ספר, ונתווסף עליהן צ'. הסודות לחכמי לב. רזהס"ף, חמש אותיות בחמישה שערים, לדעת חכמה בתבונה.

באותיות רישומי הידיים, בחסרונות יכול חכם לב לתפוס מהם את הכלל. קווי האורך מסמלים חוכמה, רצון לקבל שפע –  והרוחב חסדים, כאשר על האדם לשלב ביניהם בחיבור חזק ועבה. חיבור דק ורופף מעיד שאין האדם מצליח.

קנ) שער הראשון הוא ר'. היכולת לראות האם יש לו חיבור בין הטבעיים שבו.

ביד, יש קווים דקים וקווים גדולים וכולם מתערבים זה עם זה. קווים הגדולים שיש ביד כשהם שניים באורך ושניים ברוחב, ונאחזים זה בזה: הוא באות ה' ובאות ר', ודוחה לאות ז' ולוקח אלו ב' אותיות, ברוחב לוקח ה' ובאורך לוקח ר'. והסימן שלו ה"ר. הסתכלות ברוחב היא בחינת האות ה ובאורך ר.

הקווים הדקים מראים על ההתרחשויות בחיים, ולא על הקביעות שיש.

קנא) זה יש לו כעין זה שביד ימין, גם ביד שמאל, באלו קווים הגדולים, אבל אלו קווים הקטנים שלוקח הימין, אינו לוקח השמאל. שהימין לוקח קו אחד דק למעלה באורך, וקו אחד דק למטה הנאחז בין אלו ב' קווים הגדולים אשר שם. ברוחב, יש קו אחד דק הנאחז למטה באלו ב' הקווים השורים עליו. ובשמאל אינו כן והסוד שלו הוא בימין ולא בשמאל.

קנב) זהו אדם, שלפעמים חושק להיות בבית (בלב), ולפעמים בדרך (במצב של עבודה). הצלחה בבית היא אהבה ובדרך הוא עבודת היראה. זה לא ישקוט ליבו בזה ובזה, כשהוא בבית חושק לדרך, וכשהוא בדרך חושק לבית. מצליח תמיד בדרך, ולפעמים גם בבית. זה מצליח בתורה ובסודות התורה אם משתדל בהם. זה רואה בשונאיו. תועלת לרבים בו. עצל הוא בדברי העולם. אם מתעורר מלמטה, מתעוררים להטיב לו מלמעלה. זוכה בדבריו. זהו חמוד ומפזר כסף, טוב עין הוא. תפילתו נשמע, יורד ועולה בכסף, ברכושו.

קנג) זהו שלפעמים נשבר ליבו לפני אדונו. ואז נמצאים ג' קווים קטנים העוברים על קו הדק ההוא המתווסף על אלו השניים שברוחב. וזהו ה' המתחברת עם ר'. וחוזר על הדברים בדרך קצר, טוב לזיכרון. זה דרך. זה בית. זה חדווה. זה עצבות. זה תועלת. זה עצל. זה טוב עין. זה חמוד ומפזר כסף. זה נשבר ליבו ושב לאדונו.

קנד) שער השני, הוא ז' יכולת התגובה למצבים המשתנים, כוח המלחמה ביד הימין, בחלק שקולט ומקבל, כלומר בכף היד, נמצאות רשימות. כשנמצאים ג' קווים גדולים ברוחב, ושניים גדולים באורך, ואחד מאלו שבאורך אוחז באלו שניים שברוחב, וקו האחר אינו אוחז בהם. זה יש פסול בזרעו מצד אביו או מצד אימו.

קנה) ואז נמצאים למטה מאלו ג' קווים שברוחב, ב' קווים דקים הנאחזים בהם למטה. זהו אדם מתקן מעשיו לפני בני אדם, וליבו אינו אמת כלומר חסר הוא קו אמצעי, ובסתר הוא מתנהג אחרת . ולעת זקנה חוזר להתתקן. אז נמצאים אלו ב' קווים שבאורך שנאחזים באלו שברוחב, זה עם זה. ושניים אחרים עימהם באמצע, דקים, וזה באורך. ושלושה דקים ברוחב. וזהו ז' המתחברת עם אות ר'.

קנו) וכשהגיע לזקנה ושב, הוא מתתקן באות ר' ומתחברת באות ז'. ואח"כ, כשזה מתתקן הוא תמיד בחשאי וכל מעשיו בחשאי. אבל אין הוא בקיום כראוי, משום שפסול הזה שבזרעו עוד לא התייאש בו ומעורר אותו לרע.

קנז) ואחר שמתייאש פסול ההוא, אז נמצאים קווים ביד ימין, ארבע וחמש, ארבע באורך וחמש ברוחב, וזה ז' שהתחברה באות ה'. זה, לפעמים מצליח ולפעמים אינו מצליח. מצליח בתורה. ולבסוף ימיו מצליח אפילו בכסף.

קנח) שער השלישי הוא אות ה'. בימינו, כשנמצאים חמישה קווים ברוחב, ושלושה באורך, ונמצא ניכר בו ביותר קו ההוא האמצעי מאלו השלושה שבאורך. זהו אות ה' וסמוכה באות ס'.

קנט) בזמן שנמצא קו ההוא האמצעי, מאלו השלושה שבאורך, שנכנס ואוחז תוך אלו חמש קווים שברוחב. זהו אדם עצוב וכועס בתוך ביתו. ובין בני אדם אינו כן. הוא קמצן בביתו, וכועס ורעב, ולפעמים לא. מחוץ לביתו אינו כן. מצליח בדברי העולם. כשעוסק בתורה מסתכל מעט וחוזר בה. הוא נאמן, ולא בכל זמן. ובזמן ההוא שאינו נאמן, הוא מראה כמו שהוא אמת, ואינו אמת בשלמות. מצליח בדין. נאמן הוא בסודות התורה. זהו באות ה' ומתחברת באות ס'.

קס) ואם ארבעה קווים ברוחב, וחמישה באורך, ושניים מאלו שבאורך נכנסים תוך אלו ארבעה שברוחב. זהו אדם שמח בביתו, ונראה עצוב לב בחוץ, ואינו כן, כי כיוון שמדבר עם אנשים מראה שמחה. ומתכוון בדבריו.

קסא) ג' קווים קטנים נכנסים בתוך אלו שבאורך, זה יש לו רושם אחד שחור בגופו, וג' שערות תלויות ברושם ההוא, ורושם ההוא הוא כעיגול, ושבר אחד בראש הרושם. לרושם הזה קוראים חכמי לב היודעים סודות אלו, בשם, ראש נשר. רושם הזה נראה לפעמים בין כתפיו, ולפעמים בזרוע ימין, ולפעמים על יד ימין על אצבעותיו.

תגיות: קבלה חכמת כף היד

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב