014- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – מג-מה למתקדמים |☆תגיות:...

014- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – מג-מה למתקדמים |☆תגיות: שרטוטי ידיים והתקדמות רוחנית

|☆

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ מג-מה

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה בְּסוֹד שׂרְטּוֹטי יָדַיִם.

ישׁנָם קָוְוי יָדַיִם הַמִּשְׁתָּנִים בְּהֶתְאֵם לָהִתְקָדמּוּת הַרוּחָנִית.

 

קסב) אם רושם הזה (בכף היד) הנקרא ראש נשר (הוא כעיגול, ושבר אחד בראש הרושם, נראה לפעמים בין כתפיו, ולפעמים בזרוע ימין, ולפעמים על יד ימין על אצבעותיו) הוא בדרך יושר בתיקוניו, יעלה לעשירות ולכבוד. ואם ראש נשר הזה מתהפך לאחוריו, יזכה לפעמים לבנים. אבל כשיזקין יזכה לעושר גדול וליקר גדול, יותר מבילדותו. ויזכה בתורה אם יעסוק בה. נשר מסמל קו אמצעי וכשמתהפך אחורנית אומר שהעלה את האח"פ ובדחיית האחוריים שעולים, יכול לזכות בבנים כאשר מגיע למדרגת פריה ורביה.

קסג) ראש נשר הזה, נראה לפעמים שחור (מלכות, דין), ולפעמים בצבע שאינו אלא מעט אדום (גבורה), שלא הצטבע כל כך. ולפעמים רואים בשערות התלויות עליו, שלפעמים הן חלקות. והכול סימן אחד הוא, ובדין אחד נידון. יש לבדוק תמיד כיצד בנוי קו האמצעי ולאן הוא נוטה, האם הוא הקטנות או גדלות. נקודת הקשר בין הימין לשמאל מכילה גוונים רבים. אם נוטה לאדום יש להיזהר מהדין ששולט בו שזו בחינת הטרף, ואנו מבקשים שמידת הרחמים תשלוט, ויפעל בצמצום ב' – חציית המדרגה ויאמר שיכנסו החיצים בו ולא בבניו.

קסד) ואם צבע אדום ההוא נצטבע יותר, ועומד בצבעו, וזמן קטן הוא שנצטבע. כי אלו הצבעים לפעמים נמצאים מאירים, ולפעמים חשוכים, ואם נצבע אדום (בינה) ההוא ומאיר, אז יש לו ביד שמאל ג' קווים באורך וג' קווים ברוחב, וקו אחד דק על אלו שברוחב, וקו אחד דק על אלו שבאורך. וביד ימין התווסף קו אחד ברוחב בלבד. זהו אדם ששוכב עם נידה ולא שב מן העבירה לאדונו. ועדיין נמצא בנפרדות, ומראה שאין רצונו בפריה ורביה, ומקדש את חוסר הפוריות.

קסה) וכשחוזר בתשובה, נשארו הקווים שביד שמאל, וקו ההוא שהתווסף בימין, הוסר ממנו. והוסר צבע האדום ההוא, שאינו נראה מאיר כל כך. ולפעמים אע"פ ששב, לא הוסר ממנו האדום ההוא עד זמן. זהו באות ה' והוסרה אות ס' ונכנס תחתיה אות ץ' והתחברה אות ה' באות ץ'. זה צריך במהרה תיקון לנפשו. חכמי לב הרואים אותו, חובה עליהם לומר לו, לך רפא את עצמך. ואם יסרב ולא ירצה, ועוד יתרגז מהתוכחה, עוזבים אותו לנפשו, ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. האות ס בחינת סומך ה' לכל הנופלים, וכאשר תחתיה האות צ והאות ה הופכת ל  ק  סימן שהתחבר לס"א.

קסו) ואם ג' קווים באורך ואחד ברוחב. זהו באות ה' בלבד, ולפעמים מתחברת באות ז' (הרומזת על מלחמה). זהו אדם חומד בצע שבעולם. ואם לא, הוא רודף אחר נשים, ותאוותו ניאופים. ואע"פ שחומד בצע שבעולם, גם זה לא הוסר ממנו, ואינו מתבייש. עיניו שקועות ומדבר בהם. כלומר בשעה שמדבר קורץ בעיניו. העיניים כמו כל הפתחים בגוף הפתוחים פנימה הם מקור לתאוות.

קסז) אם שב לאדונו מתחלפים הקווים, ג' ברוחב ואחד לאורך, ואלו שניים הדקים עומדים בקיומם. אז הרצון שלו הוא באשתו (בשכינה הקדושה ולא באשה זרה) יותר והתדבק בה. קו אחד דק ביותר נכנס בין אלו ב' קווים הדקים. אז מתחבר אות ה' באות ז'.

הַהוֹלֵך בְּדֶרֶך הָאֱמֶת מָסֻגֶּל לְעַצְמוֹ שֶׁקֶט נַפְשִׁי.

קסח) ואם קו אחד באורך וארבעה ברוחב, וג' דקים עומדים על אותו האחד שבאורך, וקו אחד על אלו הארבע שברוחב. על זרוע השמאל ג' סימנים דקים שנולדו בו מימים מועטים, ושערה אחת תלויה באותו האחד העומד בראשם. זהו רודף אחר ניאוף אשת חברו. בעל זדון הוא. מפחיד בעין שמאל בלא דיבור כלל, ומשלים, כלומר, שמשלים פעולתו ואינו צריך לדבר. ומשום שהוא בעל זדון, אינו דואג לכבוד אדונו לשוב לפניו. ואח"כ הורג אותו נחש, או אדם אדום.

קסט) ואם ארבעה באורך, ושלושה ברוחב, ואלו העולים למעלה הוסרו ממנו. זה, שובר ליבו לפני אדונו ושב בתשובה. אז הוא באות פ' ומתחברת באות ה'. על אלו ועל אלו שכמותו כתוב: שלום שלום לרחוק ולקרוב. קווי החסדים, הרוחב צריכים להיות יותר מהאורך, אך עליהם להיות חזקים. רוחב מידת השפעה ואורך קבלה, ואם מידת הקבלה עולה על מידת ההשפעה, מעיד הדבר שאדם זה הוא בעל תאווה וניאוף ופועל לעצמו.

קע) עד כאן כל אלו הסודות של תולדות אדם, שהם תולדות הנולדים בו מזמן לזמן לפי דרכיו של האדם. אשרי חלקם של אלו היושבים לפני רבי שמעון, וזכו לשמוע מפיו סודות התורה. אשרי הם בעולם הזה ואשרי הם בעולם הבא. אמר ר' שמעון: אשריכם חברים, שכל סוד לא נעלם מכם. כמה מקומות עליונים מזומנים לכם לעולם הבא.

גם לימוד כזה, שלא מובנים קווי היד המתוארים בזוהר, כאן וכל לימוד של פנימיות משפיע טוב על נפש האדם, ועדיין יש להתאמץ להבין. כל אחד צריך ללמוד לפי מידתו ויכולתו, כאשר הנשמה בוודאי רווה נחת מלימוד פנימי וניזונה ממנו, הנשמה מאירה באור מקיף, דהיינו גם ללא הרגש בתוך האדם, ועדיין היא גורמת להשתוקקות וחיבור לאמת.

קעא) כתוב: וְאַתָּה תֶחֱזֶה מִכָּל הָעָם אַנְשֵׁי חַיִל יִרְאֵי אֱלֹהִים, אַנְשֵׁי אֱמֶת שֹׂנְאֵי בָצַע. ולא כתוב תבחר שהרי צריך לבחור באהבה בקשר לבורא. חיזיון הם סימנים הנראים בעולם הזה לתפיסת העולם הבא – הסתכלות חיצונים שתעיד על הפנימית. הבחירה נוגעת ישר לנקודה הפנימית וכדי להגיע אליה יש לחזות. תחזה הוא לפי ראות עיניים. בצורה של האדם, באלו שש בחינות שלומדים והכול הוא במקרא הזה. ואתה תחזה: א' בשׂיער. מכל העם, ב' במצח. אנשי חיל, ג' בפנים. יראי אלוקים, ד' בעיניים. אנשי אמת, ה' בשפתיים. שונאי בצע, ו' בידיים, בקווים שלהם.

קעב) כי אלו הם סימנים להכיר על ידם בני אדם, לאלו שרוח החכמה שורה עליהם. ועכ"ז, משה לא היה צריך לזה. אלא כתוב: וַיִּבְחַר מֹשֶׁה אַנְשֵׁי חַיִל מִכָּל יִשְׂרָאֵל, משום שרוח הקודש היה בא אליו והודיע לו, ובו היה רואה הכול.

קעג) כמ"ש: כִּי יִהְיֶה לָהֶם דָּבָר, בָּא אֵלַי, וְשָׁפַטְתִּי. באים אלי לא כתוב: אלא בא אלי, זהו רוח הקודש שהיה בא אליו, ובו היה יודע, ולא היה צריך לכל זה להסתכל ולעיין, אלא לפי שעה היה משה יודע.

לכל חכם נותנים סימן מיוחד שדרכו יודע.

קעד) כעין זה ידע שלמה המלך. ידע בכיסאו, שרוח הקודש היה שורה עליו, שכל מי שקרב לכיסאו, אימה ופחד נפל עליו. ובו היה דן דין בלי עדות (עדות היא קטנות דרכה צריך לראות את הגדלות). משום שצורות היו בכיסאו, וכל מי שקרב עם שקר, הייתה דופקת אותה צורה, והיה יודע שלמה המלך שבא עם שקר. משום זה האימה של הכיסא נפל על הכול, וכולם נמצאו צדיקים לפניו. היתה לו מעין מכונת אמת, ידע מי קרוב או רחוק חלילה מכסא הכבוד, וכול מי שבא פחד לשקר. וכך לאדם אמיתי נקודות דקות של שקר מפריעות, ומי שמחוספס בנפשו מתנגד לאמת מפני שהיא מפריעה לו, ומנסה לכפור באמת כדי שיניחו לו לתאוותיו.

קעה) מלך המשיח דן ברֵיח (ברוחניות, בצורות) כמ"ש: וַהֲרִיחוֹ, בְּיִרְאַת יְהוָה וְלֹא לְמַרְאֵה עֵינָיו יִשְׁפּוֹט, וְלֹא לְמִשְׁמַע אָזְנָיו יוֹכִיחַ. ושלושה אלו, משה ושלמה המלך ומלך המשיח, דנים העולם בלא עדות והתראה. שאר בני העולם דנים על פי עדות על פי התורה. החכמים הנודעים באלו הצורות, עליהם להזהיר את בני העולם, ולתת רפואה (נפשית) לבני אדם, ולרפאותם דהיינו לחבר את הסופיות הנראית בצורות החיצוניות, לאין סוף, לפנימי. אשריהם בעוה"ז ואשריהם בעוה"ב.

תגיות: גריסה ולימוד זוהר, שקט נפשי

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו מג-מה
1. מהו ראש נשר?
2. באיזה מצב חכמי לב חוב עליהם לומר לאדם לך רפא עצמך?
3. מה היחס הנכון שצריך להיות בין קוי הרוחב לקוי האורך?
4. על מה משבח רשב"י את החברים? כיצד זה נוגע לאדם?
5. כיצד נכון להתייחס לחזיון, דהיינו לראיית הסימנים? אילו צורות צריך לחפש?
6. במה נבדלה ראייתם של משה, שלמה והמשיח לראיית שאר בני אדם?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב