018- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – נה-נז למתקדמים |☆תגיות:...

018- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – נה-נז למתקדמים |☆תגיות: קריאת סימנים קבלית במצח, בשפתיים

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ נה-נז

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה סוֹדִי סוֹדוֹת

בִּכְדִי לִהְיוֹת צַדִּיק יֵשׁ לְפֶתַח רָצוֹן מֶרְכָּזִי גָּדוֹל.

אדם צריך רצונות גדולים אשר באים מלמעלה ולא רצונות אנוכיים שהוא מייצר בעצמו. כל הרצונות של קבלה והשפעה צריכים להיות כלולים ברצון המרכזי הפנימי בעל מנת להשפיע, דהיינו השוואת צורה, דבקות וקשר עם הבורא יתברך.

באופן עקרוני צריך אדם ללמוד לפעול בכיוון הפוך לרצון המולד שבו, הרצון לקבל המייצג תנועה של השתוקקות לקבל ממעלה למטה לפרטיות. דחיית האור/השפע היא עבודת החסדים וכיוונה ממטה למעלה, לעשות נחת רוח לבוראו.

תפקיד הגבות בעיניים, להוות מגן שזיעת המצח, הרצון – לא תסנוור את עיניו מלראות את האמת. ואל יחשוב שאם הזיע, דהיינו נתן יגיעה, כבר מגיע לו, אלא כל תמורה שיקבל אם בכלל, היא בבחינת מציאה.

מאחר ובעל הסולם זצוק"ל בחר לא לפרש לנו את המאמרים בנושא הסימנים החיצוניים והקשר שלהם עם הפנימיות, כעת כאשר אנו רואים שאין בכוחנו להבין כמעט כלום, נוכל להעריך ולו במקצת את גודל החשיבות העצומה של פירושי בעל הסולם, עד שדרושה רק קצת ענווה בכדי להכיר ולהוקיר, שבלעדיו לא היינו מבינים כלום בחיים.

רי) אם המצח (בחינת הכתר, הרצון של האדם) שלו גדול ועגול ביופי, וכל האותיות נראות ועולות בו, אלו עולות ואלו יורדות, אלו שירדו עולות, ונותנות מקום אלו לאלו. משום זה, הרשימות שלו עולות באורך למעלה במצחו. גבות עיניו רחמי רחמים, אינן שחורות, ולא אדומות, אלא שהן בין שני צבעים אלו. בת עין שמבפנים מראה כל צורות העולם, חוט אדום מסבב אותה, ושמחה סביב סביב הכול.

ריא) בתחילה, כשאלו הרשעים מתקרבים לראות העיניים, אלו הרשעים כשרואים אותן צוחקים, ורחמים וחן וחסד בהן. ולאח"כ רואים בהן אומץ ופחד ואימה וכעס. ועיניו יונים כלפיהם. יונים, שעושים הונאה לרשעים, כמ"ש, ולא תונו איש את עמיתו. וכתוב, עינייך יונים, שמקרבים המסתכל בהן, ומרחיקים אותם. כל הצורות שבעולם כלולות בפניו. שערות ראשו היו רשומות בצבעים של שבעה מיני זהב.

ריב) כתוב בספר אדה"ר. הצורות של משיח הראשון, ללבנה, שהיא המלכות, מזרעו של דוד, כי משיח השני הוא משיח בן יוסף. המראה שלו זהב ירקרק, בפניו. המראה שלו זהב אופיר, בזקנו. המראה שלו זהב שבא, בגבות עיניו. המראה שלו זהב פַרוָויים, בריסי העיניים. המראה שלו זהב סגור, בשערות ראשו. המראה שלו זהב מופז, על החזה שלו, בלוח שעל ליבו. המראה שלו זהב תרשיש על שני זרועות. כל שבע מראות האלו היו רשומות על כל המקומות האלו של השערות.

ריג) בזרוע הימין שלו, היה חקוק ורשום רושם אחד סתום מבני אדם, שהוא מגדל שחקוק בו אריה. ואלף קטנה רשומה בתוכו. כמ"ש, אֶלף המגן תלוי עליו. כל זמן שעושה מלחמה, רושם ההוא עולה ובולט, ועל המגדל דופקת אלף הזו, ואז מתגבר לעשות מלחמה. וכשנכנס במלחמה, דופק האריה ואז מתגבר כארי ומנצח המלחמות, ומגדל ההוא מריץ, כמ"ש, בו ירוץ צדיק ונשגב. ונשגב דוד משונאיו, שאינם יכולים לו. ומסימנים אלו ורשימות אלו, היו רשומות בזרוע שמאל. רושם של אדם אחר אינו כזה. אינו כזרעו של דוד. ההגיון מחייב שדרגה פנימית עצומה כמו למשיח יבוא לידי ביטוי וגילוי גם במראה החיצוני.

ריד) אם העיניים צהובות ובולטות, שיגעון בליבו. מצחו רב. שערותיו מרובות תלויות למטה, רחוקות מעור הראש. הוא נבון. פה מדבר גדולות. שפתותיו בלויות. בעל לשון הרע.

רטו) במצחו ג' קווים. אם בעינו שני גידים אדומים. זהו באות ר' בלבד, וגיד מאיר שורה אצלם. עבירה הזדמנה לו וניצל ממנה.

רטז) ואם גיד אחד אדום בעין בפְנים, עומד באורך, ושני גידים קטנים תחתיו, ואחד עובר בעיניו. זה יש לו עצה רעה באישה האסורה לו, ועוד העצה קיימת. אז תמצא במצחו, קו אחד לאורכו. מגבת עין ימנית יוצאת שערה אחת, וארבע שערות קטנות תחתיה. ואחת העוברת ביניהן לרוחבן.

ריז) ואם יפרוש מחטא ההוא, תמצא בעיניו שני גידים דקים הולכים ברוחבו של העין, ואחר אינו עובר ביניהן. וכן במצח. והזמן שנבדל מחטא ההוא, נחשב עד תשעה ימים. כי משם ולהלאה יימחו רשימות אלו וייוולדו אחרים.

ריח) עיניים דקות ונהפכים מעט לאדום. זהו נבון. כל דבריו בתשובה. במצחו תמצא שלוש רשימות, אחד גדול העובר מצד זה לצד זה. ושני אחרים שאינם עוברים. גבות עיניו גדולות. הוא קשה עורף. כשמדבר, מקמט את חוטמו בכעסו או בעת שהוא קשה לב. שם רע עומד עליו. הוא רע בעיני הכול, הכול שונאים אותו. לפעמים מצליח ולפעמים לא.

ריט) שלוש שערות גדולות בחזהו על ליבו. שפתותיו בלויות. בעל גאווה עד לשיגעון. בעל לשון הרע.

רכ) שערותיו חלקות גדולות ורבות. פניו, פנים ארוכות מעט, ועגולות מעט. לפעמים מתנחם על כל מה שעשה, וחוזר לסורו. בעיניו תמצא שני גידים בעין ימין, ואחד בעין שמאל. אוזניו קטנות עומדות על קיומן.

רכא) זרעו של דוד הם בהיפוך דהיינו מדרגת משיח המתקן את בחינת המלכות. בזרעו של דוד כל סימנים האלו הם לטוב, ולעשות טוב מפני שמשתמש הוא במלכות, ברצון לקבל – רק לעשות נחת רוח להקב"ה. חוץ משפתיים גדולות, שכל מי ששפתיו גדולות, הוא בעל לשון הרע בין צדיק ובין רשע, חוץ אם הוא צדיק גמור, שבזכויות שלו מנצח, ושומר את עצמו מלשון הרע. שפתים גדולות ובעיקר התחתונה מראה על תאווה. השפה העליונה מראה על בינה והתחתונה על המלכות, על ההשתוקקות.

רכב) אם העיניים ירוקות ומעט מצבע אדום הולך ביניהן. במצחו שתי רשימות מצד זה לצד זה, ואחת קטנה למעלה, ואחת למטה. הוא באות פ' ואות ר'. זה מצחו גדול בעיגול. הוא טוב לכל. נותן מכל מה שיש לו לכל אדם. הוא ותרן. שערותיו חלקות ותלויות. בצד ימין יש לו שערות לבנות מיום שנברא.

תגיות: קריאת סימנים קבלית במצח, בשפתיים

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו נה-נז
1. מהו המושג "יונים" מהיכן הוא נלמד? ובהקשר לכך מהו הפירוש של "ועיניו יונים"?
2. מיהו משיח ראשון ומיהו משיח שני? מה עיקר שבעת הסימנים במשיח בן דוד?
3. מהו המגדל שחקוק בו אריה ואלף קטנה רשומה, על זרועו של משיח?
4. מהו סימן השפתיים שאף אצל זרעו של דוד הם אינם מתהפכים לטוב?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב