019- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – נח-ס למתקדמים |☆תגיות: חכמת...

019- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – נח-ס למתקדמים |☆תגיות: חכמת הפרצוף, קשר בין גוף לנפש, עור כראי הנפש

מתקדמים:

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ נח-ס

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה סוֹדִי סוֹדוֹת.

סִימָנֵי פֵּעוּלָת הַנֶּפֶשׁ, נִרְאִים בֶּחִיצוֹנִיוּת הָעוֹר.

לכאורה נראה שאין קשר בין הנפש לבין הגוף, אך מכיוון שהנפש היא זו שמפעילה את הגוף שהוא בחינת העפר, אז גם בו ניכרים הסימנים מתכונות הנפש, וזאת מאחר וְכָּל דָּבָר רוּחָנִי מָשׁאִיר רֹושֶׁם, אפילו בזמן שינה. ברשמים/ברשימות חיצוניים אלו יכול חכם לב להבחין ולפרש אותם נכון בפנימיות.

רכג) בני העולם בעלי התבונה, פקוחי העיניים, בעלי החכמה, בעלי האמונה, שהיא השכינה. שהייתה גנוזה בכם. מי מכם שעלה וירד, שקיבל אורות המאירים ממטה למעלה המכונים עלייה, ואורות המאירים ממעלה למטה המכונים ירידה ומי שעלה במדרגות הרוחניות ולאחר מכן ירד, כמו בתנועה של שבתות וימים טובים. מי שרוח אלוקים קדושים בו, יקום ויידע שבשעה שעלה ברצונו של ראש הלבן, כתר, לברוא את האדם, השפיע בתוך מאור אחד, שהיא בינה, והמאור השפיע בהתפשטות המאור, ז"א, המכריע ומאיר את ב' קווים ימין ושמאל דבינה. והתפשטות המאור, הוציא נשמות בני אדם. יש כאן תיאור כיצד נוצר האדם. הז"א מאיר למלכות והיא מוציאה אור זה בכמה גוונים, כך הוא העיבור, שהטיפה שנטמעת בנקבה מפתחת במקום הדינים בו ישנה חלוקה.

רכד) כמו כן הזדווג והשפיע התפשטות המאור, ז"א, תוך סלע אחד חזק, המלכות, וסלע ההוא הוציא שלהבת אחת הלוהטת ומרוקמת בכמה גוונים, בחינת העיבור של הרוח, המלא דינים. ושלהבת ההוא עולה, שמקבל בחינת יניקה, שהאורות מאירים בו ממטה למעלה. ויורדת, שמקבל ג"ר של רוח, שהאורות מאירים ממעלה למטה, אבל בדינים, מצד חיסרון בחסדים. עד שהתפשטות המאור, ז"א, השפיע בו, שמשפיע בו בחינת קו אמצעי וחסדים, ואז, שב ומתיישב במקומו ונעשה רוח החיים. לאדה"ר.

רכה) ונעשה ברוח ההוא תחומים, י"ב גבולי אלכסון שמקבל מז"א. ולוקח גוון אחד ירוק משמש, מז"א. יורד למטה ולוקח גוון אחד מלבנה, המקבל כל הגוונים, המלכות. ומקבל מארבע חיות, שנא"ן, שבמרכבה התחתונה. סר לימין ולוקח גוון מים, לבן, הכלול בפה האריה, חסד. סר לשמאל, ולוקח גוון אש, אדום, הכלול בפה של שור אחד האדום כוורד, גבורה. סר לפניו ולוקח גוון הרוח, ירוק, הכלול בפה של נשר גדול אחד, גדול הכנפיים, בעל נוצות, כל הגוונים נראים בו, שהוא גוון ארגמן, הכולל לכל הגוונים. שהוא ת"ת. סר לאחור ולוקח גוון עפר, המקבל מכל הגוונים הכלול מארבע רוחות העולם חו"ג תו"מ, המקבל מהפה של פני אדם, שכל הצורות מסתכלות אליו. והוא מלכות.

רכו) התיישב רוח ההוא בעפר ההוא והתלבש בו. כי העפר, מלכות, הוא הנפש של אדה"ר, והרוח התלבש בנפש. אז עפר ההוא, הנפש, התנדנד וירד למטה, וקיבץ עפר מארבע רוחות העולם ונעשה צורה אחת ופרצוף, גופו של אדה"ר. והרוח נגנז בו לִפְנַי ולִפְנים. ועפר ההוא שהתקבץ מארבע רוחות, הגוף, הנפש השפיע בו כשהוא כלול ברוח.

רכז) ונפש ההיא היא יסוד למעשי הגוף, כפי מעשי הנפש ההיא בגוף, כך נראה בעור מבחוץ. הרוח נגנז מבפנים, והנפש, נראה מבחוץ, עולה ויורדת ומכה בפניו ומראה צורות ורשימות, מכה במצחו ומראה צורות רשימות, מכה בעיניו ומראה צורות ורשימות. כמ"ש, הַכרת פניהם ענתה בם.

רכח) המאור, שנמשך ממנו המדידה, הוא המסך דחיריק, המודד את שיעור הקומה, של חוט אחד ירוק, קו אמצעי, שיש לו גוון ירוק. שהוא מקבל המסך הזה מהמלכות, שלהבת של התוהו, האש של מלכות דמדה"ד, הנקרא תוהו. והמאור מכה בידיו של האדם בשעה שהוא ישן, ורושם רשימות וקווים בידיו. וכפי מעשי האדם כך נרשם. ואלו האותיות מתהפכות בו ממטה למעלה, ויודעים אותם החברים צדיקי האמת ברשימת האותיות של המאור, המלכות, וכל הכוחות שבפנים האדם עושים רשימות וקווים ואותיות מתהפכות. מי שרושם זה, רושם בסוף המשכן, המלכות הנקראת משכן. כמ"ש, רקמתי בתחתיות ארץ. בתחתיות המלכות, הנקראת ארץ. שהיא נרקמת ג"כ מכוח שלהבת המלכות דמדה"ד, כמו הידיים של האדם.

רכט) עיניים לבנות ונתחי בשר אדומים במקום שהעיניים יוצאות משם, ב חורי עיניים, וכשמסובב עיניו הם נראים. זהו באות פ' ואות ר' כלולות יחד.

רל) מצחו גדול, שלושה קווים עולים במצחו, ושישה קטנים אחרים. אדום ולא אדום הוא ועומד בין שני צבעים. וכן גם שערותיו. פניו גדולות. שערותיו קמוטות, מסולסלות, ולא כל כך. תלויות מעט מתחת אוזניו. זהו טוב. בעל אמונה. בעל כעס חזק בשעה שכועס.

רלא) אם אדום ההוא שתחת עינו, שבחורי עיניו, מתפשט בעינו. כעסו רע. בשעה שמדבר בכעסו, סותם פיו, ויוצא עשן מנחיריו. ולזמן קצר נח כעסו, ולא כל כעסו, עד יום האחר או שני ימים. זה לפעמים מצליח ולפעמים לא. אבל עומד תמיד בהצלחה אם מעט ואם רב.

רלב) ואם האדום שבפי עינו מעט כחוט, ואינו מתפשט בשעת כעסו, בעין. ויש בו כל אלו הסימנים. הוא חלש הלב. והוא מתיירא מכל. השינה, אינה מיושבת בו. חושב תמיד מחשבות. ומפחד מכל מפני שעובד בחשאי. ומצליח לכל המשתתף עימו. איש מושחת. אינו מתרחק מניאוף.

רלג) לפעמים חוזר בתשובה ומתיירא, ומתוך היראה, תמצא אז בעינו הימין, אדום ההוא שבפי העין, בסוף בשולי העין, וגיד אחד דק אדום בעין השמאל. ואם מתחלפים בה מה שבימין בשמאל ומה שבשמאל בימין, אז עוד הוא בקלקולו, שעוד לא עשה תשובה, וחזר ושבר חתיכת קרח, שהפסיק בינו ובין העבירה, כדי לעבור העבירה. שבירת הקרח משמעה שביטל את המחסום והגדר הרגשיים, וחזר לחטא.

רלד) שני קמטים על ראש עינו, ושלושה למטה. וברגל שמאל באצבע האמצעי שש שערות, ובזמן אחר חמש, ועתה יש בו שש כי שערה אחת קטנה ביניהן. עיניים שחורות, וגבות עיניו גדולות, שיש בהן הרבה שערות אלו על אלו, ואלו עיניים השחורות והירוקות, הולכות בתוכם והירוקות שקועות יותר. זה יש לו חמישה קווים במצח. שניים העוברים מצד אל צד, ושלושה שאינם עוברים.

תגיות: קשר בין גוף ונפש, כָּל דָּבָר רוּחָנִי מָשׁאִיר רֹושֶׁם.

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו נח-ס
1. כיצד נוצר האדם ומה הקשר בין הנפש לבין הסימנים החיצוניים שלמדנו?
2. כיצד משפעים האריה, שור והנשר על בחינת האדם?
3. מהי המידה הבינונית ומה סימניה כפי שמביא באו ר"ל?
4. מה היחס שלך לכל המאמרים האחרונים שלמדנו בסימנים החיצוניים הבאים להראות לנו נקודה פנימית?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב