023- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – סז-סט השקפה

023- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – סז-סט השקפה

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ סז-סט
כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב
אָדָם קָטָן לֹא יָכוֹל לִשְׁמוֹעַ בִּיקוֹרֶת.

ב' מצבים עיקריים הם יעקב וישראל שהוא מדרגת הגדלות. כה זו השכינה, וכאשר אדם נמצא עם השכינה יש לדבר איתו דברי תורה. אמירה לשון אמירי העצים שהם רכים, דברי השפעה מימין בכדי לחזק אותו עד שירכוש כוח מעצמו ויצא מהקטנות, בחינת יעקב. לעומת להגיד דברים הקשים כגידים, שניתן להגיד לאדם במדרגת הגדלות, שהם דינים מצד שמאל ולהראות לו את חסרונותיו מפני שיש בכוחו לתת יגיעה ולהתמודד איתם. מי שמקבל כלים דגדלות ואינו יכול לעמוד בהם, יש לדבר איתו ברכות, מפני שאינו יכול להתמודד עם עבודה קשה.
צד הזכר בטבעו משפיע, יש בו יותר כוח וניתן להעביר לו מסר תקיף וניתן לתקנו יותר מהר. כאשר אדם חודר למקומות העמוקים שבתוכו, והולך בצורה של גדלות ומוכן לראות את חסרונותיו ולהשלים את הכלים דרכם יוכל לתקן. ואם לא ראוי למדרגה, רצונות גדולים אלו יסיטו אותו מהכלל וירחיקו אותו כמצורע נפרד.

אין תגובות

להגיב