016- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – עג-עה למתקדמים

016- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – עג-עה למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו עג-עה
1. מהו כנפי נשרים ומהיכן אנו לומדים זאת?
2. מהו פני אדם במרכבת יחזקאל?
3. מדוע נקראת השכינה הקדושה אחות לז"א ומדוע קורא לה קטנה?
4. הסבר מהו שאין יופי לאישה אלא השדים מדוע לא עיניים? שהרי אם עיניה יפות אינה צריכה בדיקה?
5. במה דומים עם ישראל למלאכים במתן תורה?
6. מהו הרמז שהתורה נתנה ביום השלישי?
7. מתי נגלה החסד ומדוע?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב