020- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פה-פז למתקדמים |☆ תגיות:...

020- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פה-פז למתקדמים |☆ תגיות: תחיית המתים, תרי"ג עצות

|☆

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ פה-פז

וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים

לָעוֹלם הַזֶּה הַקַּב"הַ יוֹרֵד רַק בֶּעֵצוֹת,  וְלָעוֹלָם הַבָּא בּשְׂכַר.

תרי"ג עיטין – עצות פירושו שעדיין האור המופקד בכל מצווה ומצווה אינו זמין לו, מאחר ועדיין לא הגיע לדרגה הראויה. בשלב הזה הוא יכול להתאמן ולבנות את הכלי שיאפשר לו לאחר מכן לקבל את האור המופקד בכל מצווה. כבר בשלב האימון, בזמן תיקון, יקבל האדם שנותן יגיעה ראויה הטבה בעולם הזה ובבא. לכן בעולם הזה אין לחפש את השכר אלא את העצת התורה לבניית כלי ההשפעה.

נותנת התורה לאדם דרך כיצד להגיע לתכלית, וכיצד לתקן עצמו. ההטבה השלמה מתקבלת בעולמו של הקב"ה – העולם הבא. הברית בינינו לבין הקב"ה אומרת שה' מכניס לאולם את מי שרוצה לתת יגיעה, אפילו כחודו של מחט, זוכה לפתח רחב של האולם, עולמו של השם, שהרי מקום היגיע אינו מקום קבלת ההטבה.

תחיית המתים היא תחיית הרצון הגדול והמופרז – עצם הלו"ז – גדלות ההשגה שעדיין מלובשת בתפיסת העולם הזה, שהיא המום שבתפיסה החיצונית, ואז יתוקן.

שלא) רבי יהודה פתח: מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו. בכמה דרכים מעידה התורה באדם, שלא יחטא לפני אדונו. בכמה דרכים נותנת לו עצה, שלא יסור מדרכיו לימין ולשמאל. בכמה דרכים נותנת לו עצה, איך לשוב לפני אדונו, וימחול לו.

שלב) 613 מיני עצות נותנת התורה לאדם להיות שלם עם אדונו, משום שאדונו רוצה להטיב לו בעוה"ז ובעוה"ב. וביותר, בעוה"ב. כל מה שהקב"ה משלים את האדם, מטוב הזה שזוכה בהם לעוה"ב הוא נשלם בו, משום שעוה"ב הוא של הקב"ה.

שלג) עוה"ז כלפי עוה"ב אינו אלא כמו חדר הכניסה (פרוזדור) כלפי האולם. וכשזוכה אותו הצדיק זוכה בשלו. כתוב: ונחלה לא יהיה לו בקרב אחָיו, משום שהויה הוא נחלתו. אשרי חלקו, מי שזוכה לרשת נחלה עליונה הזו, זוכה בה בעוה"ז, ובבית של עוה"ז, כך זוכה בעוה"ב, ובבית העליון הקדוש, כמ"ש: ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם. אשרי חלקו של הצדיק ההוא, שמדורו עם המלך בביתו. בעולם הזה הוא רק "בא לחנות כדי לקנות כלים" ובעולם הבא, בינה יוכל להשתמש בהם. בעולם הזה המצב הטבעי הוא לקבל על מנת לקבל, ומכך האור פשוט איננו. לכן התפיסה האשלייתית הזו תימחק לעתיד לבוא, אלא כל תפיסת הבא תתכלל בהשפעה של הבינה, בתפיסה של אחדות.

שלד) רבי שמעון אמר: אשרי חלקו של צדיק ההוא שזכה לזה, כמ"ש: אז תתענג על ה'. על ה', מקום שעליונים ותחתונים נמשכים ממנו ומשתוקקים למקום ההוא כמ"ש: מאין יבוא עזרי, מהכתר, שנקרא אין וכתוב: ועד עתיק יומין מגיע ולפניו הקריבו אותי. הכתר, שנקרא עתיק יומין. וחשקם ועינוגם של הצדיקים הוא, להסתכל בזיו ההוא, שכל זיו יוצא ממנו, וממנו נמשכים כל הכתרים שהם הספירות. זהו חשקו האמיתי של האדם, להתדבק בכתר, וזו המטרה להיכנס למחיצת הקב"ה.

שלה) עוד אמר רבי שמעון: אז תתענג על ה'. בסופו כתוב: והרכבתיך על בָּמותֵי ארץ. על מקום שנקרא במותי ארץ, שהוא למעלה מארץ הזו, למעלה מהמלכות, כלומר השמים, ז"א. השמים הם בחינת הבמה שמעל הארץ.

שלו) אמר רבי אבא: לא כתוב אז תשב, אלא, אז תתענג על ה'. על שמים, ז"א. על במותי ארץ דהיינו ארץ החיים, הוא לכלול ציון וירושלים, שהם פנימיות וחיצוניות של יסוד המלכות, לכלול אותן משמים של מעלה, ז"א, ומארץ שלמעלה, המלכות. וכל אלו הדברים עולים במקום אחד.

רבי אבא מבאר דברי רבי שמעון ואומר: על ה' פירושו שפע הכתר, הנמשך מכתר לז"א, והמקבל הוא במקום ז"א. כי אם הייתה הכוונה במקום כתר, היה צריך לומר, אז תשב על ה', שיישב במקום כתר. והכתוב אומר, אז תתענג, שיתענג משפע הכתר שבמקום ז"א, הנקרא שמים, ולא ממקום הכתר, שאין השגה שם. על במותי ארץ, מפרש רבי שמעון, שמים, ז"א. אומר רבי אבא: שהיא המלכות, ג"כ שפע ז"א המקובל ממקום המלכות, הנקראת ארץ. ומפרש שאין כוונת רבי שמעון כתר ממש, שהרי הוא מביא הכתוב: ועד עתיק יומין מגיע, כלומר, רק שמגיע לכתר, הנקרא עתיק יומין. ע"י שמקבל שפע הכתר ממקום ז"א, הוא מגיע לכתר. מגיע למקום שיכול לקבל. לכאורה המחלוקת היא האם מקום קבלת האור בשמים או בארץ העליונה. מאין – מאריך אנפין – יבוא עזרי.

שלז) אמר רבי אבא לרבי שמעון: יאמר לי אדוני, מקרא זה כולו, במה נעמיד אותו שכתוב: אז תתענג על ה', והרכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. אמר רבי שמעון: הרי הכל נאמר שהתענוג והעדן על ה', שהוא למעלה דהיינו הכתר. וכתוב: ועד עתיק יומין מגיע ולפניו הקריבו אותי. על במותי ארץ, ארץ החיים, המלכות. שואל מהו מקור הארה זו, ועונה מעתיקא קדישא.

שלח) והאכלתיך נחלת יעקב אביך כמ"ש: וייתן לך האלוקים מטל השמים. טל השמים, היינו נחלת יעקב. והברכה שבירך יצחק ליעקב על שמים, ז"א, ובירך אותו בברכה, שעתידים בניו של יעקב לעמוד לתחייה ע"י טל ההוא לעת"ל (ג"ר דבינה) שכתוב: וייתן לך האלוקים, לך ולא לאחר. מטל השמים, שבו עתידים המתים לעמוד לתחייה לעת"ל. אשר טל הזה יוצא מעתיקא קדישא לז"א, שמים, ושורה בשמים הזה. אמר רבי אבא: עתה יובן הכל, ונמצא שברכתו של יצחק יותר למעלה ממה שחשבתי.לכן אנו תולים את כל תפיסת תחיית המתים בברכת יצחק ליעקב, שמטלא דבדולחא תגיע האהרה עד ז"א.

תגיות: תחיית המתים, תרי"ג עצות, פיתחו לי פתח

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב