021- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פח-צ למתקדמים |☆

021- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פח-צ למתקדמים |☆

|☆

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ פח-פט

וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים

כשאדם משכיל לוותר על גאוותו, ופותח את ליבו כפתח של מחט, מלמעלה יפתחו לו פתח כפתחו של אולם להיכנס למחיצת המלך. כדי להשיג זאת על האדם לפרש את החוכמה דרך הבינה, דרך ההשפעה. כל חוכמה שמגיעה לאדם מלמעלה, עליו לקבלה כמו במעמד הר סיני. כיצד – כפטיש יפוצץ סלע, יפוצץ את האגו של האדם, יגמיש את ליבו לקבל דעת עליון.

לאמור מלשון אמירי העצים, דהיינו רצון זך.

היחס בין עולם הזה לבין עולם הבא – עולמו של הקב"ה, הוא המקום שאליו צריך להגיע.

שלט) מי ימלל גבורות ה', ישמיע כל תהילתו. מי ימלל? מי ידבר היה צריך לומר? אמר רבי חייא: וְקָטַפְתָּ מְלִילֹת בְּיָדֶךָ, שנק' מלילות כן משום שמפרישים גרעינים מן השיבולת ע"י מלילה.  פירושו, מי ימולל ויבטל גבורות ה'. גבורת ה', חסר ו' של סימן הרבים, רומז, שהן הרבה גבורות, ויוצאות מגבורה אחת.

גבורה עליונה אחת, עטרה של העטרות, בינה, שדינים מתעוררים ממנה, מתעטרת, ויוצאים ממנה חמישים שערים, מהם ימין ומהם שמאל, וכל אחד ואחד נקרא גבורה, וכל אחד ואחד מתעטר באורות של חקיקות הגבוהות, וכולם נקראים גבורות ה'.

חקיקות הגבוהות, חקיקות הדין, שנעשו בבינה ע"י עליית המלכות אליה, שבסיבתה באה הבינה לקטנות שבחינת המלכות היא חיסרון בטבעה, עלתה ויצרה בבינה חיסרון. ואורות החקיקות הגבוהות, הג"ר, שחוזרות לבינה בסיבת ירידת המלכות ממנה. מי ימלל, דהיינו מי יבטל את גבורות ה' והרי התורה ניתנה מצד הגבורה. אלא צד ימין, החסדים הוא הצד החשוב, וביטול הגבורה בא ע"י המתקת החסדים. גבורה היא כמו ספיקות, כמו חיסרון וחקיקה. דין מבטלים ע"י חסד, ובנפש כאשר מרגישים גבורה גדולה, יש לחפש את הודאי, החסד שיתיר את הספק. הספקות לא נפתרות אלא ע"י הוודאי. לכן כאשר אדם מרגיש כך בנפשו, יחפש מה כן נכון, מה טוב ולא ימשיך לחפור ולחפש חסרונות גדולים יותר.

שמ) אמר רבי חייא: על כן גבורת ה' כתוב חסר ו', משום שכל הגבורות כלולות בגבורה העליונה, בינה. ישמיע כל תהילתו, השכינה, זיו כבודו של הקב"ה. אמנם נכון שדינים מתערים מבינה, אך בכוחה להתגבר על הרצון לקבל, שהיא פועלת כמו ה' ורוצה להיות משפיעה בהשוואת צורה. דיבור בשבח הבורא, היא הגבורה האמיתית של האדם על הרגשת חסרונותיו.

שמא) אמר רבי שמעון: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון. הרי אלו הנהרות נקראים בשמות, ואלו הארבעה נמשכים מנהר היוצא מעדן. יובַל שמו כמ"ש: ועל יובַל ישלח שורשיו. וכתוב: ולא ימיש מעשות פרי, משום שעל יובל ישלח שורשיו, שהיא בינה. וע"כ כתוב: וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו, ששפע הבינה אינו פוסק וע"כ כתוב: יוצא מעדן, יוצא לשון הווה ואינו פוסק. עדן חוכמה, והנהר שיוצא הוא בינה היוצאת מחוכמה, ממקום שהכל נמצא שם, והגבורה שיוצאת מבינה היא דבר שלם.

שמב) אמר רבי שמעון: וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים, אֵת כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר. וידבר, ולא, ויאמר, כי וידבר הוא בהרמת קול להכריז הדברים. בשעה שהקב"ה התגלה והתחיל לדבר, העליונים והתחתונים התחלחלו, ויצאו נשמות ישראל. פרחה נשמתם מיראת הרוממות.

שמג) מילה ההיא הייתה פורחת מלמעלה למטה, ונחקקה בארבע רוחות העולם, ועלתה וירדה. כשעלתה, התמלאה מהרי אפרסמון הטהור, והתמלאה בטל שלמעלה, ומסובבת סביב ישראל ומחזירה להם נשמתם. ומסובבת וחוזרת ונחקקת במקומה בלוחות האבן. וכן כל מילה ומילה.

שמד) כל מילה ומילה הייתה מלאה בכל אלו הטעמים, בכל אלו דברי גזרות, שכר ועונש, סודות וסתרים, כאוצר הזה המלא מכל. אמנם בכל מילה ומילה מחלקים את המדרגה ומראים את הגזירות, כדי שהפרט בכוחו יבוא ויתחבר עם החלקים לכלל.

שמה) ובשעה שמילה הייתה יוצאת נראית כאחת, וכשהייתה נחקקת במקומה, בלוחות האבן, נראים במילה ע' (70) ענפים שעולים בתוכה, וחמישים כתרים חסר אחד מצד ההיא, וחמישים חסר אחד מצד האחר במדרגת ישסו"ת, ז"ת דבינה. כפטיש שמכה בהר, כמ"ש: הֲלוֹא כֹה דְבָרִי כָּאֵשׁ, נְאֻם-יְהוָה; וּכְפַטִּישׁ יְפֹצֵץ סָלַע. והיו רואים ישראל עין בעין והיו שמחים. כאשר דבר האלוקים מפוצץ את סלעו של האדם, אז הוא יכול להתחיל להוריד את האגו שלו ולקבל את התורה האלוקית. כי כל זמן שהוא אוחז בהיגיון הפרטיות שלו, אינו יכול באמת לקבל תורה. וכך יכול אדם לחשוב שהוא כפרט מסוגל להתקשר לקב"ה, אך תורה מתקבלת בכלל, והיו צריכים שישים ריבוא בעם.

הר סיני הוא מושג נפשי, שנק' התבטלות לאמת ומי שאינו מתבטל לאמת, דבר ה' לא יפוצץ סלע. ומי שזוכה ביראה ומבטל את האגו, זוכה לקבל תורה. הברית שכרת ה' עם העם נצחית, ופונה בהווה לכל אחד מאיתנו.

שמו) וכל הדורות שאחריהם, כולם הזדמנו שם, וכולם קיבלו התורה בהר סיני כמ"ש: כִּי אֶת-אֲשֶׁר יֶשְׁנוֹ פֹּה, עִמָּנוּ עֹמֵד הַיּוֹם, לִפְנֵי, יְהוָה אֱלֹהֵינוּ; וְאֵת אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ פֹּה, עִמָּנוּ הַיּוֹם. וכולם היו כל אחד כראוי לו, וכולם רואים, ומקבלים הדברים. כאשר יהודי שומע דבר תורה, הוא מרגיש שמשהו זז בנפשו, אך אלו שזה לא מזיז להם, הוא מהסיבה שלא באו לשמוע תורה אלא את עצמם, כפי שאומר שלמה המלך: לֹא-יַחְפֹּץ כְּסִיל, בִּתְבוּנָה  כִּי, אִם-בְּהִתְגַּלּוֹת לִבּוֹ. ורק אם הדברים מתיישבים עם התאווה שלהם הם לכאורה מקשיבים.

שמז) וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אלוקים גבורה. את, מורה שנכלל בימין. כמ"ש: את השמים ואת הארץ. את השמים, ימין, ואת הארץ, שמאל, וכתוב: אף ידי יָסדה ארץ וימיני טיפחה שמים.

וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים, אֵת כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר

וימין זהו את, היינו חסד. כל, בא לכלול כל שאר הספירות. הדברים, מורה שהדברים מתקשרים ונכללים זה בזה. האלה, מורה על כל הטעמים, הסודות, הסתרים, הגזרות, והעונשים.

שמח) לאמור, פירושו להיות ירושה לכל. כמ"ש: תורה ציווה לנו משה מורָשה. האם יש לומר לכל, ולגלות, מה שלא נצרך לגלות לכל אדם? אלא כתוב: אנוכי ה' אלוקיך, מורה, כמו שאני מכוסה וסתום, כך יהיו דברים אלו מכוסים וסתומים בליבך. הדברים צריכים להיות מכוסים ונטמעים באדם בפנימיות הלב.

שמט) רבי יהודה אמר פירוש אחר: וידבר אלוקים, מדרגה אחת. את כל הדברים האלה לאמור, חמש מדרגות אחרות. שכל מילה היא מדרגה אחת. וידבר אלוקים, גבורה. את, ימין, חסד. כל, חו"ג ביחד. אמר רבי יצחק: כל, כולל את אברהם, כמ"ש: וה' בירך את אברהם בכל.

שנ) המילה הדברים, הוא לכלול שאר הכתרים שהתכסו. האלה, לכלול אלו שהתגלו וכתוב: וכל העם רואים את הקולות. שהם המתגלים הנכללים באלה. לאמור, כמ"ש: אשת חיל עטרת בעלה, שמורה על השכינה. וכתוב: לאמור הן ישלח איש את אשתו, וכיוון שהמילה לאמור סמוכה אל אישה, מורה על הנוקבא דז"א, השכינה.

הדיבור של ה' עם עם ישראל היה בהתפשטות הגשמיות, וכך התורה שניתנה מפי הגבורה משתלבת עם החסד העליון.

תגיות: כפטיש יפוצץ סלע, מעמד הר סיני

הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פח-צ

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב