022- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – צ-צג למתקדמים |☆אמונה, אברהם...

022- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – צ-צג למתקדמים |☆אמונה, אברהם אבינו

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ צ-צג

וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים

הָאֱמוּנָה מֶּצִילָה אֶת הָאָדָם מֶחָשְׁכוּת הָרָצוֹן לְקַבֵּל.

 

שנא) אמר רבי יצחק: וההר בוער באש עד לב השמים, חושך ענן וערפל. למה ניתנה התורה באש וחושך? משום שכל מי שעוסק בתורה ניצל מאש של גיהינום, ומחושך שמחשיכים כל שאר העמים לישראל, שבזכותו של אברהם ניצלו ישראל מאש של גיהינום. בזכות האמונה, שאברהם הוא אב האמונה שמצילה את האדם מהאש, היא הגבורה, היא הרצון לקבל.

שנב) אמר הקב"ה לאברהם: כל זמן שבניך יעסקו בתורה, יהיו ניצולים מאש וחושך. ואם לא יעסקו בתורה, הרי אש של גיהינום שולטת בהם, וישתעבדו בין האומות. אמר לו אברהם: בשני קשרים לא יקומו הדברים, אש גיהינום וגלות, אלא אם טוב לפניך, יהיו ניצולים מאש גיהינום וישתעבדו בין העמים עד שישובו אליך.

מבקש אברהם אבינו מהקב"ה שאם חלילה בניו לא יעסקו בתורה, שלא תפעל עליהם מידת הדין של אש הגהינום, אלא מידת הדין של חושך, דהינו שיעבוד גלויות. אש מכלה הכול ומביאה לאֵפר. לעומתו גלות של שיכנתא בעפרא – מעפר עוד יש תקווה להצמיח: אֱמֶת, מֵאֶרֶץ תִּצְמָח.

אברהם זו נקודת האמונה הראשונית בנפש האדם, וְהֶאֱמִן, בַּיהוָה  וַיַּחְשְׁבֶהָ לּוֹ צְדָקָה. על האדם לבדוק כיצד הוא מפרש את הדין, דהיינו את התרחקות הבורא ממנו. עליו להאמין שההתרחקות באה לטובתו, היא חושך עם פוטנציאל להצמיח רצון לדבקות. אמונה נרכשת בזמן הסתרה, בחשך, וכאן על לו לאדם ליפול, אלא להבין ולהרגיש שההשגחה באה לאמן אותו. לכן ביהדות מאמינים בתחיית המתים ולא חלילה בשריפת הגופה. בתפיסה הנפשית עדיף לוותר על התענוג – חושך, מאשר לא להיות. לכן נרגע אברהם שבנפש מההבטחה: יָדֹעַ תֵּדַע כִּי-גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם – ברצונות שאינם שייכים להם, אשר יאמנו אותם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה.

אמר לו הקב"ה: כן הוא ודאי זה שכתוב: אם לא כי צוּרם (אברהם) מְכָרם וה' הסגירם. צוּרם, זהו אברהם, שכתוב: הביטו אל צור חוּצַבתם. וה' הסגירם, זהו הקב"ה, שהסכים על ידו.

שנג) מיום שיצאו ישראל ממצרים עד יום שניתנה התורה, הם חמישים יום, אמר רבי יהודה: משום שהם שנים של יובֵל, בינה שכתוב: וקידשתם את שנת החמישים שנה, שער החמישים שבבינה.

לבינה צד של ג"ר – שלמות, וז"ת דבינה המהווים את שורש הז"א שבטבעו חסר שלמות. שבע שבתוכם שבע בחינות הם מט בחינות והשער החמישים הכולל, המייצג את שלימות הבינה.

שנד) אמר רבי שמעון: יובל הוציא את ישראל ממצרים. יובל לא בינה בעצמה, אלא מצד יובל הייתה היציאה והתעורר הדין על המצרים. ומשום זה חמישים שנה אלו הם חמישים שערים של יובל, בינה. לא בינה עצמה הוציאה את ישראל ממצרים, אלא הנוקבא דז"א עלתה והלבישה את הבינה, ונעשתה כמוה, והוציאה את ישראל ממצרים. וזה נבחן שהוא מצד הבינה ולא בינה ממש. מי שהוציא את ישראל ממצרים היא מלכות שהתכללה בבינה, דהיינו הרצון שהתכלל במידת ההשפעה. לצאת מחשכות מצרים, מייצרי הרצון לקבל לעצמו מהאני הכוזב, ולבוא כשותף בהתכללות להשפעה.

שנה) כנגד זה חמישים פעמים כתוב בתורה המעשים של מצרים, וכולם שבחים. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ויוציאך ה' משם. כי ביד חזקה הוציאך ה' מארץ מצרים. וכולם הם חמישים פעמים ולא יותר, משום שהכול התעטר ביובֵל, בינה, ומצד היובל בא הכול. ובבינה יש חמישים שערים. ומשום זה התורה הבאה מגבורה התעטרה בימין, שכתוב: מימינו אש דת למו. וחמישה קולות היו במתן תורה, כנגד חג"ת נ"ה דבינה. וכולם נראים בהם ונכללו בהם. והתעטרו בבינה.

שנו) אמר רבי שמעון: בזמן שקיבלו ישראל את התורה, יובל זה, בינה, העטיר בעטרות שלו להקב"ה, ז"א, כמלך המתעטר בתוך צבאותיו. כמ"ש: צֵאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה ז"א – הקב"ה, בעטרה שעיטרה לו אימו. אימו זה יובל, כי בינה הנקראת יובל, היא אמא של ז"א, שנקרא שלמה. והיובל התעטר בשמחה, באהבה ובשלמות, שכתוב: אֵם הבנים שׂמֵחה. אם הבנים, יובל. התורה ניתנה מכוח הבינה.

שנז) אמר רבי יהודה: ישמח אביך ואימך, ותָגֵל יולדתך. אביך ואימך, כמו שכתוב בספרא דצניעותא, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אוי למי שמגלה ערוותו שהוא סוד חו"ב, או"א. או"א הם בחינת ג"ר, ומי שמגלה חושף את הרצון לקבל במקום שיש בו שלימות, והרי הרצון לקבל הוא חיסרון.

שנח) בשעה שהתגלה הקב"ה על הר סיני, הזדעזע ההר, ובשעה שסיני הזדעזע, הזדעזעו כל שאר הרי העולם. והיו עולים ויורדים עד שהושיט הקב"ה את ידו עליהם והתיישבו. וקול יוצא ומכריז, מַה-לְּךָ הַיָּם כִּי תָנוּס, הַיַּרְדֵּן תִּסֹּב לְאָחוֹר, הֶהָרִים תִּרְקְדוּ כְאֵילִים, גְּבָעוֹת כִּבְנֵי-צֹאן? ברגע שמתגלה התפיסה של הקשר בין הנברא לבורא, כבר אי אפשר להישאר אדישים כמו קודם. גילוי זה משנה את כל ההרים, ההרהורים שהיו עד כה.

שנט) והם משיבים ואומרים: מִלִּפְנֵי אָדוֹן חוּלִי אָרֶץ, מִלִּפְנֵי אֱלוֹהַּ יַעֲקֹב, בעת הגילוי האלוקי מזדעזע האדם ורואה שהוא כמו גרגיר חול מול העוצמה האלוקית. מלפני אדון, אמא, בינה כמ"ש: אם הבנים שמחה. חוּלִי אָרֶץ, זו אמא תחתונה, מלכות. מלפני אלוקי יעקב, אבא, ז"א, אבא תתאה, כמ"ש: בני בכורי ישראל, ז"א, שנקרא ישראל. וע"ז כתוב: בעטרה שעיטרה לו אימו, בינה.

שס) אמר רבי יצחק: מהו בעטרה שעיטרה לו? שכתוב: ושאול ואנשיו עוטרים את דוד. לשון מסובבים, משום שז"א מתעטר ומסובב ע"י אמא, בלבן אדום וירוק, בכל הצבעים של ג' קווים, שכולם כלולים בו ומסובבים בתוכו. בעטרה, שעיטרה לו אימו. עטרה, כמ"ש: ישראל אשר בך אתפאר. וכתוב: ובית תפארתי אפאר, זהו ג"ר, פאר של ז"א, הנקרא ישראל ונקרא תפארת.

שסא) התורה ניתנה באש שחורה על אש לבנה, לכלול הימין בשמאל והשמאל שהוחזר לימין, כמ"ש: מימינו אש דת למו. אש שבאה מימין מועילה ועוזרת לאדם.

שסב) בשעה שעשן הסיני היה יוצא, עלתה האש והתעטרה בעשן ההוא בגילוי, והייתה נראית כאשכול הזה. ועלתה וירדה. והעשן היה מעלה כל הריחות והבשמים שבגן עדן, במראה של לבן ואדום ושחור. כמ"ש: מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל.

שסג) אמר רבי יצחק: עשן הוא השכינה שהתגלתה שם כמ"ש: מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן, שסובב על השכינה. אמר רבי יהודה: למה לך כל כך? הרי מקרא שלם הוא שכתוב: והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש, ויעל עשנו כעשן הכבשן. אשרי העם שראו את זה ויודעים את זה.

תגיות: אמונה, אברהם אבינו

ש

שאלות לחזרה ושינון זהר יתרו צא-צג
1. למה נתנה התורה באש וחושך?
2. מדוע בחר אברהם שבני ישראל יהיו בחושך ולא באש?
3. מדוע מאריך הזוהר הקדוש להראות לנו שמעמד הר סיני היה מכוח המלכות שהתכללה בבינה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב