023- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – צד-צו למתקדמים |☆תגיות:...

023- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – צד-צו למתקדמים |☆תגיות: לוחות הברית, נשיאת הפכים,

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ צד-צו

וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה

יֵשׁ לֶתָּרְגֶל אֶת רֶאיָיתּ הַדִּין כֶּרָחַמִּים.

ישנה תכלית של מחשבת הבריאה, וכל דבר במציאות מקדם לתכלית זו בין אם הוא נראה לנברא חיובי או שלילי. על האיש הֶחָפֵץ חַיִּים – לִרְאוֹת טוֹב, דהיינו ראייה תורנית.

תפקיד לוחות הברית להראות את הקשר האחדותי בין הנברא לבורא, למרות שהם שני צדדים שונים לגמרי. בלוחות עצמם צד ימין הוא צד הבורא, ושמאל הנברא שתפקידו להתכופף ולהתכלל בימין.

שסד) אמר רבי חייא: כשנחקקו האותיות בלוחות האבן, היו נראות משני הצדדים, מצד זה ומצד זה. הלוחות היו מאבן ספיר, ונחקקו והתכסו באש לבנה, והאותיות היו מאש שחורה, ונחקקו משני הצדדים, מצד זה ומצד זה. קשה להבין את הנס, שבחקיקה האות ס למשל עומדת באוויר, והאות ב למשל כיצד תיראה משני הצדדים שווה. מלמד שבפנימיות האדם ובחיצוניות נראים הדברים אותו דבר, ואין קליפות חוצצות.

הפלא מסמל כאן שהבריאה עומדת על נס, אין היא חרוטה בבורא, אלא יש כוח מעל הטבע הנתפס. וכך אדם מסתכל על הבריאה ורואה דבר, והפירוש שלו למראה הוא אינו הדבר עצמו.

שסה) אמר רבי אבא: הלוחות היו בעינם, בשלמות בלי שינוי, והאותיות היו פורחות ונראות בשתי מיני אש, אש לבנה ואש שחורה, כדי להראות יחד ימין ושמאל, שלבן הוא ימין ושחור הוא שמאל. כמ"ש: אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. א"כ למה כתוב: מימינו אש דת למו? אלא מצד הגבורה הייתה שהוא שמאל, ונכללה בימין. ומשום זה הייתה בה אש לבנה ואש שחורה.

שסו) כתוב: והלוחֹת מעשה אלוקים המה. והלוחת כתוב חסר ו', כלומר לוח אחד. שניים היו ונראו כאחד. ועשרה דיברות נחקקו בהם. חמישה כלולים בחמישה, כדי שיהיה הכול ימין. מעשה אלוקים המה ודאי. משמע ששמאל הנכלל בימין נחשב ימין אף הוא, כפי שירידה לצורך עליה, נחשבת אף היא עליה, דהיינו החיסרון חלק מהשלם.

שסז) רבי יצחק אמר: הלוחות של ספיר היו, ושני אבנים היו, והאבנים היו סתומים, נָפח הקב"ה ברוח, והתפשטו ונחקקו שני לוחות. רבי יהודה אמר: כעין ספיר היו, ולא ספיר ממש. מהכתוב: מעשה אלוקים המה. ואם היו אבן ספיר, הרי הם כשאר אבנים טובות, ולא מעשה אלוקים.

שסח) האם ספיר, שהוא אבן טוב יקר משאר האבנים, אינו מעשה אלוקים? הלוא כל הבריאה היא מעשה אלוקים? אלא, מעשה אלוקים המה, הם בדיוק מעשה אלוקים בייחוד, ואינם נכללים במעשי הבריאה. והלוחות מעשה אלוקים המה. הלוחות כתוב: ולא כתוב: והאבנים מעשה אלוקים המה. אלא שנפח באבנים והתפשטו ונחקקו שני לוחות. והאבנים עצמם היו אבן ספיר ממש.

שסט) אמר רבי שמעון: הכול הוא אחד, והולכים אל מקום אחד. אבל אלו שני לוחות היו עוד מטרם נברא העולם. ועלו מערב שבת. ועשה אותם הקב"ה. כלומר אין הם שייכים לבריאה הרגילה, אך וודאי שהשם עשה אותם.

שע) ממה נעשו הלוחות? מ-ט' ראשונות מטל העליון הנמשך מעתיקא קדישא, הכתר, וכשנוזל ונמשך לשדה תפוחים הקדושים, המלכות, לקח מהם הקב"ה שתי כוסות וקפאו ונעשו שתי אבנים יקרות. נפח בהם, והתפשטו לשני לוחות. כמ"ש: מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים. כמ"ש: כתובים באצבע אלוקים. כלומר הלוחות שבאו מלמעלה נעשו מהרצון להשפיע ולא מהעפר – הרצון לקבל.

שעא) אצבע אלוקים. אצבע עולה לעשרה. כי עשר אצבעות הן ע"ס, וכלולות זה מזה, ויש בכל אצבע ע"ס. עד שנעשו יד שלם כמ"ש: וירא ישראל את היד הגדולה.

שעב) חרות על הלוחות. נקובים היו כתב האבנים מעֵבר לעֵבר, והכתב נראה משני הצדדים. חרות, פירושו, חקיקת החקיקות, מעבר לעבר. מצד הזה נראה צד האחר, ונקרא מכאן, מה שכתוב בצד האחר.

שעג) אמר רבי אלעזר: בנס היו כתובים. שכל בני אדם היו אומרים ומעידים, שהוא מכתב אלוקים ודאי. כי כל בני העולם לא יכלו לדעת אותם, כמו שהיו. ישנן חוויות שניתן להרגיש, אך לא ניתן לייצר אותן. העולם מתנהל על דרך הטבע, אך לעם ישראל הוא מתגלה בדרך ניסית, בשם הויה ולא רק בשם אלקים.

שעד) לדעתם של אלו האומרים, שהיו נקובים מעבר לעבר, האם כתוב: חרות בלוחות? חרות על הלוחות כתוב: ולא מעבר לעבר? חמישה קולות לימין, וחמישה לשמאל. ואלו של השמאל כלולים בימין, ומהימין היו נראים אלו שבשמאל. ובלוחות הכול ימין, שנכללו חמשת הדיברות שבשמאל באלו שבימין. וע"כ מה שהיה בצד זה רואה לצד האחר וקורא אלו האותיות. באופן, שהנס הנאמר בלוחות, שקורא מצד זה, מה שכתוב בצד זה, אינו נאמר על פנים ואחור של הלוחות, אלא על ימין ושמאל שבהם, כי לא היו חרותים מעבר לעבר. אלא, השמאל חזר לימין כמ"ש: מימינו אש דת למו. ומשום זה מכתב אלוקים הוא, ודאי.

שעה) ומפרש, איך זה היה, מי שהיה מצד זה, היה קורא, אנוכי ה' אלוקיך. ומאלו האותיות היה רואה וקורא, לא תרצח. היה קורא, לא יהיה לך, והיה רואה וקורא לא תנאף. היה קורא, לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא, והיה רואה וקורא, לא תגנוב. והכול מצד זה שבימין. וכך לכולם כן מצד האחר. וכולם כלולים זה בזה כאופן הזה. כמ"ש: מכתב אלוקים הוא.

שעו) ויירד משה אל העם ויאמר אליהם. ולא כתוב מה שאמר. דרך העולם, כשבא שמחה או צער לאדם, בטרם שיבין אותו, אינו יכול לסבול, כי ליבו פורח ממנו מיד. וכשמבין ויודע אותו, הוא עומד בקיומו ויכול לסבול. כש"כ כאן, שמשה אמר להם, מה שיהיה לאח"כ, וחיזק ליבם בדברים, ועם זה לא יכלו לסבול, כש"כ אם לא היה אומר להם כלום. ומשום זה, ויאמר אליהם מתחילה, וחיזק את ליבם, ואח"כ, וידבר אלוקים.

שעז) ועכ"ז, לא יכלו לסבול. כששמעו מילה של הקב"ה, פרחה נשמתם, ועלו נשמות ישראל עד כיסא הכבוד שלו להתדבק שם. מאחר ובילע המוות לנצח, שזכו לעלות עד מדרגת בינה והתכללו בחרות לעולם.

תגיות: לוחות הברית, נשיאת הפכים,

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב