026- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קג-קה למתקדמים| ☆ ...

026- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קג-קה למתקדמים| ☆ תגיות: אתם קרויים אדם

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ קג-קה

לֹא יִהְיֶה לְךָ

אָדָם, זֶה מִי שֶּׁמּוּכָן לַעֲשׂוֹת רְצוֹנוֹ שֶׁל הַשֵּׁם בָּעוֹלָם.

 

הזוהר לא אומר שמי שנולד לאם יהודיה נק' אדם, אלא מי שאינו עובד לכוכבים והמזלות. אם אינו עובד עבודה זה ומקבל את התפיסה האלוקית האחדותית, אך עדיין לא מקבל את התורה, נק' פרא אדם כמו ישמעאל.

בעם ישראל לאחר מעמד הר סיני נצרבה התכונה של דבקות ורצון להגיע לקשר של אהבה עם השם, תכונה שעוברת תהליך התפתחות לעבר התכלית, עבורו ועבור כל העולם.

תד) לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים, עַל-פָּנָי. רבי יצחק אמר: שלא יהיה לך אלוהים אחרים במקום השכינה, שנקראת אלוקים. על פני, להוציא פני המלך, שבהם נראה המלך הקדוש, והם שמו, ושמו הם, שהפנים הנראים הם שמו, המלכות, ושמו הוא הפנים הנראים. הוא שמו, ז"א הוא שמו. כלומר שהם אחד כמ"ש: אני הויה הוא שמי. הוא ושמו אחד הוא. השכינה היא ביטוי לשוכן ונק' על שמו = גימטרייה רצון. כפי שבאין סוף ישנה אחדות גמורה בין שמו לבין הרצון, לכן מזהיר אותנו שלא ניקח חלילה את הס"א ודרכו נבוא לגלות את השם.

תה) רבי שמעון אומר: אשרי הם ישראל, שהקב"ה קרא אותם אדם כמ"ש: ואַתן צאני צאן מרעיתי, אדם אתם. וכן כתוב: אדם כי יקריב מכם. מה הטעם שקרא אותם אדם? הוא משום שכתוב: ואתם הדבקים בה' אלוקיכם. אתם, ולא שאר עמים עכו"ם. ומשום זה אדם אתם. אתם קרואים אדם, ואין עכו"ם קרואים אדם. הדבקות בהשם היא זו שעושה את האדם לאדם. הדבקות נעשית ע"י השוואת צורה בין צד האדם המייצר את הדבקות. בצמצום א' ע"י אור חוזר ובצמצום ב' ע"י קו אמצעי. בני אדם נראים אותו דבר, אך בנפש יש הבדל בין הגוי לבין היהודי שבנפשו מסוגל לערות את הרצון בהשפעה ובכך להשוות צורה. עם ישראל לא מוכן להתחתן עם הגויים, אך לא חלילה מתוך תורת הגזע, אלא לאפשר לישראל לתפקד כחלוץ לגאולת כל העולם.

תו) כיוון שאדם מישראל נימול, נכנס בברית שכרת הקב"ה עם אברהם, כמ"ש: וה' בירך את אברהם בכל. וכתוב: חסד לאברהם. והתחיל להיכנס במקום הזה. כיוון שזכה לקיים מצוות התורה, נכנס באדם הזה של המרכבה העליונה, ומתדבק בגוף המלך, ואז נקרא אדם. מדבר כאן על מדרגות רוחניות שיש להן השלכה על הגשמיות, שאינה עומדת בפני עצמה.

תז) וזרע ישראל (הבאים באחדות לקבל את עבודת השם) נקראים אדם. כתוב בישמעאל, והוא יהיה פרא אדם. פרא אדם ולא אדם. פרא אדם, משום שנימול והתחלה של אדם הייתה בו שכתוב: וישמעאל בנו בן שלוש עשרה שנה בהימולו בשר עורלתו. כיוון שנימול, נכנס בהתחלה זו שנקרא כל, יסוד כמ"ש: והוא יהיה פרא אדם. ולא אדם. וכתוב: ידו בכל, בכל ודאי ולא יותר, משום שלא קיבל מצוות התורה. התחלה הייתה בו משום שנימול. אבל לא נשלם במצוות התורה. אבל זרע ישראל, שנשלמו בכל, נקראים אדם ממש. וכתוב: כי חלֶק ה' עַמו, יעקב חבל נחלתו. ההבדל אינו בגזע הגשמי, אלא האם מקבלים על עצמם את התורה או לא. באלף השמיני גם אומות העולם יהיו עם ישראל, כולם יחזרו בתשובה ויעבדו את השם. בטבע הפנימי כל האנושות הם אדם, רק שלא ניתן לחיות את המטרה לפני שעושים קודם את התיקון כשעל ישראל הוטל להיות החלוץ לפני המחנה. בשלב ראשון בלבד על הגויים לעזוב את העבודה הזרה, להסכים להיכנס לברית עם השם, כי שהישמעאלים קיבלו באופן חלקי.

תח) אמר רבי יהודה: משום זה, כל צורת פנים מותר לעשות חוץ מפני אדם. כשנעשה צורת אדם, נראה שחקוק תוך חקיקות של השלמות, שניכר בה שלמות מיוחדת. קשריו עם הרוח נמצא בצורה, כלומר, שבצורת אדם הנעשה, ניכר קשריו עם הרוח שבו. אדם הוא רק מי שעובד את השם. עשיית פסל היא ניסיון לתת את הכוח לעולם הזה – ובעולם הזה רק מי שזוכה לדרגת נשמה נק' אדם. האיסור להסתכל בפסל של אדם, נובע מהטעות שיכולים לחשוב שיש בו נפש.

תט) רבי יהודה היה הולך מקפוטקיא ללוד, לראות את רבי שמעון שהיה שם (במדרגת ההולדה), ורבי חזקיה היה הולך עמו. אמר רבי יהודה לרבי חזקיה: כתוב והוא יהיה פרא אדם. אבל מהו סוף הכתוב: ועל פני כל אחיו ישכון?

תי) אמר לו לא שמעתי ולא אומר (פוחד מגאווה) כתוב: וזאת התורה, אשר שׂם משה. ששמע מרבו. זו הסיבה שבספרים רבים מוצאים שהכותב לא מוכן לשנות את לשון רבותיו, לא להמציא דברים חדשים. כלומר ניתן לפתח רעיון, אך בתוך מסגרת דברי חכמים.

תיא) פתח רבי יהודה: כי הוא חייך ואורך ימיך. מי שזכה בתורה ולא נפרד ממנה, זוכה לשני חיים: אחד בעוה"ז, ואחד בעוה"ב. שכתוב: חייך, לשון רבים, שהם שניים. וכל מי שנפרד ממנה, הוא כמו שנפרד מהחיים. ומי שנפרד מרבי שמעון, כאילו נפרד מכל. למעשה כל החיים שלנו תלויים בנקודה הפנימית של רבי שמעון בר יוחאי שבנפש. בלי פנימיות התורה אין חיים.

תגיות: אתם קרויים אדם

 

אין תגובות

להגיב