16 – הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים...

16 – הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים כט-ל (שיעור השקפה)

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מה למדנו היום?

למדנו "שמילה" היא בחד "ושתיקה" היא בתרי, דהיינו המילה היא החומר והשתיקה היא אשר נותנת את הדבר הכפול, דהיינו מנה כפולה מן החומר.
אומר הזוה"ק, שהשתיקה אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, אלא היא נצרכת לחומר שיתלווה אליה, וזאת בכדי שיהיה מה שיחזיק את החלק המופשט המיוצג בשתיקה.

ולכן אל לו לאדם לשכוח, שהשלמות צריכה לבוא יחד עם החסרון, דהיינו קבלת השלם שאליו נתווספו החשק וההשתוקקות אליו , שלו יצוייר שלא יהיה חשק לדבר השלם, דהיינו שלא יהיה פירוט לשלמות המייצגת את הכלל, אזי לא יושג טעמה .

ולכך ב' המרכיבים של פרט וכלל מחוייבים שיהיו בנברא, שדווקא בזה נבחנת שלמותו.

ממשיך הזוה"ק ומסביר, שמה שמצוי במוליד מצוי גם בנולד, דהיינו שכמו שבבחינת מ"י הבאה כנגד האהבה, המייצגת את השלמות, ישנם התחלקויות ליראה (מ"ה) ואהבה (מ"י), דהיינו שלמות וחוסר שלמות, כמו כן גם בנולד ישנם ב' מרכיבים אלו של יראה ואהבה, חוסר שלמות ושלמות.
שבחינת מ"ה כנגד היראה, מייצג את ידיעת הפרטים, ידיעת חלק הבינה.

ובחינת מ"י, דהיינו מ"י העליונה כנגד האהבה, היא המייצגת את השלמות, את האחדות והאמונה שהכל בא מלמעלה.

אם כן נמצא שבכדי שאדם יוליד תולדה שלמה, מוכרח הוא שגם בו תהיינה שלמות, הנבחנת ב-ב' מרכיבים של קבלת השלם ותוספת החשק והשתוקקות אל שלמות זו.