126 הדף היומי בזוהר — סיום הקדמת ספר הזוהר

126 הדף היומי בזוהר — סיום הקדמת ספר הזוהר

בשבח והודייה לה' יתברך, אנו חותמים בשיעור זה את כרך "הקדמת ספר הזוהר" ומיד ממשיכים את "ספר בראשית" כהמשך ישיר לכרך הראשון זה. כעת מבאר הזוה"ק באופן כללי ביותר את כל י"ד הפיקודין שנלמדו כה, כדי לתת מבט עילי או מבט מקיף אם נרצה, אודות אותם האמצעים הנדרשים לצורך אותה תנועה, המכוונת לקראת השלמות התכליתית של האדם. אומר רשב"י שלמד את התורה בכללים ולא בפרטים, אלה כללי התורה. מהכללים צריכים ללמוד את הפרטים. זה נכון לגבי כל דבר בחיים, אם יש כללים ישנם אין סוף פרטים שאפשר להשיג בזכות הכללים. ומה הם הכללים הגדולים כל כך? הם מסודרים באופן נפלא כראש וגוף, תפקידנו לגלות את השלמות שבראש. עיקרי היראה והאהבה נמשכים מ-ג' המאמרות הראשונות, כפי שהן מונחות בבחינת "הראש", שהוא התכנית לפיה צריך להתנהל. נמצא כד כה, כי ג' המאמרות הבאות במסגרת ההכרתית שלעיל, מייצגות את שלמות הרעיון שבבחינת "הראש". בכדי לבנות את השלמות התודעתית שבבחינת הגוף דראש,

דרך ג' המאמרים הנוספים, על האדם לקיים את מערכת השפיטה התודעתית שלו הן מצד הקיום והן מצד השכלול בכפוף להוראות-היצרן, המונחות בבחינת ההכרה, תודעת הקיום והשכלול, דרכה שופט האדם את המציאות הנקראת בפניו, והיא זו המקשרת בין הנברא בעל הרצונות הגופניים, לבין ההכרה העליונה, בהיותו עולה להתחבר עימה (בחיבור זה נקראת "תודעה אמונית"), אולם כל זאת בתנאי שהנברא עושה את התנועה הנפשית הנכונה לקראת מרקם הקשר של הקיום והשיכלול. עד עתה מנה הזוה"ק ו' מאמרים, הטומנים בחובם את ד' המצוות הראשונות, השייכות לבחינת "הראש" וכעת מוסיף הזוה"ק למנות את שאר המאמרים הטומנים בחובם, את עיקרי המצוות המעשיות דבחינת הגוף, שבאמצעותם יש לעשות את התנועה וההכנה הנפשית הנכונה, לקראת השלמות התכליתית של האדם, הבאה בבחינת "יום השבת".

בשבח והודייה לה' יתברך, אנו חותמים בשיעור זה את כרך "הקדמת ספר הזוהר" ומיד ממשיכים את "ספר בראשית" כהמשך ישיר לכרך הראשון זה. כעת מבאר הזוה"ק באופן כללי ביותר את כל י"ד הפיקודין שנלמדו כה, כדי לתת מבט עילי או מבט מקיף אם נרצה, אודות אותם האמצעים הנדרשים לצורך אותה תנועה, המכוונת לקראת השלמות התכליתית של האדם. עיקרי היראה והאהבה נמשכים מ-ג' המאמרות הראשונות, כפי שהן שמונחות בבחינת "הראש", שהוא התכנית לפיה צריך להתנהל. ההיפרדות של האדם מבחינת הגאווה האישית, היא זו המחברתו ליראה והאהבה ההכרתיות.

אומר רשב"י שלמד את התורה בכללים ולא בפרטים, אלה כללי התורה. מהכללים צריכים ללמוד את הפרטים. זה נכון לגבי כל דבר, אם יש כללים ישנם אין סוף פרטים שאפשר להשיג מהכללים. ומה הם הכללים הגדולים? הם מסודרים באופן נפלא כראש וגוף. תפקידנו לגלות את השלמות שבראש.

נמצא כד כה, כי ג' המאמרות הבאות במסגרת ההכרתית שלעיל, מייצגות את שלמות הרעיון שבבחינת "הראש". בכדי לבנות את השלמות התודעתית שבבחינת הגוף דראש, דרך ג' המאמרים הנוספים, על האדם לקיים את מערכת השפיטה התודעתית שלו הן מצד הקיום והן מצד השכלול בכפוף להוראות-היצרן, המונחות בבחינת ההכרה. תודעת הקיום והשכלול, דרכה שופט האדם את המציאות הנקראת בפניו, היא זו המקשרת בין הנברא בעל הרצונות הגופניים, לבין ההכרה העליונה, בהיותו עולה להתחבר עימה (בחיבור זה נקראת "תודעה אמונית"), אולם כל זאת בתנאי שהנברא עושה את התנועה הנפשית הנכונה לקראת מרקם הקשר הקיום והשיכלול המדוברים בשיעור זה.