15- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים כז-כח...

15- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים כז-כח (שיעור השקפה)

 

ישנם כלים שדרכם ניתן לפעול את ההבנה, המוחין של האדם, את זה העניין רוצה להסביר לנו הזוה"ק בהמשך המאמר.

הלב הוא שפועל במישור הגוף הנתון למגבלותיו, לעומת התבונה העליונה שאינה פועלת במסגרת של זמן ומקום, אולם אין לאדם לתפוס את התבונה הזו בכוחות עצמו שהרי הוא נתון למגבלות הזמן והמקום. אם כן נשאלת השאלה כיצד ידע האדם אם התבונה העליונה אליה הוא עלה היא הנכונה? על כך עונה הזוה"ק, שישנה דרך להשאלת כלים, דהיינו על-ידי שהאמא תשאיל כלים לבת, אלא שיש להדגיש שכאשר עולים לאמא שהיא התבונה העליונה צריך להאמין באמיתותה, שהיא בכלל התורה והסדרים של העולמות העליונים, לכן כאשר אדם משאיל את התובנות מדרכי התורה לדרכי הגוף, אזי יכול לפעול בגוף כמו התבונה העליונה, אלא שתהליך זה אורך זמן.
בדרך השאלת כלים זו ישנם ב' שלבים: בשלב ראשון על האדם לעלות למדרגת התבונה, שפירושה וויתור על האני העצמי של האדם וביטול כלפי לעליון באופן מוחלט (יראת הרוממות), דהיינו לעשות מעשים על-פי מצוות העליון, אולם אי די בכך אלא שצריך להוסיף גם לעלות לבינה העליונה, שהיא ההכרה העליונה של האדם, דהיינו התבונה ההכרתית, שמעבר לזמן ומקום ומעבר לאני העצמי של האדם וכשמגיעים להכרה זו ישנה לאדם אפשרות לצרף עצמו אליה.

אלא שגם בכך אין להסתפק, שהרי צריך שתהיינה לאדם השתוקקות להשיג את ההכרה העליונה, דהיינו שכל רצונותיו יהיו מחוברים להכרה זו בשמחה רבה, שאם לא כן יהיה בבחינת "נרגן מפריד אלוף", ועל כן מונח על האדם להיות גם למעלה וגם למטה, דהיינו שגם תהיה לו ההכרה העליונה וגם יחוש בה הגוף, על-ידי חיבור כל רצונותיו אל הכרה עליונה זו.