14 – הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים...

14 – הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים כה-כו (שיעור השקפה)

האני של האדם נמצא במציאות שאינו יכול להרגיש שהוא יכול להיות אוהב ולעזוב את עצמו. אומר רשב"י ישנה דרך להיות אוהב, ישנה דרך שבה האדם יוכל לצאת מעצמו, על-ידי שיתכלל בתבונה האלוקית, שהיא צד המ"י של האדם, שמופיעה לאדם דרך התורה, דרך חכמת הקבלה.
על האדם לקבל אותה בלי לוותר לעצמו, להתכלל בה, לפעול אותה, לעשות אותה לסביבת חייו וכל זאת באופן שיתכופף אליה, ואזי יוכל לפעול מתוך תובנה של נשמה, דהיינו שהאדם יקבל כמתנה את לבושי המוחין הנקראים "צלם אלוקים", שהם לבושי החסדים, המקנים לאדם טבע של זכר המאפשר לו להיות אוהב. ואזי "ואהבת לרעך כמוך" הופך להיות דבר פרקטי, של אהבת חברים, אהבת הכלל, אהבה של דברים שמעבר לאדם עצמו.