13- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים כג-כד...

13- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים כג-כד (שיעור השקפה)

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
שם המאמר: "מי ברא אלה דאליהו"
"מי ברא אלה דאליהו" כהמשך למאמר "מי ברא אלה", נותן לנו ידיעה שלמה על דרכי התיקון, המיוצגות בשתי בחינות, שהם: בחינה ראשונה של מ"י (ראש) ובחינה שנייה של אל"ה (גוף).
ראש נקרא אמונה וגוף נקרא קבלה, התורה באה ללמד אותנו כיצד להגיע לאמונה בבורא, שהיא יראת הרוממות.
רבי אלעזר מפרש לנו שהאדם מחוייב שתהיינה לו גם יראה וגם אהבה, אלא שאת האהבה יש לפעול במסגרת היראה.
אולם השימוש במדע לבדו, בפרטיות לבדה בלא מסגרת של יראה, היא זו שפוגעת באדם.
כמו כן אין זה אפשרי להשתמש באמונה לבד (ג"ר הנקרא מ"י) וגם לא באהבה שבאמונה (ישסו"ת), המבטאת את שלמות האמונה, אלא צריך להגיע למציאות בה מקבלים גם בבחינת אותיות אל"ה במקומם, דהיינו שהאמונה תתפשט לגוף, כדי שגם לגוף יהיה ביטוי.
אולם בכדי להגיע למציאות זו נצרך תיקון מיוחד הנקרא לבוש יקר של חסדים, שמצד עבודת הנפש מייצג הדבר את הפעילות האדם בתוך מסגרת כלל של אהבת חברים.
ולכן אומר רשב"י אל תסתפק רק באמונה שעל אף שזהו תיקון עצום של יום טוב, מכל מקום צריך להגיע גם לשבת שזוהי רשות היחיד, שגם בה צריך לקבל ולא זו בלבד, אלא שהיא המייצגת את שלמות קבלת ההטבה.