12- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים כא-כב...

12- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים כא-כב (שיעור השקפה)

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
שם המאמר: "מי ברא אלה דאליהו"
אליהו הנביא מגלה לרשב"י שיש סדר חדש בו נכון לגלות את אור החכמה וסדר זה הוא סדר מיוחד.
אומר הזוה"ק שאדם נברא מאצילות בצורה הנכונה, דהיינו שנחקק בראש שהוא אריך אנפין כל צורות המחשבה ובו נעשה תיקון מיוחד של עליית הנקודה לנקבי עיניים, שעל-פי תנועה זו נעשתה כל המחשבה.
אריך אנפין הוא שורש המחשבה ושורש לפרצוף ז"א האחראי לעם היהודי.
צורת מחשבה זו המדוברת, באה לידי ביטוי בפעולה מיוחדת הנקראת צמצום ב', המחלק את המדרגה לשתיים.
פעולה זו הכרחית מאחר שאין אפשרות לגלות את כל האור בבת אחת, לכן כאשר באים להשתמש עם האני של האדם המייצג את האמצעי לקבלת שלמות ההטבה, אזי צריך לחלק את המדרגה לשתיים.
צורת המחשבה שנקבעה באדם לאחר הפעולה של צמצום ב', נהייתה חלקית, אולם סדורה בצורה לוגית, המכוונת מאת הבורא.
מסביר הזוה"ק שהראש והגוף של האדם נתחלקו לשתיים, הראש נתחלק ליראה ואהבה והגוף נתחלק לאיברי הנשימה ואברי העיכול, צורת חלוקה זו מאפשרת לאדם לתפוש מהפרטים אל הכלל, דהיינו מצורת המחשבה החלקית לצורת המחשבה השלמה, מיראה לאהבה.
ולא זו בלבד, אלא שאין דרך אחרת, אלא לפעול על-פי צורת מחשבה זו שנחקקה באדם ובעולם, הקובעת שיש להקדים את יראת הרוממות המיוצגת בשם מ"י, לאהבה המיוצג בשם אל"ה, וזאת מאחר שלא ניתן לפעול לקבל שום תענוג ואהבה שלא במסגרת היראה, שאחרת לא תהיה זו אהבה, אלא אנוכיות.
אולם אין די בשימשו היראה לבד, דהיינו בבחינת המ"י, אלא שגם צד הגוף המייצג את הפרטיות של האדם צריך לבוא לידי ביטוי, שהרי לאחר הקדמת היראה (מ"י), צריך לפעול גם את האהבה (אל"ה), אולם לשם כך היה צריך להגיע אור מיוחד הנקרא אור ע"ב-ס"ג המבטל את הפרסא, כדי שיהיה אפשר לקבל את האור הגדול באמצעות הפרטיות של האדם.
אולם יש לשים דגש שאין ביטול הפרסא מבטל את היראה המוקדמת לאהבה, אלא שהיראה שהיא מסגרת הפעולה של האדם עומדת קיימת גם בזמן בו האדם פועל את האהבה באמצעות הפרטיות שלו ואם נרצה לדייק נאמר שהאהבה והתענוג באים רק במסגרת היראה ולא מחוצה לה.