050- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמח-קנ למתקדמים ☆ תגיות:...

050- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמח-קנ למתקדמים ☆ תגיות: אמונה, דבקות

מִּשְׁפָּטִים קמז – קמט

רוח שעולה ויורד בכל לילה

[רוחא – דסליק ונחית בכל ליליא]

צַד הָאֱמוּנָה שׁבּאָדַם הוּא הָמִּתְקַשֶׁר ישירות לַבּוֹרֵא יִתְבָּרֵך.

את הדבקות הזו יכול להשיג מי שמגיע לבחינת משה רבינו, האמונה שבנפש, ובא כבן למקום ולא כעבד, דהיינו באהבה ולא רק ביראה. כאשר באים לברך ולהודות יש לחדור לנקודה הפנימית בכוונה הראויה, בכדי לייחד את שם השם ולא מפחד העונש או לתועלת הגשמיות. ניתן להשיג זאת ע"י תענית, או מצווה, ותלמוד תורה כנגד כולם.

זֹבֵחַ לָאֱלֹהִים יָחֳרָם בִּלְתִּי לַיהוָה, לְבַדּוֹ. הזובח לאלקים אחרים מנסה לתת מחלבו ודמו לכוחות אחרים הקיימים לדעתו הקלוקלת, כאילו כוחות אלו עומדים בפני עצמם ואינם שייכים לכלל שאין עוד מלבדו, דהיינו אין שום כוח שאינו נובע ממנו יתברך. דבר זה בא לידי ביטוי אפילו בדברים פשוטים, כמו מחשבה שאם אתן מתנה לאדם כלשהו, אוכל לקבל ממנו סעד, מבלי להבין שהבורא יתברך עשה עושה ויעשה לכל המעשים.

כשאדם מוכן לתת מעצמו לקשר, זו ההקרבה הגדולה ביותר, וכשנותן מדמו כמו בתענית, מראה הוא שהוא מקריב את הדבר החשוב לו, את חיותו. אין זה דבר חיצוני, אלא דבר קרוב אליו, ומכאן מקבל הוא את הכוח להתחבר לבורא. כיום אין אנו מרבים בתעניות מעבר למה שחז"ל קבעו, מפני שכעת הדור חלש ויש חשש שאדם יראה בזה התגברות שתגביר את גאוותו, ולכן ממעטים במעשים. ולכן אומר הבעל שם טוב לא להחמיר יותר מדי בהלכות, כדי שיהיה לנו פנאי לבוא לכוונות.

את התשובה עושים בשלבים כאשר אין מקום להתלונן על ההשגחה, אלא להתוודות על החטאים ולבוא למקום חדש.

תסה) אמר משה לאליהו: אליהו, גם סתם בן אדם, המברך ומקדש ומייחד המטרוניתא, כמה מחנות של המטרוניתא עולים עימו, ומחנות של המלך יורדים עליו. וכולם הם לשומרו ולהודיעו לרוח ההוא כמה חידושים ועתידות בחלום של נבואה וכמה נסתרות. כמו יעקב, שכתוב בו, וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים, עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ. ועל המחנות של המלך ומטרוניתא כתוב: ויקרא שם המקום ההוא מחניים. אבל המלך ומטרוניתא עצמם, אינם יורדים שם. משא"כ הבעל תשובה, הקב"ה עצמו יורד על רוח שלו.

תסו) כך הוא, אבל משום שבכל מצווה הייתה ההשתדלות שלך לייחד הקב"ה ושכינתו בכל המחנות שלמעלה ולמטה, כך הקב"ה ושכינתו וכל המחנות שלו של מעלה ומטה, מתייחדים ברוח שלך, בכל מצווה, כבן מלך שאביו ואימו אוהבים אותו ונושקים אותו, ובאהבה שלהם אינם מאמינים למחנות שלהם, אלא הם עצמם שומרים אותו. שואל אליהו את משה: למה אצלך הקב"ה והשכינה הם עצמם יורדים ומגלים אהבתם אליך, בעוד שלאדם אחר רק שליחים מגיבים לברכות שלו.

בחינת משה רבנו שבכל אדם מבטאת את שורש הנשמה, לכן אם הנקודה האמונית הפנימית, צד משה רבנו שבנפש הוא זה שפונה בכוונה בתפילה וברכה, אז יוכל האדם בעצמו להרגיש את השם ולא את השליחים שלו.

תסז) משום שרוח שלך מצד עמוד האמצעי, ז"א, אות ו' הכולל או"א, שהם י"ה. נפש שלך היא בת יחידה מצד אות ה', השכינה התחתונה, מלכות, אינה זזה ממך. וכמו שאו"א שומרים הבן, ז"א, כן שומרים הבת, מלכות, במחנות העליונים, שהם מחניים. ובמחשבה העליונה, חכמה, מעלים את הרוח שלך. כמו שלומדים, ישראל עלה במחשבה, שהיא יוד הא ואו הא. הרוח שלך עולה במחשבה, כשהוא שלם. וכתוב בו, כל הנשמה תהלל יה. ובנפש שהיא ה' דהויה, שגם הנפש עולה עם הרוח.

תסח) כֹּה-אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה, מֵאַרְבַּע רוּחוֹת בֹּאִי הָרוּחַ, וּפְחִי בַּהֲרוּגִים הָאֵלֶּה, וְיִחְיוּ. שאם כלול מד' רוחות, נקרא רוח הויה. רוח הויה, רוח חו"ב, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. ואם הוא שלם בד' אותיות הויה, עולה במחשבה, חכמה, ועילת העילות מעטרו בכתר. בכל הכבוד הזה, הרוח שלך עולה ויורד בכל לילה. וכל הדברים שהתגלו לך בחסד, עליהם כתוב: ואתם הדבקים בהויה אלוקיכם חיים כולכם. אתם, ולא אוה"ע. ומשום זה כתוב: זֹבֵחַ לָאֱלֹהִים יָחֳרָם בִּלְתִּי לַיהוָה, לְבַדּוֹ.

תסט) אשרי העם הקדוש, שנקראים צאן של הקב"ה, להקריב עצמם קורבן לפניו, כמ"ש: כִּי-עָלֶיךָ, הֹרַגְנוּ כָל-הַיּוֹם;    נֶחְשַׁבְנוּ, כְּצֹאן טִבְחָה. ומקריבים עצמם כצאן בתענית. כי מיעוט החלב והדם של התענית הוא חשוב יותר מקורבן של בהמות, שהיה מתמעט מהם דם וחלב. וכל אלו אמורים ופדרים של הקורבנות הנשרפים כל הלילה.

תע) אשרי הם שמקריבים הרוחות שלהם קורבנות לפני ה'. ובכל לילה ולילה שהרוח שלהם עולה אליו, אם הוא עולה בתורה ומצווה, בתורה, שהוא עשרת הדיברות שניתנו מאת י' של הויה, שמספר עשרת הדיברות הם מב' אותיות ה' של הויה, שבגי' עשרה. בו' דהויה בשישה חומשי תורה עם ספר בראשית. חמישה הם שנקראים חמישה חומשי תורה, ומחשיב ב' הפסוקים, ויהי בנסוע הארון, ובנוחו יאמר שובה ה', לספר בפני עצמו, ויש חמישה ספרים משמות והלאה, ספר השישי ספר בראשית נקרא. ואם הוא עולה במחשבה, שהוא יוד הא ואו הא, שבג"ר, שלומדים בו, ישראל עלה במחשבה. ועלה אצל הכתר, ששם עילת העילות מופלא ומכוסה. ככול שעולה אדם בלימוד התורה, עולה רוחו.

תעא) אשרי מי שעולה במצוות תפילין, שבהם ד' פרשיות, שבהם שם הויה. י' דהויה, קַדש לי. ה' דהויה, והיה כי יביאך. ו' דהויה, שמע ישראל. ה"ת דהויה, והיה אם שמוע. הם במחשבה, בג"ר, בראש. ולקשור המחשבה ביד, השכינה, תפילין של יד. כי השכינה כלולה ממעשה, מדיבור, מן ו"ס, וממחשבה. כלולה ממעשה, שהיא אות ה', המלכות שלה. מדיבור, בינה שלה. מן ו"ס, ת"ת שלה. וממחשבה, יוד הא ואו הא הויה. שהם י"ד אותיות כחשבון יד. שהם ג"ר שלה. וי"ד אלו נרמזו בד' פרשיות, ובבית אחד של התפילין של יד, ובב' רצועות. הרי שבעה. וב' אותיות ש', שבימין ושמאל של הבית של תפילין, הם תשעה. ועם הקשר של הרצועה הם עשרה. ועם ד' פרשיות שבתפילין של יד הם י"ד. שמשום זה נקראת השכינה יד הויה.

תגיות: אמונה, תענית

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קמח-קנ
1. מה ההבדל בין אדם המברך כפי שאומר משה רבנו לאליהו ובין משה רבנו שמברך כפי שאומר אליהו למשה רבנו?
2. במה ישראל שונים מאומות העולם? וכיצד משה רבנו הוא זה שמייצג בחינה זו?
3. מיהו צד משה רבנו שבכל אדם ומהן ג' הדרכים אותן מורה לנו הזה"ק כדי להגיע לבחינת משה זו שבתוכנו ומה לדעתך ההבדל ביניהן?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב