060- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קעב-קעד למתקדמים |☆ תגיות:...

060- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קעב-קעד למתקדמים |☆ תגיות: חדרי המשכן, אדרא שמשכנא

 

מִּשְׁפָּטִים קעב – קעד

חדרי המשכן

בחינת החיריק היא השילוב כאשר בתחילה מנעולא, מצב החסד, ושלב שני מפתחא מאפשר קבלת האור כפוף לאמונה, בחינת יעקב. ג' מצבים אלו הם פרצוף המלך, ז"א.

בתפקיד השפתיים מלמד על נתיב אשר לא ידעו עיט, שביל דאבא, משה רבנו. שביל זה הוא השער ה-נון.

השפתיים באים לגלות את יסוד בינה וחוכמה דאבא, וצריכים לאפשר הוצאה לפועל של הדעת. לכן כשאין מחוברים כראוי לדעת, השתיקה יפה.

פרצוף האדם הוא כפרצוף המלך, לכן על האדם לדעת כיצד להשתמש בכוחות כראוי.

תקכו) הפנים של המלך, ז"א, הארת או"א והתפשטות שלהם על ג' נקודות חולם שורוק וחיריק. שמאירים בחולם, ומסבבים בשורוק, ולוהטים בחיריק, בראש הזה של המלך. ואז נמשך מהם עדות, הארת החכמה, המעידים במלך, ז"א. צורת המלך מכובדת מכל. בראש שורה חסד עליון וגבורה. הארת או"א מתחלקת. הארת אבא בשלושה אורות, הארת אמא בשני אורות. הרי חמישה אורות. חו"ג נכללים באור אחד. הרי שישה. מתעטר החסד ולוהט בשני אורות שהאירו. והם שמונה. והגבורה האירה באור אחד. הרי תשעה אורות. וכאשר כל האורות מתחברים יחד, הם נקראים צורת המלך. ואז כתוב: ה' כגיבור ייצא כאיש מלחמות יעיר קנאה. כי אין הארת החכמה נמשכת אלא בגבורה.

האורות דבינה עילאה, שיצאה מראש דא"א, שהוא או"א, נשלמת בג' נקודות, חולם שורוק וחיריק. תחילה יוצאת החולם, עליית המלכות לבינה, שאז מתחלקת הבינה לשני חצאים, ז"ת דבינה שנקראים אמא או ישסו"ת. כו"ח, שנשארו במדרגה, ניתקנו לג"ר, חב"ד, אע"פ שיש בהם רק אור דחסדים. ונקראים אבא או או"א עילאין. וכן התחלקו ז"ת דבינה, הנקראות אמא, לכו"ח באורות נ"ר, שנשארו במדרגה, בו"ק. ולבינה ותו"מ שנפלו למדרגת ז"א. הראש של ישסו"ת הוא רק בו"ק, אין לה שלימות מפני שרוצה חוכמה ואין לה.

ביציאת נקודת החולם, שהיא עליית המלכות לבינה, התחלקה בינה עילאה לשתי מדרגות, לאבא, ג"ר דבינה, ולאמא, ז"ת דבינה. אבא ניתקן בג"ר, ג' אורות חב"ד. ונקראים ג"כ או"א עילאין. אמא בב' כלים כו"ח עם ב' אורות נ"ר, שלא ניתקנה בג"ר, מחמת שצריכה לאור החכמה ואין חוכמה במדרגה. והיא נקראת ג"כ ישסו"ת. וזה החולם הוא מצב של קטנות, בין ההכרה שהיא מחשבה מופשטת לבין התודעה הקשורה לגוף, מחשבה פרקטית. אח"כ יוצאת השורוק השתוקקות גדולה – "פמיניזם רוחני" וזהו מצב מסוכן, אך כאן פוגש האדם את הרצונות העצמיים הגדולים, ויש להקפיד על שמירה במסגרת מאד ברורה. השתוקקות היא דבר מצויין כאשר מפנים אותה להתקדמות לתכלית, לדבקות בבורא, וצריך שמירה גדולה.

שהיא ירידת המלכות מבינה למקומה עצמה, שבינה ותו"מ שנפלו מאמא, חוזרים ועולים ומתחברים במדרגת אמא, ונשלמה בחמישה כלים כו"ח ובינה ותו"מ, ובחמישה אורות נרנח"י. אמנם הבינה ותו"מ שעלו, לא התחברו בכו"ח לגמרי. אך כו"ח שנשארו במדרגה, ניתקנו לקו ימין, חסד. ובינה ותו"מ שנפלו וחזרו, ניתקנו לקו שמאל, גבורה, והשליטה לקו שמאל. ואז יצאה נקודת השורוק, והחזירה בינה ותו"מ למדרגתם, וניתקנו לקו שמאל, גבורה, וכו"ח לקו ימין, חסד, אבל בשליטת אור השמאל. ואור הימין, חסד, נעלם משם. וזה השורוק. בבחינת השורוק השמאל והימין עמדו כשני קווים נפרדים. מצב בו יודע אדם השתוקקות לדבר אחר ממה שלומד בהכרה, לכן כאן צריך מסגרת ברורה.

אח"כ יוצאת החיריק, שהיא ביאת קו האמצעי, המייחד ב' הקווים חו"ג זה בזה, ומקיים הארת שניהם, אח"כ מתעטר החסד, ע"י הכרעת קו האמצעי, ומתפשט בב' אורות, בקו ימין, חסד, ובקו שמאל, גבורה. כלומר, בכוח קו האמצעי. ובזה יש ב' בחינות:

א.    אחר שהתייחדו, מאיר רק קו ימין, חסד מנעולא, לאה, הסתרה.

ב.     אחר שהתייחדו, מאיר אור השמאל בהתלבשות הימין, כלומר שאח"כ מתעטר פעם ב', והגבורה, אור קו השמאל, מאירה בהארתה ע"י התלבשות בחסד. וזה נקודת החיריק.

וכשמתחברים כל האורות חולם שורוק חיריק הללו יחד, נקראים צורת המלך. צורת המלך היא שלמות של ימין שמאל ואמצע, ובהתאמה חולם, שורוק חיריק, הכנעה – חולם, הבדלה – שורוק המתקה – חיריק.

 

תקכז) השפתיים של המלך. כשהאיר אור אבא, או"א עילאין, האיר בשלושה אורות:

א.        חכמה, אור חסד עליון.

ב.         בינה, אור מוח המלך.

ג.         דעת, שעלתה הי' באויר, היה תלוי ועומד, עד שהאיר אור אמא, ישסו"ת, שבה חזרה ויצאה הי' מאויר, וחזר האור למקומו, והאירו חמישה אורות בחמישה כלים.

תקכח) ממה האירה אמא? מהמלכות שעלתה למקום בינה, ניתקנו ב' יסודות. כי התערבו זו בזו, והמלכות שקיבלה צורת בינה, נעשתה יסוד הבינה שבאבא. ומצורת המלכות עצמה, נעשתה יסוד החכמה דאבא, הנקרא שביל שביל, אורח, דרך זו חוכמה שמאירה, נתיב אומר שהאור עובר דרך בינה. והתדבק בו כזכר בנוקבא, שהוא שער הנ' (50). ושביל חכמה דאבא, האיר בנתיב בינה דאבא, והבינה שבאבא התעברה והולידה והוציאה חמישה אורות, כח"ב תו"מ דאמא, שהיא ישסו"ת, על סדר ג' הנקודות חולם שורוק חיריק.

מאלו חמישה אורות נחקקו חמישים שערים על אורות רבים בעליית מלכות לבינה היא יצרה את היסודות. שהם כח"ב תו"מ, שכל אחת נכללה מע"ס, חמישים הם. וכנגדם מ"ט (49) פנים טהור ומ"ט פנים טמא בתורה. נשאר אחד, שאינו בחשבון, שער הנ'. ואחד הזה האיר את הכול. שהוא השביל דאבא שנעשה מהמלכות שעלתה לבינה, שהוא משה, שגם לו לא נמסר שער הנ'. ואור דאבא, אור הג', נשאר תלוי, עד שהאיר אור אמא, נשאר תלוי גם לאחר יציאת הי' מאויר דאמא. כי באבא אין הי' יוצאת מאויר שלו לעולם. כאשר או"א מתחברים יחד ומתלבשים במלך, ז"א, הם נקראים, שפתי המלך. אבא התלבש בשפה עליונה, ואמא בשפה תחתונה. ומשום זה, גוזר דברי אמת.

תקכט) בשפתיים דז"א תלוי פתחון הפה. פה, משום שדעת גנוז בפה המלך, שנקרא ת"ת, ז"א, כי הדעת הוא התפשטות של ת"ת, ז"א, שזהו ז"א שעלה ונעשה קו אמצעי לייחד או"א. שכל האוצרות וכל הצבעים התאחדו בדעת, להיותו קו האמצעי. ודעת ההוא גנוז בפה. וממלא כל החדרים והמסדרונות, שהתפשט בחג"ת נה"י דז"א, שחג"ת נקראים חדרים ונה"י מסדרונות. וכשמתעורר האור של הדעת ויוצא, אז נקרא פה ה'. הפה הוא המקום של היציאה מהכוח אל הפועל של הדעת. והשפתיים, שהם ב' אורות של או"א, בשעה שנפגשים באור של הדעת, מתחברים על ידו יחד, והדברים נחתכים באמת, בחכמה בתבונה ובדעת. ואז כל דברי הקב"ה נחתכים באלו חב"ד. מפי הגבורה יוצאים דברי המלך

תקל) אלו השלושה שנחתכים ע"י השפתיים חב"ד מאירים בראש ז"א, בבחינת אמא, ומשם מתפשטים ומתעטרים בגופו דז"א. לאמא במדרגת ישסו"ת יש ב קווים, וכשז"א עלה נוצרו ג קווים, שאותם קיבל גם ז"א. וכשמתחברים חב"ד בעטרה אחת, הם חיך המלך, הנמצא בתחילת הגוף. ונקרא מתיקות המלך ממתק הוא קו אמצעי.

וע"ז כתוב: טעמו וראו כי טוב ה'. כי חוש הטעם הוא בחיך. ובחיך הזה תלויים כל אלו השליטים ושרים של המלך. שכתוב: וברוח פיו כל צבאם.

תקלא) בחיך הזה נמצא שלמות הכול, וכל האותיות הנמצאות בהם. ד' אותיות אחה"ע הן ממוצא הגרון. א', האור דעתיקא קדישא, הסתום מכל הסתומים, כתר. ח', אור החכמה, שאינה נמצאת ואינה מושגת ג"ר דחוכמה, כי נסתמה במו"ס דא"א ואינה נמשכת לפרצופי אצילות, כמ"ש: לא ידע אנוש ערכה. אות ה ראשונה, אור אמא, בינה החוזרת להיות חכמה, שכל החכמה שבפרצופי אצילות ממנה באה, המאירה ונמשכת ויוצאת ומשקה את כל, ומניקה את הבנים, זו"ן, עד שמגיע משחת קודש הזה וממלא את הצדיק, יסוד, שמתחבר בנוקבא התחתונה, המלכות, המתברכת ממנו, ואינם נפרדים. ושפע דאמא הוא לבן מתוך אדום, שהשמאל, אדום, כלול בימין, לבן, כמ"ש: הר המור גבעת הלבונה. כתוב על אמא, מור אדום ולבונה לבן משולבים יחד כמו ה עליונה. ע', אור של ע' (70) פנים, הניזונים מרוח היוצא מהפה, ע' שמות של הקב"ה, ז"א, שכנגדם בארץ, כתוב: כל הנפש לבית יעקב הבאה מצריימה שׁבעים המבטאים את רוח השם בארץ. כי יעקב אילן בארץ, כנגד ז"א, וע' נפש שלו הם ע' ענפים של האילן.

פה השם הוא המוציא מהכוח אל הפועל, ועל פיו הכל נעשה באמת. בחיך יש את כל הטעם ובו נמצא הכל.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב