077- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכט-רלא השקפהI תגיות:...

077- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכט-רלא השקפהI תגיות: כל המוסיף גורע, שבעה רקיעים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רכט- רלא

בכל מקום שהתווספו אותיות הוא לגירעון

כל המוסיף רצון לפרטיות, גורע.

ישנה מלכות שנגנזה, שהיא סוג של רצון מופרז של פרטיות האדם שלא ניתן להשתמש בו עד גמר תיקון. אדם שבגאוותו אינו מוותר על פרטיותו למען הכלל, לא יוכל להתחבר לנקודה גבוהה זו הנמצאת בפנימיותו, ולא יוכל להתחבר לכלל השכינה. על האדם החפץ חיים לבנות מסך נפשי ולוותר על הרצונות שאינו יכול לצרפם לקדושה, אחרת הוא מזין ומחזק את הס"א. דווקא על ידי הפרדה ניתן להתחבר, על ידי וויתור על רצונות שאין כוח לקבלם בקדושה. חיבור בין רצון הגוף להכרה העליונה דורש מסך נפשי זה, כמו סיר המחבר שני הפכים של אש ומים. וכך בלי פנימיות התורה, בלי לקבל יש משהו למעלה מהדעת, לא ניתן להתחבר לעליון.

כשאדם מוסיף חוכמה על החסדים, הוא גורע, וכך כל הוספת חשק ורצון על מה שיש מסך וחסדים, מחזקים את הס"א.

מותר להגביר את החשק רק כשיישנם חסדים לפרש אותו. החסד הוא המפרש את החוכמה, הוא הכלי להחזיק את החוכמה ובלעדי הכלי האור הנוסף ילך לס"א. ויש הנופלים להגביר את הרצון על יכולת החסדים בפירוש הנכון, מפני שעצם החשק גורם תענוג. וכך החשק גורם להגביר את הרצון לקבל גם כשאין את מטבע החסדים כדי לשלם על הכלי שיכיל את האור. הס"א מפילה את האדם ע"י שגורמת לו חשק במקום לא ראוי.

על האדם לקבל את העליון ממנו למעלה מטעם ודעת, בניגוד ליווני שבנפשו שרוצה קודם להבין דרך תודעת הגוף. הפרטיות והגאווה שמבקש לעצמו להבין בשכלו המוגבל, במקום לקבל שישנה הכרה עליונה אליה ניתן להתחבר באמונה. צריך אדם להרגיש מה שחז"ל אומרים. רק כך יוכל להתחבר להכרה הגבוה שנמצאת בתוכו. אם תרגיש שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא – התחברת.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב