077- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכט-רלא למתקדמיםI תגיות: כל...

077- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכט-רלא למתקדמיםI תגיות: כל המוסיף גורע, שבעה רקיעים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רכט- רלא

בכל מקום שהתווספו אותיות הוא לגירעון

בכל אתר דאתוון אתוספן איהו לגריעותא

כל המוסיף רצון לפרטיות, גורע.

ישנה מלכות שנגנזה, שהיא סוג של רצון מופרז של פרטיות האדם שלא ניתן להשתמש בו עד גמר תיקון. אדם שבגאוותו אינו מוותר על פרטיותו למען הכלל, לא יוכל להתחבר לנקודה גבוהה זו הנמצאת בפנימיותו, ולא יוכל להתחבר לכלל השכינה. על האדם החפץ חיים לבנות מסך נפשי ולוותר על הרצונות שאינו יכול לצרפם לקדושה, אחרת הוא מזין ומחזק את הס"א. דווקא על ידי הפרדה ניתן להתחבר, על ידי וויתור על רצונות שאין כוח לקבלם בקדושה. חיבור בין רצון הגוף להכרה העליונה דורש מסך נפשי זה, כמו סיר המחבר שני הפכים של אש ומים. וכך בלי פנימיות התורה, בלי לקבל יש משהו למעלה מהדעת, לא ניתן להתחבר לעליון.

תרצט) וְאֶת הַמִּשְׁכָּן תַּעֲשֶׂה עֶשֶׂר יְרִיעֹת. המספר עשר משום שתיקון המשכן, המלכות, בעשרה. עשר ולא עשרה, כתוב עשר, חסרה האות ה, ע"ס בלי השכינה, שהשכינה מקיפה עליהם מלמעלה. כי אינה באה בחשבון העשר כמ"ש: עומד על שני עשר בקר, כיוון שכתוב עשר, אין השכינה בחשבון שני עשר, שהרי היא עומדת עליהם מלמעלה שכתוב: והים עליהם מלמעלה. השכינה, הנקראת ים. ובאלו המקומות הרומזים על מה שחסר מהם מלמעלה, הרי השכינה יתרה על אותו החשבון, שהיא אינה בחשבון.

תש) לס"א נותנים הוספה יתרה על החשבון, והיא נגרעת במניין, כגון עשתי עשר (11), שהע' ע זו חוכמה הנוספת על חשבון שתי עשר, גורעת החשבון מי"ב לי"א הספירה היא הצד המופשט המאיר והאות היא צד החיסרון. בגימטרייה רוצים לראות את הצד המופשט של המילה. שמורה על מה שחסר להם מלמעלה, שהע' הנוספת, היא עין הרע הקליפה. ובכל מקום שהתווספו אותיות, הוא לגירעון. כגון, שהוסיף י' לאמנון כדי לגרוע כבודו, כמ"ש: האמינון אחיך. ובצד הקדושה גורע אות, והוא תוספת. שגורע הע' מן עשתי עשרה, ונעשה מחשבון י"א חשבון י"ב. כאשר גורעים אות מצד הקדושה זו תוספת, וכשמוספים חירון, גורעים. כשאדם מוסיף חוכמה על החסדים, הוא גורע, וכך כל הוספת חשק ורצון על מה שיש מסך וחסדים, מחזקים את הס"א.

מותר להגביר את החשק רק כשיישנם חסדים לפרש אותו. החסד הוא המפרש את החוכמה, הוא הכלי להחזיק את החוכמה ובלעדי הכלי האור הנוסף ילך לס"א. ויש הנופלים להגביר את הרצון על יכולת החסדים בפירוש הנכון, מפני שעצם החשק גורם תענוג. וכך החשק גורם להגביר את הרצון לקבל גם כשאין את מטבע החסדים כדי לשלם על הכלי שיכיל את האור. הס"א מפילה את האדם ע"י שגורמת לו חשק במקום לא ראוי.

תשא) רבי חייא אמר: עֹטֶה אוֹר כַּשַּׂלְמָה נוֹטֶה שָׁמַיִם, כַּיְרִיעָה. כשברא הקב"ה את העולם, התעטף באור הראשון שבמעשה בראשית, וברא בו השמיים.

תשב) אור וחושך לא היו יחד, כי אור מקו ימין וחושך מקו שמאל. מה עשה הקב"ה, בינה? שיתף אותם ביחד וברא מהם שמיים, ז"א. כי ז"א קו האמצעי, הכולל ומכריע ב' הקווים, ימין ושמאל, אש ומים. שמיים אותיות אש ומים, ששיתף אותם יחד, ועשה שלום ביניהם. כדי לשאת את שני ההפכים, עשה ה' רקיע, מסך דחיריק ושיתף בו שניהם.

תשג) וכשנכללו יחד אש ומים, ופשט אותם כיריעה, כמ"ש: נוטה שמיים כיריעה, ועשה מהם אות ו' של השם הוי"ה, ז"א, זו נקראת יריעה או יריעות, כי מאות ו' התפשט אור למלכות, ונעשה יריעות, כמ"ש: ואת המשכן תעשה עשר יריעות, ע"ס שלה

שבעה רקיעים

 תשד) שבעה רקיעים מתפשטים וגנוזים בגניזה עליונה, בז"ס עם המלכות שנגנזה ברדלא דז"א, חג"ת נהי"מ, שהחכמה מכוסה וגנוזה בהם, באור החסדים, המאיר בהם מבינה. ורקיע אחד העומד עליהם מלמעלה, שהיא תבונה. ואין בו גוון ומקום מגולה בהארת חכמה, ואינו עומד להסתכל בו. רקיע גנוז ומאיר לכל ז' הרקיעים, ומסיע אותם במסעיהם, כל אחד כראוי לו. ואינו עומד להסתכלות, אלא עומד להבנה הוא סוד התודעה העליונה, מקום ממנו נובעות כל ההחלטות של האדם. כאשר איננו קשור לתבונה זו, אז הוא פועל לפי תודעת הגוף.

תשה) מרקיע ולמעלה, למעלה מישסו"ת, אין מי שיידע ויסתכל. ויש לאדם לסתום פיו, שלא לדבר ולהסתכל בתבונה אלא להסתכל באמונה גם ללא הבנה, מעל טעם ודעת. מי שיסתכל, חוזר לאחור, שאין מי שיוכל להשיג שם. על האדם לקבל את העליון ממנו למעלה מטעם ודעת, בניגוד ליווני שבנפשו שרוצה קודם להבין דרך תודעת הגוף. הפרטיות והגאווה שמבקש לעצמו להבין בשכלו המוגבל, במקום לקבל שישנה הכרה עליונה אליה ניתן להתחבר באמונה. צריך אדם להרגיש מה שחז"ל אומרים. רק כך יוכל להתחבר להכרה הגבוה שנמצאת בתוכו. אם תרגיש שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא – התחברת.

תשו) עשר יריעות הן עשרה רקיעים, יריעות המשכן שהוא המלכות, ע"ס, העומדים להשגה לחכמי לב, כי במלכות מגולה החכמה, ולא למעלה ממנה. מי שיידע בהם מסתכל בחכמה גדולה ובסודות העולם, ומסתכל למעלה, במקום, שכל אחד מתדבק בו. חוץ משני רקיעים, העומדים בימין ושמאל, חו"ב של המלכות, הגנוזים עם השכינה זהו תיקון י-ה גימטרייה גאווה.

תשז) תשעה רקיעים הם והשכינה עשירית. האם משום שכתוב עשר חסר ה' הם עשר חוץ מהשכינה? א"כ האם יש י"א ספירות בשכינה, שהיא ספירה אחת, ועומדת על ע"ס? ונודע שע"ס הן ולא י"א. אלא ודאי תשע הם תשע שהם רק ההתכללות שבה ולא עצם, שעצם המלכות נגנזה ברדלא, שהם תשעה ימים שבין רה"ש ליוה"כ, והיא העשירית. כעין זה, המשכן הוא עשר יריעות.

כי המלכות עלתה לבינה ונמתקה שמה, וע"י זה מאיר בה הבינה, ונקראת מפתחא, ומידת עצמה גנוזה. ואין בה אלא ט"ס כח"ב חג"ת נה"י, ומידתה עצמה חסרה. ונאמר, שכשכתוב עשר, חסר ה', הוא ע"ס בלי השכינה, כי מידת המלכות עצמה הנקראת מנעולא, חסרה במספר ע"ס שלה, וכלי הבינה משמשים במקומה. ומלכות עצמה גנוזה למעלה מע"ס שלה, בחזה דז"א. ונמצא שמידת המלכות עצמה למעלה מע"ס שלה. רבי יוסי אינו חולק ומוסיף, שמפתחא, אע"פ שהוא מבינה, מ"מ נחשבת למלכות, ונמצא שיש בה עצמה ע"ס. ומדמה זה לעשרת ימי תשובה, שיום העשירי הוא יוה"כ, בינה, ומ"מ נחשבת כמלכות, ומשלימה הע"ס. והמלכות מעצמה העומדת בנקודת החזה דז"א, אינה כלל בחשבון, משום שהיא גנוזה שמה.

תשח) עשרה רקיעים הם סוד הסודות שלא נמסר אלא לאלו שיודעים חכמה, והכול הוא בסודות רבי שמעון, שהוא גילה סוד של כל רקיע כל נקודת חיבור בין עליונים לתחתונים, בין תודעה עליונה לתודעת הגוף, ואלו המשמשים שמשמשים בכל אחד. שבעה רקיעים הם למעלה, בז"א, שבעה רקיעים הם למטה, במלכות, כמו למעלה. ורקיע השביעי, חסד, כולל ג"ר, ע"כ הם עשרה. שבע רקיעים הם, שבהם כוכבים ומזלות, להנהיג העוה"ז, לפי דרכו, כמו שצריך לו.

תגיות: כל המוסיף גורע

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רכט-רלא
1. מה מרמז לנו שכתוב עשר יריעות ולא עשרה במשכן?
2. מהו כל המוסיף גורע ביחס בין הס"א לקדושה?
3. כיצד שיתף הקב"ה את האור והחושך? אגב כך הסבר מהו שמים?
4. מהו אותו רקיע גנוז שאינו עומד להסתכלות, אבל עומד להבנה?
5. מהו בעובדת נפש שמי שהסתכל בתבונה חוזר לאחור?
6. במה נראה שרביח יוסי חולק על רבי חייא ומה יישוב הסתירה?
7. מהו הסוד בתש"ח?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב