099- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצה-רצז למתקדמים I תגיות:...

099- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצה-רצז למתקדמים I תגיות: חזקיהו לא היה חולה עד שנרפא

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רצה – רצז

עד חזקיהו לא היה חולה שהתרפא

ביקש חזקיהו שהשם יאפשר לאדם רפואה ממחלה, ואז יוכל לבוא בתשובה, להודות ולשבח להשם. כאשר המלך מרודך בלאדן הבין שאלוקי חזקיה גדול משלו,

תתקא) קם וכתב מכתבו, שלום לחזקיהו מלך יהודה, ושלום לאלקיו, ושלום לירושלים עיר הקודש. אח"כ חזר בו, וקם מכיסאו, וצעד ג' צעדים דהיינו יצא ממקום הרצון לקבל ועשה צעדים למקום השפעה, יצא מהתפיסה הגשמית לתפיסה הפנימית, וכתב מכתב אחר שהבין שיש משהו גדול יותר, השם יתברך, לכן פתח במכתב חדש שהשם מופיע ראשון, שלום לאל הגדול שבירושלים, ושלום לחזקיהו מלך יהודה, ושלום לירושלים עיר הקודש. אמר לו הקב"ה, אתה צעדת בשביל כבודי ג' צעדים, חייך, שייצאו ממך ג' מלכים שליטים, רוזנים ורפינון [פקידים בכירים], שולטים בכל העולם. וראשון מהם היה נבוכדנצר. מכאן רואים שהשם מחשיב מעריך ומתגמל מי שיודע לשבח, ויצא ממרדוך נבוכדנצר

תתקב) אמר נבוכדנצר, הצלם שראיתי בחלום היה ראשו זהב, ומעיו כסף. אני אעשה כולו של זהב, ויהיה עטרת זהב בראשו.

תתקג) ביום ההוא קיבץ כל האומות והעמים והלשונות, שיעבדו לצלם ההוא. ולקח כלי מכלי ביהמ"ק, שהיה חקוק בו השם הקדוש, והכניסו בפיו של אותו הצלם. ואז בשעה ההיא דיבר הצלם גדולות. עד שבא דניאל, וקרב לצלם ההוא, ואמר, אני שליח של אדון העליון, גוזר אני עליך לצאת מכאן. הזכיר את השם הקדוש, ויצא כלי ההוא מפיו של הצלם, ונפל הצלם ונשבר. קם רבי יהודה ונשקו לרב הונא, על זה שהשכיל לדבר למרות שחשבו שהוא קטן. כאן מלמד שה' מכבד את מי שמכבדו, ובנוסף אין הדבר עומד לעולם, אם בהמשך הוא לא פועל כראוי, הגדולה תילקח ממנו. יציאה מתפיסת הבורא וניסיון לחשוב שיש כוח אחר תפיל כל אחד.

אַשְׁרֵיךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכֵּךְ בֶּן חוֹרִים

 תתקד) אַשְׁרֵיךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכֵּךְ בֶּן חוֹרִים; וְשָׂרַיִךְ בָּעֵת יֹאכֵלוּ, בִּגְבוּרָה וְלֹא בַשְּׁתִי. משה, בשעה שהוציא את ישראל ממצרים ועשה אותם בני חורים. ושרייך בעת יאכלו, שכתוב: ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לה'.

תתקה) אמר רבי שמעון: וכי לא אמרתי שדבריו של שלמה המלך, שכולם הם דברים גבוהים בפנים בהיכל המלך? מקרא זה הוא למעלה בהיכל העליון, מלכות.

תתקו) אשריך ארץ שמלכך בן חורים. הוא ארץ סתם, המלכות. כתוב: השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. ארץ הזאת בתוך הכתרים של מלך הקדוש, הספירות, שכתוב בו, ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמיים. אלקים בינה, שמיים ז"א, ארץ מלכות. וארץ הזאת, כל מה שיונקת וניזונה, הוא ממקום שנקרא שמיים שמקבלת כוחה ממקום גבוה, כי ארץ הזאת אינה ניזונה אלא משלמות הקדוש, שנקרא שמיים. למעשה מראה כאן שאם יש קשר בין התחתון שנפעל מהעליון, הוא יכול להיות דבר שלם, ואם נפעל התחתון רק מעצמו, אז הוא בחינת פסל.

תתקז) ובשעה שרצה הקב"ה להחריב ביתו של מטה, ביהמ"ק, וארץ הקדושה של מטה, העביר לארץ הקדושה של מעלה בתחילה, שהיא המלכות העביר מהתפקיד שלה שיונקת מז"א וכך ירדה בכוחה, והוריד אותה ממדרגה שהייתה יונקת, שמיים הקדוש, ז"א, ואח"כ החריב לזו שלמטה. כמ"ש תחילה, השליך משמיים ארץ. ואח"כ, ולא זכר הדום רגליו, שהוא ביהמ"ק, וארץ הקדושה שלמטה, הנקרא הדום רגליו. שכך דרכיו של הקב"ה, כשרוצה לדון העולם, תחילה עושה דין למעלה, ואח"כ הדין מתקיים למטה, שכתוב בתחילה, יפקוד ה' על צבא המרום במרום. ואח"כ, ועל מלכי האדמה על האדמה. אין דבר המתרחש בעולמות התחתונים בלי שורש קודם בעליונים

תתקח) אשריך ארץ שמלכך בן חורים, ז"א, הזן אותך ברוב כל, בלא יראה מאחר. ממלך העליון ההוא ניזונים הכול. ושרייך בעת יאכלו, כמ"ש: כעת ייאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, שהם שרים. אי לך ארץ שמלכך נער, כמ"ש: ונתתי נערים שריהם. כי אוי לארץ אם יונקת משמאל, שנקרא נער. ושרייך בבוקר יאכלו, בחושך של השמאל, כל עוד שאינו מאיר ואינו שולט קו האמצעי, המייחד ימין ושמאל.

תתקט) והַבּריח התיכון בתוך הקרשים מַבריח מחבר מן הקצה אל הקצה. זהו יעקב הקדוש והשלם, שכתוב: וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים. לא כתוב: יושב אוהל, אלא, יושב אוהלים, שהמשמעות הוא שניים, כי אחוז במלכות שלמעלה מחזה דז"א, הנקראת לאה, ובמלכות שלמטה מחזה דז"א, הנקראת רחל. אף כאן כתוב: והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, שאחוז בלאה ורחל, בכל קומת ז"א מקצה אל הקצה. הבריח התיכון שהוא הכלל, מחבר את כל הפרטים

תתקי) איש תם, כלומר שלם, כי שלם מכל, שלם לב' צדדים לעתיקא קדישא, אמונה, צד הניסתר ולז"א, כי הוא קו האמצעי, המכריע ומשלים ב' קווים ימין ושמאל שבבינה, הנקראת לפעמים עתיקא קדישא, ולב' קווים שבז"א. כי שלם לחסד עליון ולגבורה עליונה, ב' קווים ימין ושמאל שבבינה, והוא משלים לבינה ולז"א.

תתקיא) אמר רבי שמעון: החכמה הוא כלל הכול. חסד עליון שבז"א, קו ימין, יוצא מחכמה. גבורה, דין חזק, יוצאת מבינה. יעקב, משלים לב' הצדדים, מכריע בין חו"ג ומייחד אותם ומשלים אותם. והאבות, אברהם ויצחק, חו"ג דז"א, כלל הכול. ויעקב כלל האבות, כולל שניהם. כלל הכל מצד ימין ושמאל, ויעקב מצד קו אמצעי והוא בחיר האבות.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רצה-רצז
1. מדוע חזר מרודך בלאדן ג' צעדים ומה הבטיח לו הקב"ה בעקבות כך?
2. מדוע נבוכדנצר עשה פסל שכולו זהב כולל מעיו, ומה עשה כדי שפסל זה ידבר?
3. כיצד דניאל התגבר על פסל זה וגרם לו ליפול, ומה אנו למדים מכך על ענייני עבודה זרה?
4. הסבר את הפסוק "אשרייך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו"?
5. מה ייחודו של יעקב שנחשב ל"בריח התיכון בתוך הקרשים המבריח מן הקצה את הקצה"?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams