100- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצח-ש למתקדמים I תגיות:...

100- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצח-ש למתקדמים I תגיות: זווג של חכמה בשבילים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רצח – ש

הזדווג חכמה בשבילים שלו

[בטש חכמה בשבילוי]

תתקיב) הזדווג החכמה בשבילים שלו ואסף ברוחו, בז"ת שלו, שנקראים רוח, את המים, ונקוו המים למקום אחד, שהחזיר את מים התחתונים שלו, בינה ותו"מ שנפלו ממנו לבינה, ואסף אותם למדרגתו, שעימהם עלתה גם הבינה אל החכמה, כי בינה ותו"מ דעליון מעלים עימהם גם התחתון בעת חזרתם לעליון במצב הקטנות נוצרת פרסה בין גלגלתא ועינים לאח"פ וכשיורדים הם כאחים בכורים, וכשעולים, הם מעלים גם את הגלגלתא ועיניים של התחתון. ונפתחו חמישים שערי הבינה, שיצא בה כח"ב תו"מ, שכל אחת כוללת עשר, והם חמישים שבילים זו בחינת חוכמה נתיבים בחינת בינה. מאלו ל"ב שבילים יצאו עשרה כתרים, ע"ס דג"ר דחכמה, בכתרים מזהירים. ונשארו כ"ב שבילים, ז"ת דחכמה, כ"ב אותיות. וכאשר הכה רוח באלו השבילים, כדי לקבץ המים למקום אחד, נפתחו חמישים שערי בינה, ג"ר דבינה, ונפתחו כ"ב, שהם ז"ת, בחמישים שערי יובֵל, בנ' (50) שערי בינה אלו. כי כמו של"ב שבילים דחכמה נחלקו לעשר בג"ר וכ"ב בז"ת, כך הבינה נחלקה לנ' שערי בינה בג"ר וכ"ב בז"ת. וכ"ב דבינה התעטרו בע"ב (72) אותיות השם הקדוש, המאיר בהארת החכמה, והם התפתחו לבחינתו. אבל נ' שערי בינה, שהם ג"ר דבינה, מאיר בהם השם מ"ב, מטעם שהשם מ"ב מאיר בג"ר, ושם ע"ב בז"ת.

בהתפשטות רואים אור ע"ב ס"ג בו מאירה חוכמה כדי להינות את האח"פ להשלמת כלים. כשעולים אח"פ דבינה, הם מעלים איתם גם את גלגלתא ועיניים של זו"ן בסוד אחים בכורים. ע"י גדלות זו שמקבלת הבינה היא יכולה להאיר בנון שערי בינה.

תתקיג) והתעטרו כ"ב כתרים של רחמים, שהם ז"ת, הכלולים בעתיק יומין, שמאיר להם כל אחד בבחינתו. והם מאירים בחסדים מכוסים, שמהם התעטרו חמישים חקיקות, שהם חמישים שערי הבינה, במ"ב (42) אותיות קדושים של השם הקדוש, שבהם נבראו שמיים וארץ. שהשם מ"ב מאיר בג"ר, וע"ב בז"ת. ונחקקו בחקיקותיהם שמונה שערים, שהם שמונה אותיות של רחמים, שכתוב: ה' ה' אל רחום וחנון, שהם שמונה שמות, היוצאים מעתיקא קדישא, שמונה תיקוני דיקנא, היוצאים מי"ג תיקוני דיקנא דא"א, שהם ו"ק דדיקנא, היוצאים לז"א, ומתחברים בכתרים הקדושים אלו, חו"ב העליונים, שעולים, שמאירים מלמטה למעלה. ומאלו שמונה תיקוני דיקנא וחו"ב, נעשו ג"ר דז"א. ויוצא חסד עליון מחכמה, ודין הגבורה מבינה, ובא זכותו של יעקב, קו האמצעי, ת"ת, ומייחד אותם זה בזה, כי הוא שלמות העליון.

תתקיד) משום זה הוא נקרא ישראל. יעקב הוא תחתון, מחזה ולמטה דז"א. ישראל הוא עליון, מחזה ולמעלה דז"א יחד עם חזה ולמטה. יעקב אינו שלמות, ישראל שלמות הכול. נאום דוד בן ישי. דוד אינו שלמות, כי הוא אחרון, ספירה אחרונה, מלכות. שאין לה שלמות אלא ביסוד. ישי יסוד, עליון, שלמות, שלא גלו ישראל מארצם עד שכפרו בהקב"ה, ובמלכות בית דוד, יסוד ומלכות, שכתוב: אין לנו חלק בדוד, מלכות, ולא נחלה בבן ישי, יסוד, איש לאוהליו ישראל, מקום שעכו"ם שורה בתוכם. לכן צריך להיזהר לא לבגוד במקום הקדושה

תתקטו) כשהתחיל החכמה לחקוק חקיקות בכל הכתרים, הספירות, מאיזה כתר התחיל? מכתר שנקרא בינה. כי בבינה נכלל הכול, כי בה התחילה התגלות החכמה. משום זה נפתחו בה חמישים שערים, ונמצא שהכול נחקק בחכמה. כמ"ש: כולם בחכמה עשית. שואל לאן עלתה המלכות כדי שתוכל למשוך חוכמה

מִי מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מַיִם

 תתקטז) מִי מָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מַיִם. מים בינה, חסד. כולם במשקל אחד עולה. כי החסד נמשך מבינה. ושמיים בזרת תיכֵּן. שמיים ת"ת, שכתוב: תפארת ישראל. ע"כ כתוב בו, תיכן, שמתוכן בסדר לתפארת ויופי. וכל בשָליש עפר הארץ. זהו גבורה, קו שמאל, שמטרם שנכלל בימין, אינו מאיר, והוא כעפר הארץ זו המלכות שהשלימה את מדרגת היסוד. ושָקל בפֶלס הרים, הם שאר הכתרים, ספירות, נה"י. וגבעות במאזניים, שאר המרכבות, תחתונות מהם, שבמלכות ובי"ע. אין ליסוד את הבינה מפני שהוא צר, והמלכות משלימה לו את השליש התחתון

תתקיז) בשעלו, רוח החכמה, שביל הסבך באפריון מתוקן. סבך, כל הקליפות. שביל הוא החכמה, שבכל מקום שהיא מאירה, מכלה משם כל הסבך, הקליפות. אפריון מלכות. שביל הסבך, החכמה, מתוקן במלכות, ולא במקום אחר. שעל, שביל החכמה. אף כאן, מי מדד בשעלו, מלשון משעול הכרמים פירושו חכמה.

תתקיח) ושמיים בזרת תיכּן. זרת, אלו הם חמישים שערים של הבינה, שהתפתחו והתפזרו לכל הצדדים. זרת, פיזור. וכל בשליש, רחמים, קו האמצעי, ת"ת, אמר רבי שמעון שכולל בתוכו שלושה קווים, שלמות הכול. ושקל בפלס. פלס, נו"ה.

שאלות חזרה ושינון בזהר תרומה רחצ-ש
1. כיצד היה זיווג של החכמה בשבילים שלה?
2. מדוע שם מ"ב מאיר בג"ר ואז בז"ת?
3. מה ההבדל בין יעקב וישראל וכיצד זה קשור לדוד ובן ישי?
4. מהיכן התחילו חקיקות ומה זה מלמדנו על התיקון?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams