098- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצב-רצד למתקדמים I ...

098- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצב-רצד למתקדמים I תגיות: מילה,פידיון, השאת אישה, משה לא מת

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רצב – רצד

אדם מאמין לא מת.

יש להבחין שהמושגים בעולם הגשמי אינם תואמים תמיד את המושגים בעליון. האדם הוא לא הגוף אל הנשמה שבו. נקודת האמונה בנפש, היא בחינת משה אינה מתה, ומי שיש בו אמונה אין בו מוות. השלמות של המושג ישראל היא שיש בה העדר מיתה. כי מי ששלם ובעל אמונה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו חיים כדי נפעל ונבטא את רצונו יתברך בעולם, חי את הנצחיות. האמונה עצמה היא כלי שמתפשט לגוף, וכך צדיקים במיתתם נק' חיים (כמובן שאין מדובר על גשמיות) והרי האמונה היא מעבר למקרה ובכך היא נצחית.

משה לא מת

תתפח) אמר רבי שמעון: משה לא מת. הרי כתוב: וימת שם משה, וכן בכל מקום קורא בצדיקים מיתה, מהו מיתה? מצידנו נקרא כן, אבל מצד העליונים, להיפך, שהתווסף לו חיים. מי שהוא בשלמות, שהאמונה הקדושה תלויה בו, אין מיתה תלויה בו ואינו מת. כמו שהיה ביעקב, שהיה בו אמונה שלמה, וע"כ לומדים שיעקב לא מת.

תתפט) כתוב: לֹא-יִקָּרֵא שִׁמְךָ עוֹד יַעֲקֹב, כִּי אִם-יִשְׂרָאֵל יִהְיֶה שְׁמֶךָ, ויקרא את שמו ישראל. ישראל שלמות הכול, שהוא היעדר המיתה. שכתוב: וְאַתָּה אַל-תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב נְאֻם-יְהוָה, וְאַל-תֵּחַת יִשְׂרָאֵל כִּי הִנְנִי מוֹשִׁיעֲךָ מֵרָחוֹק, וְאֶת זַרְעֲךָ מֵאֶרֶץ שִׁבְיָם וְשָׁב יַעֲקֹב וְשָׁקַט וְשַׁאֲנַן, וְאֵין מַחֲרִיד

תתצ) אמר רבי יהודה מכאן משמע, שיעקב לא מת. שכתוב: כי איתך אני. אני מורה על מלכות, שנקראת אני. אשרי חלקו שאדונו אמר לו כן. לא כתוב: כי איתי אתה, שהיה משמע שהיה דבוק בהקב"ה למעלה, אבל לא בהיותו במקומו למטה. אלא, כי איתך אני, שמורה שאדונו בא להתחבר ולדור עימו. ע"י שבא לדור עמו, נתן לו חיוּת גם ברצון לקבל על מנת להשפיע.

תתצא) אמר רבי שמעון, יפה אמר רבי אבא על הכתוב: וְשָׁב יַעֲקֹב וְשָׁקַט וְשַׁאֲנַן וְאֵין מַחֲרִיד. ושב יעקב, ששב להיקרא בשם אחר, שכתוב: לא ייקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל. בניגוד לאברהם, אצל יעקב נאמר לא ייקרא עוד שמך. בעליונים יקרא שמו ישראל ובתחתונים יש ויקרא שמו יעקב.

אצל אברהם אין לקרוא יותר אברם, אצל יעקב ישנן את בחינות הקטנות וגדלות שזה תהליך של רכישת אמונה, אצל אברהם הייתה יציאה מוחלטת מעבודה זרה וזו יציאה קבועה.

תתצב) ושב יעקב, ושב יעקב למקום שנלקח משם. ושקט, בעוה"ז. ושאנן, בעוה"ב. ואין מחריד, ממלאך המוות. שמשמע שהכול היה בו. הרי שיעקב לא מת. ואת זרעך מארץ שביים, כמו שזרעו בחיים דהיינו שקשור להשם, אף הוא בחיים. הרי שיעקב לא מת.

 

מילה ופדיון ולהשיאו אישה

תתצג) רבי יהודה פתח: והַבּריח התיכון בתוך הקרשים. אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעֵת יאכלו וכתוב: אי לך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו, אוי לעולם שאינם מביטים בעבודת אדונם, כי ריבונם משגיח בשבילם להטיב להם, שהניח לפניהם דברי תורה, ואינם מביטים. יש ללמוד תורה כדי לדעת מהו רצון הבורא. כל מה שמצווה הבורא יתברך לעשות, נעשה בעולמות העליונים אליהם אנו כפופים כפרטים השייכים אליהם. וכך כפי שהשם עשה פדיון בעולמות העליונים, על האדם לפדות את ניצוצות השבויות בקליפות והתאוות של עולם זה.

תתצד) ג' דברים צריך האדם לעשות לבנו: מילה, פדיון, להשיאו אישה. והכול עשה הקב"ה לישראל. מילה, שכתוב: וְשׁוּב מֹל אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, שֵׁנִית. וכתוב: בֶן-שְׁמֹנַת יָמִים, יִמּוֹל לָכֶם כָּל-זָכָר. פדיון, שכתוב: וַיִּפְדְּךָ מִבֵּית עֲבָדִים, מִיַּד פַּרְעֹה מֶלֶךְ-מִצְרָיִם. להשיאו אישה, שכתוב: זכר ונקבה ברא אותם. וכתוב: ויברך אותם אלקים, ויאמר להם אלקים, פרו ורבו. ועוד, כי נשא אותם, כנשר הזה הנושא את בניו על כנפיו. שכתוב: ואשא אתכם על כנפי נשרים.

תתצה) שואל רבי יוסי את רבי יהודה: הכול הוא יפה, אבל התורה שנתן לפני ישראל ולימד אותם, זה חשוב יותר מהכול. אין שבח לאדם בעוה"ז ובעוה"ב, כשבח של תורה, שכתוב בה: בִּי, מְלָכִים יִמְלֹכוּ.

תתצו) הרי למדנו, כשעלה רב הונא מבבל לא"י מצא רבנן שהיו עוסקים בכוח העבודה הזרה של חוסר אמונה במקרא הזה שכתוב: וּפָקַדְתִּי עַל-בֵּל בְּבָבֶל, וְהֹצֵאתִי אֶת-בִּלְעוֹ מִפִּיו, וְלֹא-יִנְהֲרוּ אֵלָיו עוֹד, גּוֹיִם; גַּם-חוֹמַת בָּבֶל, נָפָלָה. רב הונא עמד ולא הביטו עליו כי לא הכירו אותו משום שהיה קטן. בל היה האליל של נבוכדנצר. אמר להם רב הונא שזה לא בל אלא בלשצר.

תתצז) קם רבי הונא בין יסודות העמודים דהיינו תלמידי החכמים, ואמר, אילו הייתי במקומי הייתי מפרש פסוק זה. בא רבי יהודה בר רב, הושיבו לפניו ואמר לו אמור בני אמור, כי דברי תורה כתוב בהם בְּרֹאשׁ הֹמִיּוֹת, תִּקְרָא דהיינו מכל אחד ניתן ללמוד

 

 

 

עד יעקב אדם מת בלא מחלות

[עד יעקב אדם מת בלא מרעין]

תתצח) פתח רב הונא ואמר: בימים הראשונים, טרם שבא יעקב, היה האדם בשלווה בביתו, בלי שום מחלות. כשהגיע זמנו של אדם למות, מת בלי מחלה. כיוון שבא יעקב, ביקש לפני הקב"ה, ריבונו של עולם, אם טוב לפניך, ייפול בן אדם במחלה ב' או ג' ימים, ואח"כ ייאסף לעמו, ויוכל לצוות אל ביתו ולשוב מעוונותיו. אמר לו הקב"ה, טוב. ואתה תהיה סימן לעולם, שבך יתחיל הדבר. כתוב: ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חלה. חולה כתוב בלי ו', שמורה שהוא חידוש, מה שלא היה לאדם מקודם לכן.

עד חזקיהו לא היה חולה שהתרפא

 

תתצט) אחר שמת יעקב, לא היה אדם בעולם, שהיה לו מחלה ולא מת מהמחלה, עד שבא חזקיהו, שכתוב: בימים ההם חלה חזקיהו למות וכתוב: ויסב חזקיהו פניו אל הקיר השכינה הקדושה שנק' מלכות ויתפלל אל ה'. אמר להקב"ה, אם טוב לפניך שאנשים יירפאו ממחלתם, ויודו שמך ויכירו, וישובו אח"כ בתשובה שלמה, ובני העולם יהיו נמצאים זכאים לפניך. אמר לו הקב"ה, יפה הוא שאתה מבקש על כל העולם, אתה תהיה סימן בעולם. שכתוב: מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו ויחי מחוליו. וביום ההוא חזר צל השמש עשר מעלות אחורנית. צריך היה לשנות את הגרמי השמים כדי לאפשר לו עוד 15 שנה.

תתק) מרודך בלאדן היה אוכל כל יום בארבע שעות ביום, וישן עד ט' שעות ביום, וגם אותו יום ישן עד ט' שעות, כשהקיץ, ראה שהשמש עומד בד' שעות על היום חשב שעבר יום שלם בלי שהעירו אותו. אמר, מה זה? בהריגת רעב קשרתם עליי קשר? אמרו לו, למה? אמר, שישנתי יום אחד ושליש יום. כי חשב, שהוא בד' שעות שביום המחרת, ונמצא שישן יום אחד משעה ד' ולהלאה, ושליש יום מיום השני, כי כבר היה בד' שעות שביום השני. אמרו לו, אינו כן, אלא אלוה של חזקיהו עשה ביום הזה ב' ניסים. א. ריפא את חזקיהו מחוליו. ב. החזיר השמש לשעה זו. אמר, האם יש בעולם אלוה גדול חוץ מאלוהי? אמרו, אלקיו של חזקיהו.

 

SSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רצב-רצד
1. כיצד מפרש רשב"י שמשה לא מת והרי כתוב וימת שם משה.
2. כיצד ע"י השם ישראל מפרש רשב"י שגם יעקב לא מת?
3. כיצד אנו לומדים מדברי רשב"י את פירושו של רבי אבא על כך שיעקב לא מת?
4. כיצד מפרש רבי יצחק שיעקב לא מת?
5. מהי שאלתו של רבי יוסי על דברי רבי יהודה ש-ג' דברים צריך האדם לעשות לבנו: מילה, פדיון ולהשיאו לאישה?
6. מה התחדש מיעקב ומה התחדש מחזקיה? מה ההבדל בין הדברים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams