079- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלה-רלז השקפהI תגיות: סֹלּוּ...

079- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלה-רלז השקפהI תגיות: סֹלּוּ לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רלה- רלז

סֹלּוּ לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת

מי שלא משגיח בסודות של מצוות התורה, בנסתר לא יוכל לתקן.

כל המצוות, כולן חלקים ואיברים להראות בהם האמונה. איברי הגוף הרוחני כולם מיתקנים על מצוות התורה, כי רמ"ח (248) איברים כנגד רמ"ח מצוות עשה, ושס"ה (365) גידים הם כנגד שס"ה מצוות לא תעשה. וכל הגורע אפילו מצווה אחת מהתורה נקרא בעל מום. לכן יש לקיים קלה כחמורה.

יש השתדלות וישנה הצלחה. אדם מקבל שכר גם על השתדלות ללא הצלחה. וכך מי שמשתדל לחזור בתשובה, מצרפים לו את הכוונה למעשה, וכמובן שמי שמצליח זוכה יותר.

רבי חייא ורבי אלעזר היו שוכבים במלון שלהם קמו בחצות לילה לעסוק בתורה. הבת של בעל המלון קמה והדליקה להם נר ואחר כך עמדה אחריהם לשמוע דברי תורה.  העולם הוא המלון של הקב"ה, חצות הלילה הוא המקום שמחבר בין הפנימיות לחיצוניות במקום בו מתחילים לבנות את האמונה. ביתו של בעל המלון היא השכינה הקדושה המדליקה נר, הוא נשמתו של האדם. וזהו תפקיד האדם ברכישת האמונה.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב