091- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רעא-רעג השקפה I תגיות:...

091- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רעא-רעג השקפה I תגיות: הכּוֹכָבִים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רעא – רעג

הכּוֹכָבִים

הכוכבים מנהלים את הרצונות של האדם.

אדם צריך כוחות למילוי החסרונות הנפשיים שלו. המפגש עם כוחות נפשיים אלו מגיע כאשר מרגיש אדם חיסרון, ומחפש כוח שיאפשר לפעול. לצורך קשר עם הבורא, מקור כל הכוחות נדרשת אמונה שהיא כוח ההתחברות, אותה ניתן לרכוש בזמן הסתרה, דהיינו בלילה. כוח האמונה מאפשר לחבר רצון לקבל עם רצון להשפעה, וכשאדם מתחבר בשלמות, אז צד ההכרה העליונה וצד הפעולה, דהיינו הגוף, מגיעים לדבר אחד שהחיצוני והפנימי שלמים, ואז גם הרצון לקבל מגיע לשלמות.

רבי אלעזר ורבי אבא היו יושבים לילה אחד. כשהחשיך הלילה נכנסו לתוך גן שעל הים של טבריה. בתוך כך ראו ב' כוכבים שנוסעים זה מכאן וזה מכאן, ונפגשו זה בזה ונסתרו. ברור שהם ראו משהו נפשי ועלינו לנסות להתחבר לנקודה זו.

אמר רבי אבא: כמה גדולים מעשי הקב"ה בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מי יכול לדעת באלו שני הכוכבים שיצאו זה מכאן וזה מכאן, ונפגשו זה עם זה ונסתרו. אמר לו רבי אלעזר, האם לא ראינו אותם? הרי הבטנו בהם והבטנו בכמה מעשים אחרים שהקב"ה עושה תמיד. מאחר והקב"ה הפגיש אותנו עם מציאות כזו, וגם ראינו כבר מעשיו של הקב"ה אז אנחנו יכולים לפרש בהתאם.

מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא. כשנותנים שם למשהו, הכוונה שמכירים את הכוח שבו. וכאן רוצה לומר שאין כוחו של הקב"ה יחסי יותר, אלא גדול כוחו מעבר לכל כוח. אף כוכב ואף אחד לא עושה פעולה לבד, לאף אחד אין כוח מעצמו, אלא הכל בא מכוח הבורא. וכך כל אחד צריך להיות הוא עצמו ולמלא את תפקידו.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב