091- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רעא-רעג למתקדמים I תגיות:...

091- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רעא-רעג למתקדמים I תגיות: הכּוֹכָבִים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רעא – רעג

הכּוֹכָבִים

הכוכבים מנהלים את הרצונות של האדם.

אדם צריך כוחות למילוי החסרונות הנפשיים שלו. המפגש עם כוחות נפשיים אלו מגיע כאשר מרגיש אדם חיסרון, ומחפש כוח שיאפשר לפעול. לצורך קשר עם הבורא, מקור כל הכוחות נדרשת אמונה שהיא כוח ההתחברות, אותה ניתן לרכוש בזמן הסתרה, דהיינו בלילה. כוח האמונה מאפשר לחבר רצון לקבל עם רצון להשפעה, וכשאדם מתחבר בשלמות, אז צד ההכרה העליונה וצד הפעולה, דהיינו הגוף, מגיעים לדבר אחד שהחיצוני והפנימי שלמים, ואז גם הרצון לקבל מגיע לשלמות.

תתלא) ועשית כרסי נחושת וגו רבי אלעזר ורבי אבא היו יושבים לילה אחד. כשהחשיך הלילה נכנסו לתוך גן שעל הים של טבריה. בתוך כך ראו ב' כוכבים שנוסעים זה מכאן וזה מכאן, ונפגשו זה בזה ונסתרו. ברור שהם ראו משהו נפשי ועלינו לנסות להתחבר לנקודה זו. הלילה הוא קו שמאל ויש לראות איזה אור מאירים הכוכבים בקו זה, האם אלו סתם כוחות של מלכות, או כאלו כוכבים, דהיינו כוחות של מלכות שהתכללה בבינה.

תתלב) אמר רבי אבא: כמה גדולים מעשי הקב"ה בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מי יכול לדעת באלו שני הכוכבים שיצאו זה מכאן וזה מכאן, ונפגשו זה עם זה ונסתרו. אמר לו רבי אלעזר, האם לא ראינו אותם? הרי הבטנו בהם והבטנו בכמה מעשים אחרים שהקב"ה עושה תמיד. מאחר והקב"ה הפגיש אותנו עם מציאות כזו, וגם ראינו כבר מעשיו של הקב"ה אז אנחנו יכולים לפרש בהתאם.

תתלג) פתח רבי אלעזר: גָּדוֹל אֲדוֹנֵינוּ וְרַב כֹּחַ  לִתְבוּנָתוֹ, אֵין מִסְפָּר. גדול ורב ועליון הוא הקב"ה, האם איני יודע שהקב"ה הוא גדול ורב כוח, מהו השבח של דוד כאן?

תתלד) אלא בכל מקום דוד אומר, גדול, שם הוי"ה. וכאן אומר, גדול אדונינו. אלא שאומר, גדול ה' ומהולל מאוד, אומר במדרגה העליונה, בז"א, וכאן שכתוב: גדול אדונינו, אומר במדרגה התחתונה, מלכות, שהוא אדון כל הארץ. כתוב למעלה ממקרא הזה, מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא. אם כל בני העולם מיום שנברא האדם, יתקבצו למנות הכוכבים לא יוכלו כמ"ש: וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. והקב"ה מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא, משום שכתוב: גדול אדונינו ורב כוח. כמו שאין מספר לכוכבי השמיים חוץ מהקב"ה, אף כן הוא, כתוב בו, לתבונתו אין מספר. כשנותנים שם למשהו, הכוונה שמכירים את הכוח שבו. וכאן רוצה לומר שאין כוחו של הקב"ה יחסי יותר, אלא גדול כוחו מעבר לכל כוח.

הכוכבים נמשכים משמאל, וע"כ אינם מאירים אלא רק בלילה. והחומר של הכוכבים חשוך ועבה, אלא שמקבלים אור מהמלכות דאצילות. העוביות של הכוכבים באה מג' בחינות דין, מדינים דדכורא, הנמשכים משמאל, ומדינים דנוקבא, הממותקת בבינה, ומדינים דנוקבא מצ"א. הדינים דנוקבא, נמשכים מדרום, ימין, שבחולם. והדינים דדכורא נמשכים מצפון, משמאל שבשורוק.

ונאמר, ראו ב' כוכבים שנוסעים זה מכאן וזה מכאן, שכוכב אחד נסע מצד דרום, שבו דינים דנוקבא, וכוכב אחד נסע מצד צפון, שבו דינים דדכורא, ונפגשו זה בזה ונעלמו. כי דינים דנוקבא ודינים דדכורא הפכים זה לזה, וכשנפגשים במקום אחד, מבטלים זה את זה. המלכות, מונה מספר לכוכבים. כי מספר, הארת החכמה, וע"ז אומר דוד, גדול אדונינו ורב כוח. כי הארת החכמה מגולה רק במלכות. והקב"ה, המלכות, מונה מספר לכוכבים, כי נמצא גדלות באדוננו. הרי הכתוב מסיים, ולתבונתו אין מספר, האם משמע שגם במלכות אין מספר? לאחרים חוץ ממנו אין מספר לתבונתו, אבל במלכות עצמה יש מספר. כשיש שני כוחות דינים של זכר ונקבה הם יכולים לבטל זה את זה והם הכוכבים שנפגשו. החידוש כאן שגם לנקבה אין גבול והיא מופשטת כמו הזכר. הבריאה הופכת להיות שלמה כשהיא דבוקה בבורא.

תתלה) המוציא במספר צבאם. הצבאות והמחנות והכוכבים, הקב"ה הוציאם כל אחד בשם שמו=רצון, כלומר כל כוכב או מלאך ממלא תפקיד אחד, איש מהם לא נעדר. בכל הכוכבים והמזלות של כל הרקיעים התמנו נגידים ופקידים לשמש העולם, כל אחד כראוי לו, ואין לך עשב קטן בכל העולם, שאינו שולט עליו כוכב ומזל ברקיע, ועל כוכב ההוא יש ממונה אחד המשמש לפני הקב"ה, כל אחד כראוי לו.

תתלו) כל הכוכבים שברקיעים, כולם משמשים על עוה"ז, וכולם ממונים לשמש כל דבר ודבר לאותם שבעוה"ז. ואינם צומחים ואינם גדלים, עשבים ואילנות ודשאים ועשבי השדה, חוץ במראה הכוכבים העומדים עליהם ונראים עליהם פב"פ, כל אחד ואחד כמו שראוי לו אף אחד לא עושה פעולה לבד, לאף אחד אין כוח מעצמו, אלא הכל בא מכוח הבורא. וכך כל אחד צריך להיות הוא עצמו ולמלא את תפקידו

הצמיחה והגידול של העשבים והפירות באים מהארת החכמה שבשמאל. ואע"פ שעצם הפירות הם מהחסדים שבימין, עכ"ז, אם השמאל אינו מאיר עליהם, אינם צומחים ואינם גדלים. ולפיכך צריך כל עשב כוכב פרטי, שיאיר בו הארת השמאל הראויה לבחינתו ואז הוא צומח וגדל. והארת החכמה שבשמאל נקראת מראֶה, או ראייה. שמקורה במלכות. וכמו המראה שבמלכות דאצילות, מקורה מבינה, ואח"כ לז"א ואח"כ למלכות, כן הוא בכוכבים המצמיחים ממראה שלהם בעשיה, שכל אחד ואחד מקבל ממלאך שביצירה ומשרף שבבריאה, שהוא עומד ומשמש לפני המלכות שבאצילות.

השרף שבבריאה משמש לפני הקב"ה, המלכות, ומקבל ממנה, והוא משפיע למלאך שביצירה, וממנו אל הכוכב שברקיע של עשיה, והוא מצמיח בכוחו זה את העשב שבעשיה. ואינם צומחים ואינם גדלים, חוץ במראה הכוכבים הנראים עליהם פב"פ, כי הצמיחה באה רק מבחינת המראה שנראה עליהם, מהארת החכמה הנקראת מראה וראייה.

תתלז) רוב מחנות הכוכבים ומזלות, יוצאים כולם בתחילת הלילה עד שלוש שעות חסר רבע. משם והלאה אינם יוצאים אלא רק כוכבים קטנים. ואלו הכוכבים, כולם אינם משמשים לבטלה ואינם נראים לבטלה. ויש כוכבים המשמשים כל הלילה, כדי להצמיח ולגדל כל אלו הדברים שהתמנו עליהם. ויש כוכבים המשמשים עד חצות לילה, ומצמיחים ומגדלים מתחילת הלילה עד שעה ההיא כל אלו הדברים שהתמנו עליהם. ויש כוכבים המשמשים זמן מועט מלילה, שאחרי שהם נראים עם אותו עשב או אותו דשא נשלם מיד שימושו, ואינו צריך יותר לשמש בלילה ההוא, שהרי הם אינם עומדים לבטלה, וכיוון שגמרו שימושם אינם נראים יותר בעוה"ז, ונכנסים למקומם.

שתיים עשרה שעות הלילה, מתחלקות בב' אופנים: א. לג' משמרות כנגד ג' קווים, שבכל משמרת ד' שעות, כנגד חו"ג תו"מ. והם י"ב. ב. הם מתחלקות לד' משמרות, כנגד חו"ג תו"מ, שבכל משמרת ג' שעות כנגד ג' קווים, והם י"ב שעות, ובכל קו, בכל שעה, כלולות ד' המשמרות חו"ג תו"מ, שהם ד' רבעים שבכל שעה. ונמצא י"ב רבעי שעה בכל משמרת מן ד' המשמרות. ג' קווים שבכל קו יש חו"ג תו"מ.

אנו מבחינים בג' קווים לפי עצמם, ב' קווים עליונים בג"ר וקו האמצעי בו"ק. שבג' קווי חב"ד, יהיו חו"ב ג"ר, ודעת ו"ק. ובג' קווי חג"ת, יהיו חו"ג ג"ר, ות"ת ו"ק. ובג' קווי נה"י, יהיו נו"ה ג"ר, ויסוד ו"ק. כי כן יצאו ג' קווים בשורשם בבינה, שב' קווים ימין ושמאל, חולם שורוק, הם בינה עצמה, ג"ר, אבל קו אמצעי מז"א שעלה לבינה, ו"ק. ולפיכך כאן בג' שעות שבתחילת הלילה, משמרת הא', חסד, שבו ג' קווים שהם ג' שעות, וכל שעה כלולה מד' רבעים חו"ג תו"מ, נבחן, ששעה השלישית ממשמרת הא', שהיא קו האמצעי, חסרה מלכות. כי כן נבחן בכל מדרגה, שהמלכות של אותה מדרגה, מנעולא, גנוזה בג"ר באותה מדרגה, בב' קווים העליונים, והו"ק של אותה מדרגה, קו האמצעי, חסרה המלכות, כי מסיימת במפתחא, עטרת יסוד, חסרה מלכות. יכולה להיות להם שלמות של כלי אבל לא של אור

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רעא-רעג
1. מה ראו רבי אלעזר ורבי אבא ומדוע חשבו שיש בזה סוד?
2. מהי שאלתו של רבי אבא ומהי תשובתו של רבי אלעזר?
3. מדוע שנפגשו הכוכבים הם נעלמו ומה זה אומר בכוחות הנפש?
4. מה תפקיד הכוכבים כלפי העוה"ז?
5. איזה סוגי כוכבים יש ומדוע?
6. אילו ב' חלוקות יש בי"ב שעות הלילה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams