הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא פרק 2 – יב-יג למתקדמים...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא פרק 2 – יב-יג למתקדמים I תגיות: זקן, שערות, י"ג תיקוני דיקנא

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

סיפרא דצניעותא יב- יג

פרק שני

חסידים מגדלים זקן

זקן – זה קנה חכמה. השפע/החכמה יורדים דרך הזקן הרוחני, לכן בגשמיות חסידים מגדלים זקן המבטא את הרעיון של האמונה וקבלה נכונה של השפע. הכלים של האדם לקבלת החוכמה נובעים מהרצון שלו לבוא בשותפות עם הבורא תוך ביטול עצמי ומוכנות לדחות את האור שלא ניתן לקבלו על מנת להשפיע.  רצון עצום זה כבר קיים בפנימיות האדם, אך לא אפשר היה לקבל רצון כה גדול ונגרמה שבירה והאור הסתלק, דהיינו חטא עץ הדעת. התיקון הוא בנייה הדרגתית של כלים. שערות הזקן הם בחינת הכלים דרכם ניתן לגלות את האור בצורת השפעה גם בפעולה חיצונית. אלו הם י"ג התיקונים שנעשו בעולמות העליונים, שהם תבנית התיקונים אותם צריך האדם לעשות, דהיינו אותם רצונות של השפעה שיצאו ונגלו לחוץ, ולכן יש לעשות מעשי השפעה ממש בחוץ ולא רק "להיות טוב" מבפנים. תהליך זה דומה לעיבור בו מעלים את הרצונות למידת ההשפעה כלומר תהליך של למידה כיצד לנתב את הרצונות להשפעה.

יד) פרק שני בו מתבאר זקן האמונה, כלומר שהמלכות הנק' אמונה מקבלת ממנו כל תיקוניה עד גמר התיקון, הזקן אינו נזכר בתורה ובנביאים וכתובים, שכתוב עיני ה' אזני ה' וכן לחייו כערוגת הבושם, אבל זקן אינו נזכר משום שהוא היקר מכל והוא יוצא מהאוזניים שמשם הזקן מתחיל ומקפת מסביב צורת הפנים, שעולה ויורד חוט לבן מסביב פניו. כלומר שהזקן בכללו נראה כמו חוט לבן עם שערות לבנות שמסבבות הפנים שמהן עולות ומאירות ממטה למעלה ומהן יורדות שמאירות ממעלה למטה, והוא מתבאר בשלשה עשר תיקונים. בויסטא דאנפוי פירושו צורת הפנים. בפרק זה מסביר את צורת הזקן שהוא היקר מכל, וללמד כיצד הזקן נותן את הצורה השלמה של היהודי.

טו) ביקר מכל יקר הוא דהיינו הזקן כתוב: לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם, ז"א מכונה אדם ויסוד דז"א מכונה איש. אדם לחוץ מא"א הוא שז"א הנק' אדם מלביש את א"א מבחוץ מטבורו ולמטה ומכ"ש איש, שהוא יסוד דז"א שהוא אפילו מחוץ לז"א כי נה"י הם לבר מגופא א"א הוא בריח התיכון וז"א מחוצה לו כל שכן שהוא מחוץ לא"א ולפיכך אין להם התכללות בדיקנא זו דא"א. בשלשה עשר עינות מבועים מתבאר הזקן ורק ארבעה תיקונים מהם השתמרו שלא ישפיעו למטה לז"א ותשעה תיקונים מהם משקים את הגוף שהוא ז"א.

טז) תקון ראשון הוא שמלפני הפתח של האזנים התחיל היקר שהוא הזקן להתקן דהינו כנגד נקבי האזנים ויורד ביופי למטה עד תחילת השפתיים.

ב) השערות שבראש השפתיים מראש הזה שבשפה הימנית לראש הזה שבשפה השמאלית.

ג) נמצא דרך הפנוי משערות היוצא תחת ב' נקבי החוטם להעביר הפשעים שכתוב ותפארתו עבור על פשע

ד) השערות שמתחת השפתיים שהשערות חוזרים להיות ראש אחר ונק' שיבולת הזקן.

ה) דרך אחר פנוי משערות יוצא תחתיו דהינו באמצע השערות שבשפה התחתונה ובאמצע ישנו חלל פנוי.

ו) מנחת בשמים דהיינו שערות, חופה על הפנים מלמטה עד ראש שפה עלאה.

ז) ב תפוחים דהיינו לחיים הפנויים  משערות נראים להאיר הנרות.

ח) מזל הכל היינו השערות המנשכות התלויות עד הלב בו תלויים העליונים והתחתונים והיינו השטח העליון של הדיקנא שנק' מזל עליון.

תחילה צריכים לדעת סוד השערות מה הם. והעניין הוא כי נודע שאעפ"י שפרצופי אצילות הם בבחינת ו"ק דחכמה שהיה מיעוט ואי אפשר לקבל דרך ג"ר דבינה בה יש תיקון של איזקא דכיה כדי שלא תהיה שבירה, עכ"ז אי אפשר שתצא ו"ק דחכמה בלי הג"ר, אלא תחילה יוצא בהם גם הג"ר דחכמה ואח"כ מסתלקות הג"ר מהם ונשארים בו"ק דחכמה. והנה האו"ח שהיה מלביש לג"ר אלו לא הסתלק עמהם אלא נשאר בראש ומחמת עוביותו, מכוח שנשאר ריק מהאור שלו, לא היה יכול להשאר בפנימיות הכלים ויצא לחוץ בבחינת מותרי מוחא מה שנשאר מיותר מאותו מוחין, אין זה האור אשר הסתלק. כלומר זה אור חוזר שלא יכול להישאר במדרגה, ונחלק כמו הסדר דצמצום ב' אשר כתר וחכמה שבהם עלו ונאחזו בגלגלתא שהיא בחינת ם' דצלם וע"כ מכנה אותם הספרא דצניעותא עמר צמר נקי, שהמסך נמצא ממטה להם בסיום הגלגלתא ואין כוח במסך להעלות דינים למעלה ממקום מציאותו שכוח הדין פועל ממקום מציאותו ומטה. וג' בחינות בינה ותו"מ שלו מתקנים מחכמה סתימאה דא"א והם נאחזים אחר סיום הגלגלתא, דהיינו בלחי התחתון שהוא בחינת זו"ן דראש. אמנם לפי שב' רישין דא"א גלגלתא וחכמה סתימאה כלולים זה מזה, יש בכל אחד מהם ב' הבחינות נמצא שגם חכמה סתימאה כלולה מגלגלתא וע"כ מאיר בדיקנא גם הגלגלתא שבחכמה סתימאה, וח' תקונים הראשונים הם מהארות חכמה סתימאה וה' האחרונים הם מגלגלתא שבמוחא סתימאה היא רק התכללות. י"ג תיקוני הזקן באים כדי לאפשר הארה מצומצמת ומבוקרת לתחתונים. כל ההארה שמקבלים פרצופי אצילות מגיעים מהזקן, וזה חסד גדול מצד המאציל.

ומתוך שחכמה סתימאה דא"א נעלמה ונסתמה, נמצאת הדיקנא דא"א שמקבל ממנה שהוא המשפיע כל המדרגות המוחין לפרצופי אצילות והם מקבלים ממנו אותם הסדרים שהסתדרו בי"ג תקונים של הדיקנא ונבאר תחילה ח' תיקוני דיקנא הנמשכים מחכמה סתימאה ותדע שהם סדר ג' בחינות נרנח"י של נפש רוח נשמה והכללות שלהם.

ומקום התחלת הדיקנא הוא בתחילת לחי תחתון אחר שהסתיימו שערות רישא בפאתי הראש בסיום עצם הגלגלתא שמקום זה מכוון נגד נקבי האזן וזהו תקון הא' של הדיקנא. מקמי פתחא דאודנין שארי יקירו לאתתקן ששם שורש הדיקנא שנתקנה להיות בלחי התחתון ותקון הב' הוא לעלות לבינה בבחינת עבור וז"ש נחית בשפירו ברישא דשפוון מהאי רישא להאי רישא כי השערות נמשכות מלחי התחתון שהם זו"ן ועולות על השפה העליונה שהוא מקום לחי העליון, ובחינת גלגלתא שהוא בינה, ונבחן זה לבחינת עיבור שערות דיקנא שהם זו"ן בבחינת שפה עלאה שהיא בינה. והם מקבלי שם בזה בחינת ו"ק דעיבור הנק' נ"ר דנפש, ואחר זה נמשך תקון הג' רוח החכמה מב' נקבי החוטם ששם מקום גילוי החכמה לשערות השפה העליונה ועושה שם דרך באמצע שערות השפה שהוא פנוי משערות כי החכמה מסלקת כל הדינים וז"ש אחרא דנפיק תחות תרין נוקבין גפרדשקא שהרוח של החוטם שהוא חכמה מטהר את הדרך מהשערות, לאעברא חובה כי סליחת עוונות נמשכות מהארת החכמה וזו היא בחינת ג"ר דעיבור דהיינו נשמה חיה יחידה דנפש והוא תקון ג' תיקון ראשון הוא רק חומר גלם, השני עיבור, והשלישי האורחא, נשמה חיה ויחידה דנפש.

אחר זה מגיע זמן הלידה שבשערות בינת זו"ן שהתעברו בבינה שהיא שערות שפה עליונה, יוצאות ויורדות למקומם שהוא לחי תחתון, דהיינו תת שפה תחתונה וז"ש תחות שפוון אסחר שערא לרישא אחרא, שהשערות שההיו בשפה עלאה נמשכו ובאו למקום בלחי תחתון ונעשה ש שערות שפה אחרת שהוא בחינת שערות זו"ן עצמם ובהתפשטות הזו שתחת השפה התתונה קנו בחינת ו"ק דרוח דהיינו נפש רוח דרוח והוא תקון הד' ואחר זה נמשך רוח החכמה מב' נקבי החוט דרך ארחא דשפה עלאה ועבר על השערות שתחת שפה תתאה ועשה שם דרך פנוי משערות כומ בשפה עליונה וז"ש ארחא אחרא נפיק תחותוי והארת חכמה שבדך הזה ה"ס ג"ר דרוח דהיינו יחידה חיה נשמה של הרוח והוא תקון החמישי

שאלות לחזרה ושינון בזה ספרא דצניעותא יב-יג
1. מדוע הזקן הוא נחשב ליקר מכל?
2. מה זה שערות וממה הם נובעים?
3. מה ההבדל בין עמר נקי לשערות הזקן?
4. מהיכן נובעים ח' התיקונים הראשונים של הזקן ומהיכן ה-ה'?
5. הסבר את ג' התיקונים הראשונים וכיצד הם מהוים את העיבור לשערות דיקנא?
6. הסבר את התיקון הרביעי והחמישי, כיצד הם מבטאים את הלידה בקבלת ג"ר דרוח?

ז"א  הוא מחוץ לגופו של א"א, רק מלביש עליו , נמצא מתחת לטבור דא"א, ולכן לז"א אין קשר של התכללות לזקן של א"א

אות יב- יג ז'א הוא מחוץ לזקן


- דף יב- יג
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב