join

ברוך הבא לאתר הזוהר היומי

יסודות למתחיל

ברכת האדמו``ר מהאלמין


דברי חיזוק על לימוד הזוהר:

רבי שמעון בר יוחאי

"בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי"

הזמן הקדשה ליקירך

cd 7

ברכת גדולי ישראל

גדולי ישראל

הצטרפו היום לאלפי הלומדים

הזמן סט זוהר

zohar bay

הזמן את ספר ההקדמות

akdmaot

הזמן סט תע``ס

tass

00a34964-5bde-441a-a615-dce18cc3c6bc