הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא- פרק שלישי –כו-כז מתקדמים I...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא- פרק שלישי –כו-כז מתקדמים I תגיות: כלל ופרט

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

סיפרא דצניעותא כז- כח

פרק שלישי

כשהכלל שולט זו קדושה וכשהפרט שולט זו טומאה.

באדם הפרט הוא הרצון לקבל, והכלל הוא הימין, האמונה. נצרכים זהירות ובדיקה מה שולט אצלו בחיים, האם הרצון הפרטי או שהרצון הכללי הוא ששולט על הרצונות הפרטיים. בעם ישראל רצון הכלל שולט.

ישנה תנועה נפשית טבעית של השתוקקות ומשיכה של אור/שפע ממעלה למטה, וזו בדיוק הסכנה של סיפוק הפרטיות. כאשר מקבלים תענוג גדול שלא ניתן לעמוד בו הופכים להיות נצרכים לו כמו נרקומנים, אפילו כשהדבר נוגד את הקדושה על האדם לרכוש טבע שני, ולפעול בכוח דוחה, דהיינו ממטה למעלה שאז הוא פועל את הימין, האמונה, החסדים, ואז תפילתו מתקבלת. התנאי המקדים הוא הסכמה להתבטל מהגשמיות לגמרי, להקריב את צד הבהמה, הרגשות שבו – שזו עבודת היראה המוטלת על האדם, ולאחר מכן ניתן להגיע לאהבה. להסכים שהוא פרט בתוך הכלל הגדול, הבורא יתברך.

לפני שבא לבקש בתפילה, עליו לעשות מאמץ גדול מצד עצמו כפי הכתוב: כֹּל אֲשֶׁר תִּמְצָא יָדְךָ, לַעֲשׂוֹת בְּכֹחֲךָ עֲשֵׂה. יבקש רק על מה שניסה ולא הצליח.

מה) הזכר שה"ס קו ימין שעקרו חסדים ע"כ הדינים של הזכר חזקים בראש בג"ר מפני שאין החכמה מתגלה שם יש רצון לחוכמה ולא ניתן לגלות אותו ונוחים בסוף בנה"י שלו ששם מקום גילוי החסדים בחכמה. ושל הנקבה הוא בהיפך כי להיותה קו שמאל בבחינת חכמה בלי חסדים שהוא חשך ואינו מאיר ונמצא שבראשה שאין גילוי חכמה ואין הדינים דשמאל קשים כל כך, אבל בנה"י שלה ששם מקום גילוי החכמה שהוא קו שמאל, הם דינים חזקים. וי"ה דינים קשים של עשן שקועים בחיקה, דהיינו בנה"י של הנוקבא שיש בהם ג"פ ה' גבורות בנצח וה' גבורות בהוד, וה' גבורות ביסוד, שה"ס י"ה גבורות, י' קטנה נמצאת בתוכה שה"ס חכמה תתאה הנק' י' ולהיותה במלכות היא קטנה.

דינים קשים או קליפות קשות מלשון קטרונים שפירושו אגוזים שקליפתם קשה. קיטורא פירושו עשן מלשון כקיטור הכבשן, בעטפוי פירושו בחיקו כי תגום בחיכך בעטפך.

מו) רצה עתיקא לראות אם היתבסמו דינים נמתקו ע"י חסדים דנוקבא, נתדבקו אדם ואשתו זה בזה ובא הנחש על חוה בפתוי של עץ שתקבל אור גדול ואז תיפקחנה העיניים ואפשר יהיה לראות את האמת הדעת וקן של זוהמא נתתקן בתוכה במלכות בנוקבא ונעשה מדור הרע שכתוב: ותהר ותלד את קין שפירושו, קן ומדור של רוחות רעות סערות ומזיקים. עלעולין פירושו סערות, כי על יקם סערה תרגום יקום עלעולא קטפורין פירושו מזיקים מכים מלשון קטיף מהדין גיסא

מז) התקין באדם הזה כתרים בכלל ופרט, ונכללו בפרט וכלל דהיינו השוקים והזרועות שהם ימין ושמאל דהיינו כלל ופרט בזרועות פרט וכלל בשוקים שהימין בחינת הכלל והשמאל הפרטים. הימין הופך להיות כלל רק כאשר השמאל משמש אותו בקו אמצעי הכולל את ב' הצדדים. קו אמצעי ה"ס כלל כי כולל ב' צדדים ימין ושמאל בתוכו שהם חכמה וחסדים, והוא גוף האדם שהוא ת"ת הכולל חסד וגבורה, וב' הזרועות הם פרט וכן בשוקים היסוד הוא כלל ושוקים פרט, כי בימין הוא חסדים לבדם ובשמאל הארת חכמה לבדה. וכלל ופרט פירושו שכלל שולט על הפרט ופרט וכלל פירושו שהפרט שולט על הכלל שזו מדרגת טומאה. בזרועות שולט הכלל שהוא קו אמצעי על הפרט וע"כ החכמה מכוסה ש ובשוקיים שוט הפרט על הכל וע"כ החכמה מתגלית שם.

מח) כשקו אמצעי מתחלק בצדדיו דיינו לצד ימין ולצד שמאל, מתתקן זכר ונקבה בסוד יה"ו שי' שהוא צד ימין זכר, הה' שמאל נקבה. הו' בה כתוב זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא שמם אדם, שהצורה והפרצוף של אדם יושב על הכסא שהוא הנוקבא שכתוב: ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, נמצא שהו' כולל זכר ונקבה יחד בסוד אדם היושב על הכסא רק הקו האמצעי יכול לקבל את הארה כראוי, ולכן רק ביחד, צד הזכר והנקבה מאפשר את החיבור לאהבה. כאשר קו שמאל שולט, צד הנקבה זהו מצב של דינים ושליטה לס"א בו הנקבה שולטת על הזכר. בקדושה הזכר שולט על הנקבה אך לא שליטה של רודנות אלא הנהגה.

בכל אופני התפילה צריכים כוונה גדולה בעיקר כשעונים אמן שהוא גימטרייה הויה אדני שהוא כנגד המוח, דהיינו לעבוד למעלה מהדעת, הויה אלקים כנגד הגוף, עבודה במוחא וליבא.

פרק רביעי

מט) עתיקא שהו הכתר מכוסה וסתום ז"א מגולה ואינו מגולה כלומר שבו מתחיל ההתגלות במלכות, מגולה שהוא ז"א, כתוב באותיות דהיינו שמפורש באותיות השם שנק' הויה שפירושו היה הווה ויהיה שהכל מתגלה בו. המכוסה שהוא עתיקא סתום באותיות שהוא מכונה אהיה לשון עתיד שפירושו שאינו מתיישב במקומו אלא במקום אחר משום שהוא שלא נתישבו בו עליונים ותחתונים שאפילו העליונים אינם משיגים אותו. את הסדר המגולה פוגשים בשם הויה ואת הסדר הסתום העתידי בשם אהיה

נ) ויאמר אלקים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש היינו שכתוב אדם ובהמה תושיע ה' אחד בכלל האחר נמצא דהיינו הבהמה בכלל האדם כמ"ש אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה וגו' שהוא מועיל לו משום שהבהמה נכללה בסוד אדם. בתוך האדם יש את כל הדצח"ם כאשר צד הבהמה הוא עולמו הנפשי, הרגשי. וכאשר רוצים להקריב קורבן אמיתי שבא להגדיל את צד האדם, מקריבים את צד הבהמה. רק מי ששואף לדרגת אדם רשאי לאכול בהמה, ולא מי שבא להזין את הבהמה שבו דהיינו את עולם הרגשות הפרטיים שבו.

נא) כשירד אדם שלמטה בצורה העליונה דהיינו בצלם ודמות, נמצאו ב' רוחות משני צדדים שלו כי האדם כולל ימין ושמאל, ימין היא הנשמה הקדושה ושמאל היא נפש חיה. האדם ה"ס קו אמצעי המיחד ימין ושמאל שאז הארת הימין מתפשטת ממעלה למטה והארת השמאל רק ממטה למעלה. בניגוד לטבע האדם, דרוש הכוח לוותר על הקבלה ולומר הפרטיות שלי מטה בחשיבות והעליון וודאי מעלי בחשיבות, אז הימין, ההשפעה מתפשט ממעלה למטה, וממעלה למטה נבחן לג"ר שהיא נשמה וממטה למעלה נבחן כו"ק שהוא נפש חיה ונק' חיה משום שבה הארת החכמה הנק' חיה משום שבה הארת החכמה הנק' אור החיה. כשחטא האדם התפשט השמאל ממעלה למטה שזה היה חטא עצה"ד שמשך הארת השמאל שהוא חכמה ממעלה למטה ואז התפשטו אלו שהם בלי גוף של קדושה, דהיינו שהתגלה כח המלכות ממדת הדין בסוד לא זכי הא רע שממנה נמשכים רוחות בלי גוף מתוקן, כלומר ישנה השתוקקות אך אין גוף, כלי ראוי לקבלת השפע.

נב) מסיים כאן לפרש המאמר שאומר שז"א נגלה ואינו נגלה ומפרש כשנדבקו הימין והשמאל דבינה זה בזה נולדו כחיה הזו שמולידה הרבה בבת אחת, כ"ב אותיות סתומות שהם כללות האורות דז"א שה"ס ימין, וכ"ב אותיות מתגלות שהם כללות האורות דנוקא דז"א שהם סוד ב' יודין שבראש וסוף של יאהדונהי שהוא צירוף הויה אדני שהם זו"ן אשר י' שבראש שהיא יוד דהויה שהוא ז"א היא סתומה שאין בהארת החכמה מתגלה בה והי' שבסוף שהיא של אדני מתגלית שהארת חכמה מתגלה בה, סתום וגלוי שהם ימין ושמאל נשקלו במאזני המטפסים כלומר שכפות המאזניים מטפסים ועולים מטפסים ויורדים שה"ס קו אמצעי שהמשווה ב' האורות ימין ושמאל שישקלו בשווה והתיחדו זב"ז, לפיכך אפשר לומר שהחכמה נגלית ע"י ז"א שהוא קו אמצעי ואפשר לומר שלא נגלה בו להיותו בחינת כ"ב אותיות סתומות. אמנם בו התחיל הגילוי בוד קו אמצעי והגילוי עצמו הוא במלכות שה"ס כ"ב אותיות הנגלות, וע"כ אומר עליו נגלה ולא נגלה.

 

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב