הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –א-ג למתקדמים I תגיות: בניית משכן...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה –א-ג למתקדמים I תגיות: בניית משכן באמונת הייחוד

שיעור שמע:
להורדה Mp3

וְאַתָּה תְּצַוֶּה

וְאַתָּה תְּצַוֶּה א-ג

בכדי לבנות לב אוהב צריך את הקשר עם הקב"ה

בכדי לבנות לב אמיתי יש להיכנס למקום הנפשי של היחד, לחיבור של הקב"ה לכלל נשמות ישראל. היחד חייב להיות בין העליון לתחתון, בין הבריאה שהיא פרט, לקשר עם הכלל, הקב"ה. לא מספיק חלק מהפסוק וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ חייב להיות איחוד רצונות עם המשך הפסוק:  אֲנִי, יְהוָה.

תפיסת הבורא שבאדם משפיע על אור החסדים שהם ה"דבק" לקשר עם השם. רק עם שילוב תפיסת הנברא שבאדם, היא ההשתוקקות והרצון לקבל תענוג, אפשר להגיע לחיבור, של הלב למוח, נברא לבורא. אור חוכמה חייב להיות מלובש בחסדים.

א) וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אמר רבי חייא: מה השינוי שכאן ובכל המקומות שכתוב, ואתה הקרֵב אליך, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, ואתה תצווה את בני ישראל, ואתה קח לך בשָׂמים ראש מר דרור. שלא כתוב כבכל המקומות, והקרבת, ותדבר, ותצווה, ותיקח. אלא כדי לכלול עימו השכינה. כי השכינה נקראת אתה. וכשכתוב ואתה, פירושו, לכלול עימו השכינה בציווי ובדיבור.

ב) אמר רבי יצחק: אור העליון, ז"א, ואור התחתון, הנוקבא, כלולים יחד במילה, ואתה. כי אתה הוא שֵם הנוקבא, והו' הנוספת היא ז"א. כמ"ש, ואתה מחייה את כולם, שסובב על ז"א ונוקבא. וע"כ לא כתוב והקרבת את אהרון אחיך. וציווית את בני ישראל. ודיברת אל כל חכמי לב. משום שבעת ההוא היה שורה השמש, ז"א, בלבנה, הנוקבא, ונשתתף הכל כאחד, ז"א ונוקבא, לשרות על אומנותה של המלאכה. וע"כ כתוב בהם ואתה, שמורה על ז"א ונוקבא. אמר רבי אלעזר מכאן נשמע, שהשי"ת היה שורה על האומנות של מלאכת המשכן, כמ"ש, אשר נתן ה' חכמה ותבונה בָהֵמה. המשכן שהוא כנגד לב האדם צריך את הקב"ה הנותן את החוכמה והתבונה שבונים את לב האדם. ואתה, הקב"ה והשכינה יחד

ג) מוסיף רבי שמעון: מכאן נשמע, שז"א ונוקבא היו שורים על אומנות מלאכת המשכן. שכתוב, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילאתיו רוח חכמה רשב"י לומד מהמילה מלאתיו. שהיה צריך לומר, אשר מילאתים. לשון רבים, אם הוא סובב על חכמי לב. אלא, אשר מילאתיו, סובב על לב, השכינה. וע"כ צריך לומר, אשר מילאתיו רוח חכמה, ללמד שהשמש, ז"א, שורה בלבנה, הנוקבא, הנקראת לב, בשלמות הכל. וע"כ נתרשם הכל, ז"א ונוקבא, בכל המקומות, במלאכת א"כ, ואתה ואתה, איך הם מתיישבים בהמשך המקראות, אם נפרש משמעותם על ז"א ונוקבא? מאחר והכלל הוא הקב"ה והשכינה הקדושה, הם אחראיים על מלאכת המשכן, אז כל יתר הפרטים מושגחים ע"י כלל זה

ד) אומר רבי שמעון: כולם הם מתיישבים, כשאמר למשה, שיקרב את ואתה, ז"א ונוקבא, אל אהרון, לייחד בו ולקרב אליו סוד השם הקדוש, ואתה שיקרב אל אהרן את כוח הקשר. וע"כ כתוב, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, שידבר ויקרב וייחד השם ואתה, זו"ן, אל כל חכמי לב וזו הדרך להעביר את בניית המשכן, ולכן כל מי שמלמד על תיקון הלב, צריך ללמד דרך היחד של הקב"ה והשכינה. משום שכולם לא באו לעשות מלאכת המשכן, עד שרוח הקודש היה מדבר בהם, ולחש להם בחשאי בפנימיות ליבם, בחסדים מכוסים, באמונה איך לעשותה, ואז עשו המלאכה. וע"כ כתוב, ואתה תצווה את בני ישראל, שרוח הקודש הרמוז בהשם ואתה, יצווה את ברצון השלם ואם לא יהיה להם כוח לעשות ציווי זה ברצון שלם לא תהיה להם ברירה, רק כך ייבנה המשכן. ואף אם ישמעו ויפסיקו שמיעתם, ייחרב חס ושלום המשכן. לכן יש לבנות את המשכן באמונת הייחוד התמידית, התכליתית. היות והתכלית, כמו כל דבר הבא מהשם הוא נצחי, ודאי לנו שהמשכן ייבנה. וכן, ואתה קח לך. וכן, ואתה הקרב. וכן כל אלו, ואתה, הכתובים כאן במלאכת המשכן, שהכל נעשה בסוד של השם, ואתה.

ה) ואתה הויה אל תרחק, אֱיָלותי לעזרתי חושה. ואתה הויה, אשר אתה הוא הנוקבא והשם הויה, הוא ז"א, מתפלל שהכל יהיה

אחד, שיהיו מחוברים זה בזה. זה מה שתיקן האר"י הקדוש לומר לפני כל מצווה לשם ייחוד קודש אבריך הוא ושכינה, שכל המצוות באות לזכך את ליבם של ישראל, המשכן, שיהיו בדבקות עם אביהם שבשמים . אל תרחק, שלא יתרחק להסתלק ממנו, שאור העליון, ז"א, לא יסתלק מאור התחתון הנוקבא, כי כשאור העליון מסתלק מן אור התחתון, אז כל אור נחשך ואינו נמצא בעולם. כי העולם מקבל רק מן המלכות, שהיא אור התחתון היות ובא על הרצון לקבל שהוא תחתון מהרצון להשפיע, וללא החסדים של הרצון להשפיע, של הנסתר, אין הגלוי דהיינו הרצון לקבל יכול להאיר. ואם אור העליון, ז"א, אינו מאיר בה, אין לה מה להאיר לעולם הזה מבקש שלא ייסתלקו החסדים מהנוקבא שבה אור החוכמה, היות והחכמה מאירה רק באור החסדים שהם הקשר עם העליון, ונק' ישועה. לפני שמבקשים ישועה, יש לבקש הצלה, דהיינו אמונה.

ו) נחרב בית המקדש בימיו של ירמיהו, משום שנסתלק ז"א מן המלכות. ואע"פ שנבנה אח"כ בבית שני, עכ"ז לא חזר האור למקומו כראוי. וע"כ השם של הנביא ההוא, שהתנבא ע"ז, הוא ירמיהו, אותיות ירום יה"ו, שפירושו הסתלקות אור העליון למעלה מן המלכות, ולא חזר להאיר אח"כ כראוי בבית שני. השם ירמיהו מורה, שאור העליון נסתלק ממלכות, ולא חזר למקומו, ונחרב בית המקדש ונחשכו המאורות.

ז) אבל ישעיהו, השם מאותיות ישע יה"ו, גורם לגאולה ולהחזיר אור העליון למקומו, למלכות, ולבנות בית המקדש, וכל הטוב וכל האורות יחזרו כבתחילה. וע"כ השמות של ב' נביאים אלו עומדים זה כנגד זה, ששם האחד ירום יה"ו, ושם השני הוא להיפך, ישע יה"ו, משום שהשם גורם. וצירוף האותיות אלו עם אלו גורמים מעשה לפי משמעותן, הן לטוב והן לרע. ועל סוד הזה הוא צירוף האותיות של שמות הקדושים, וכן האותיות מבחינתן עצמן, גורמים שיראה סודות עליונים כמשמעותו של השם. שהאותיות בעצמן גורמים סודות עליונים קדושים להראות בהן

רק שם האדם הבא מספרי הקודש יכול רק לגרות ולגלות סודות עליונים. החלפת שם טובה רק עם ייחד איתה בה שינוי במעשה, ואז אותיות השם יעזרו בשינוי. אין להחליף שם בלי כוונה לשינוי במעשה. כיום גם אין מומחים המכירים בכוח השמות ולכן יש להיזהר. בד"כ שם הלידה טוב יותר ועדיף לאדם לחפש עבודת נפש פנימית אמיתית ולא סתם החלפת שם בכדי להסדיר עניינים גשמיים בלבד.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה א-ג
1. בהרבה מקומות בתורה כתוב "ואתה" ומה מיוחדים כאן המלאכת המשכן שכתוב "ואתה"?
2. כיצד מפרש רבי יצחק את המילה "ואתה"?
3. מה מוסיף רשב"י ומהיכן לוקח זה, על דברי ר"א בפירוש של המילה "ואתה"?
4. מה יש ללמוד על כך שבמלאכת המשכן משתמשים ב- "ואתה" גם לפרטים האחרים ולא רק לצווי הראשוני?
5. על מה מתפלל דוד המלך באומרו "ואתה הוי"ה אל תרחק אילותי לעזרתי חושה"?
6. על מה מורה השם ירמיהו ועל מה השם ישעיהו?
7. אומר הזה"ק שהשם גורם, הן לטוב והן לרע. כיצד יש להתייחס לאמירה בענין שינוי השם של האדם?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב