הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – לא-לג למתקדמיםI תגיות: יצר רע...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – לא-לג למתקדמיםI תגיות: יצר רע ,שלמות

׳©׳™׳¢׳•׳¨ ׳©׳ž׳¢:
׳œ׳”׳•׳¨׳“׳” Mp3

וְאַתָּה תְּצַוֶּה לא-לג

ובמדבר אשר ראית

היצר הרע אומר שאי אפשר להגיע לשלמות.

יש ואדם חווה מדבר רוחני, של קושי נפשי ומצב רוח ירוד, ואז עליו להיזהר לא לחטוא. המדבר הוא "המגרש הביתי" של הנחש, ונדרשת אמונה שבהשגחה מעמיסים עליו יגיעה בהתאם למדרגתו, כדי שיוכל לנצח בתחבולות, בלי להיכנע לס"א, ואל יֹּאמְרוּ, אִישׁ אֶל-אָחִיו:  נִתְּנָה רֹאשׁ, וְנָשׁוּבָה מִצְרָיְמָה. עיקר ההצלחה של היצר הרע, שמכניס ספק באדם שאין הוא מסוגל להגיע למטרה. ועל מי שנופל נגזר ללכת ארבעים שנה במדבר, כנגד ארבעים מלקות של בית דין. זהו בדיוק חטא המרגלים שבנפש, שאי אפשר לכבוש את הרצון ישר-אל.

בכדי לאמן ולחזק את האדם, כדי שידע מתי הוא מוכשר ומתוקן לאכול חמץ, כלומר להשתמש באמונה באגו מצומצם. לצורך אימון זה עליו לעבור סוג זה של גלות, וכאן הוא נבחן האם ימצא דרכו בתורה, או יחפש חלופות שמציע היצר.

המלחמה כנגד היצר הרע לא באה בכדי שלך יהיה באופן פרטי טוב יותר, אלא המטרה להגדיל כבודו של הקב"ה. ואל לו לאדם לחפש תנאים ותירוצים כפי שהוא חושב, אלא בהשגחה הוא מקבל את חומרי הגלם דהיינו הרצונות הנצרכים לו במדרגתו לעבודה.

הקב"ה מתעלה בכבודו כאשר עובר האדם דרך הרע ומנצח אותו, כלומר כאשר מתעוררת השתוקקות גדולה, דוחים את האור ומסתפקים באכילת לחם עוני, זו המצה שבונה את האמונה, רק אז ניתן לנתב את ההשתוקקות לקשר עם השם.

וכך כאשר צץ לאדם רעיון או מחשבה, עליו לדחותה ולבחון כיצד היא מתיישבת עם ההכרה העליונה, ואז האני האמיתי בונה את המחשבה והרצון כראוי, כיוון שבכדי להגיע לאהבה יש לבטא את הרצון.

פב) פתח ההוא סבא ואמר: ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך ה' אלקיך, כאשר ישא איש את בנו. מהו ראית? אלא הקב"ה דיבר חזק לישראל במדבר, כמ"ש, במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב. ובמדבר, החזק מכל המדבריות שבעולם, הוליך שם את ישראל.

פג) משום שבשעה שיצאו ישראל ממצרים ונשלמו לשישים ריבוא דהיינו עשו את תיקונם, עליה לא"א. ז"א שנספר בעשרות, עלה ונספר במאות למדרגת ישסו"ת ואז עוד עלו עד שש מאות אלף, נתחזק המלכות הקדושה ונתעלה על הכל, והלבנה, המלכות, האירה. ואז נכנעה מלכות הרשעה דס"א, והוציא הקב"ה את ישראל ללכת במדבר החזק כלומר בגלל שהם היו חזקים נתן להם עבודה קשה וכך שכרם יהיה גדול יותר, במקום והשליטה של ס"מ הרשע, שהוא שלו ממש, כדי לשבור תוקפו וכוחו ולכתת ראשו ולהכניעו שלא ישלוט. ואם לא חטאו ישראל, רצה הקב"ה להעבירו מן העולם. וע"כ העביר את ישראל בנחלתו וגורלו וחלקו ממש.

פד) כיוון שחטאו כמה פעמים, נשך אותם הנחש, ואז נתקיים, הוא יְשׁוּפְךָ ראש, שישראל היכו ראשו תחילה. ולא ידעו להישמר ממנו. ואח"כ הנחש היכה לאחרונה, ונפלו כולם במדבר ונתקיים הכתוב, ואתה תשׁוּפֶנוּ עָקֵב. וארבעים שנה הוכו על ידו, כנגד ארבעים מכות של ב"ד.

פה) וע"כ כתוב, אשר ראית, כי בעיניהם היו רואים את בעל המדבר, שהולך אסור לפניהם, ולקחו נחלתו וגורלו. שכתוב, אז נבהלו אלופי אֶדום, שהם נחש שרף ועקרב. ואנו אומר אותו זקן ג"כ נפרדנו מן היישוב אל המדבר החזק, לעסוק שם בתורה, כדי להכניע לצד ההוא.

פו) ועוד, כי דברי תורה אינם מתיישבים אלא שם, כי אין אור אלא אותו היוצא מתוך החושך. כי כאשר צד הזה נכנע, מתעלה הקב"ה למעלה ונתגדל כבודו. ואין עבודת הקב"ה אלא מתוך החושך. ואין טוב אלא מתוך הרע. וכשהאדם נכנס לדרך רע ועוזב אותו, אז מתעלה הקב"ה בכבודו. וע"כ שלמות הכול הוא טוב ורע יחד, ולהסתלק אח"כ אל הטוב. ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע. ובטוב הזה מתעלה כבודו של הקב"ה. וזהו עבודה שלמה.

פז) ואנו עד עתה ישבנו שם כל ימות השנה, כדי להכניע צד ההוא במדבר. עתה שהגיע הזמן של עבודת הקודש של צד הקדוש, אנו חוזרים ליישוב, ששם הוא עבודת הקב"ה. ועוד, שעתה בראש השנה הגיע הזמן של נחש ההוא, לבקש דין מלפני הקב"ה. ושם במדבר הוא שולט, וע"כ יצאנו משם ובאנו ליישוב

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה לא-לג
1. מדוע נהג הקב"ה את ישראל במדבר חזק מכל המדבריות שבעולם?
2. מהו אשר כתוב "ובמדבר אשר ראית אשר נשאך" מהו אשר ראית?
3. מדוע דברי תורה אינם מתיישבים אלא במקום החושך עד שאין אור אלא אותו היוצא מתוך החושך?
4. מדוע חזרו הזקן והילד למקום ישוב מהמדבר?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב