הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – מט-נא למתקדמים I תגיות: בית...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – מט-נא למתקדמים I תגיות: בית דין של מעלה , בית דין של מטה

׳©׳™׳¢׳•׳¨ ׳©׳ž׳¢:
׳œ׳”׳•׳¨׳“׳” Mp3

וְאַתָּה תְּצַוֶּה מט-נא

ובעשור לחודש השביעי

מתשרי עד אדר שהם חודשי הזכר שולט כוח הבינה בחסדים מכוסים, ודווקא מצד חודשי הנקבה יכול להיות גילוי של חוכמה, הדין כאן קשה מפני שהבינה לא משפיע חסדים, וכל הכוח מגיע מהמלכות, מהאני של האדם, ואז ניתן לייצר גילוי של חוכמה, מפני שהאמונה באה מצדו ולא מהעליון.

קכו) אלא כמו שעוה"ז שלנו עולם התחתון של כל העולמות, כך כל הדינים שלו הם מעולם התחתון, המלכות שבאצילות יש חוק של צורת נתינה. ישנה נתינה מהעליון לתחתון בדרך של קודם ונמשך, וישנה הבחינה שכנגדו, כלומר ישנו כלל, וכאשר מופיע בו תופעה, היא תופיע בכל המקומות השייכים לכלל זה, השפעה, השראה שבאה מרחוק, כך תופעה שמתגלה על כלל האריות, תשפיע על כל אריה בכל מקום שהוא. מלכות דאצילות היא הכלל של תפיסת האדם כאן, הנקרא אלקים שופט. ודינים שלה נקראים דין עליון, ביחס עוה"ז התחתון שלנו. וע"כ נבחנים כלפינו כמו דינים דבינה. ומשום שהיא מדרגה השביעית של ז"א, אינו גוזר גזרה על האדם, אלא מעשרים שנה ולמעלה. ניתן היה לחשוב שישפיע מגיל שבע, אז למה אומר עשרים.

קכז) הביט זקן ההוא ברבי שמעון וראוהו שעיניו נוזלים דמעות, אמר רבי שמעון, אם היא שביעית, למה היא דנה את האדם מעשרים שנה ומעלה? אמר לו אשרי מי שמדבר לאוזניים ששומעות.

קכח) ב"ד שלמטה בארץ, אינם גוזרים דין על האדם עד י"ג שנה. משום שעוזבים שבע שנים לשביעי, אשר אלקי כל הארץ יקרֵא. ואין רשות לאדם באלו שבע. ואלו שבע אינם שורים, אלא על י"ג שלמטה, שהם כיסא אליו. ומשום זה, כל הגזרות וכל הדינים שלמטה, הם מאלו שבע שלמטה, הכלל של עשרים שנה.

בכל מצב של המלכות שיש בו דין, היא נקראת ב"ד. ויש בה ב' מצבים של קטנות, שהם דינים:

א. כשמקבלת מנקודת החולם, שאז יש בה נ"ר דקטנות. ודינים אלו הם דינים דנוקבא. ונקראת אז ב"ד של מטה.

ב. כשמקבלת מנקודת השורוק קו שמאל, השלמת כלים, שעולה ומלבישה את הקו שמאל של בינה. שאז היא בחכמה בלי חסדים, משיגה נשמה דקטנות. ודינים אלו נקראים דינים דדכורא. ונקראת אז ב"ד של מעלה, מטעם שדינים אלו נמשכים מג"ר, מנשמה דקטנות.

מלכות נקראת שבע. וע"כ נר"ן שלה הם ג"פ שבע:

במצב הא' דקטנות, שיש לה רק נ"ר דקטנות, יש בה ב"פ שבע, שהם י"ד (14). במצב הב' דקטנות, שיש לה גם נשמה, יש בה ג"פ שבע, שהם כ"א (21). ב"ד של מטה הנמשך ממצב הא' של הקטנות דמלכות, אינם מענישים עד י"ג שנה ויום אחד. כי יום אחד בשנה נחשב שנה. ויש שם ב' פעמים שבע, שהם י"ד, כעין ב"ד של מטה, נ"ר דקטנות שבמלכות. אבל ב"ד של מעלה, הנשמה דקטנות, אינם מענישים עד כ' שנה ויום אחד. שיום אחד בשנה נחשב שנה, ויש שם ג"פ שבע, שהם כ"א. שני מצבים של בית דין, אז למה קורא לשורוק קטנות, השלמת כלים, לומר שלמרות שהכלים של גדלות, האורות של קטנות.

כמו שעוה"ז שלנו, עולם התחתון של כל העולמות, כך כל הדינים שלו הם מעולם התחתון, שהעולם שלנו יכול לקבל ממלכות ולא מבינה. ודינים שלה נקראים דין עליון, ביחס עוה"ז התחתון שלנו. וכלפי עוה"ז שלנו, הדין של ראש השנה, אע"פ שבא ממלכות, נחשב כדין עליון הבא מבינה. כי הוא מחמת הלבשת המלכות את קו השמאל של הבינה, שהוא דינים דדכורא ובחינת נשמה דקטנות של המלכות. וע"כ נחשב כלפינו לבחינת בינה. כי המלכות עולה אז לבינה. ונחשבת אז המלכות בינה ממש כלפינו אנו. ובזה מבואר, שכיוון שיום א' של ראש השנה הוא בינה, מאין יש דינים שם? כשהמלכות עולה לקבל מבינה, עולה גם ז"א שהולך לקבל מאבא. היא מקבלת אור ע"ב ס"ג להשלמת כלים, ואז נחשבת המלכות לבינה ממש. חוזר לשאלה הראשונה, למה יום ראשון של השנה הוא דינים, והרי בינה היא חסדים, כי הדינים הם ממלכות שעלתה לבינה, שהוא לנו לתפיסת הנברא בינה ממש. כלומר הדינים הם מהחיסרון שהמלכות עושה בבינה.

אין קיצורי דרך ברוחניות.

מבחינה נפשית ישנם דברים רוחניים וישנם מעשיים. הגדלות היא מצב נפשי בו יכול אדם לנהל את הרצון שלו ולכן להתענג בצורה אמתית, כאן יש דיני שמים, דיני הנפש. דיני הארץ באים על ההתנהלות שלו בחיים. זהו מצב הקטנות שהוא תיקון והכנה לקראת הגדלות וכאן נדרשות גם פעולות גשמיות להתנהלות נכונה תוך שמירה על הברית, הן במעשה והן בכוונה.

הקטנות היא מצב של רשעים המסורים ביד ליבם. הדינים באים במצב הקטנות שאז נאחזים החיצונים, ולא בגדלות שהיא בחינת שלמות.

כשאדם בא לדון בדברים הרוחניים, ואינו חש במידי את העונש על חטא, ואל לו לזלזל בדיני שמיים שהם הכי חשובים, הם כל עולמו הנפשי של האדם.

ב"ד שלמטה בארץ, אינם גוזרים דין על האדם עד י"ג שנה, שהוא מצב הא' של קטנות המלכות, נ"ר דקטנות, ב"פ שבע, י"ד, י"ג ויום אחד. משום שעוזבים שבע שנים לשביעי, אשר אלקי כל ה ארץ יקרֵא. כי ב"ד שלמטה אין להם אחיזה אלא בב"פ שבע של נ"ר דקטנות. ושבע השלישי של נשמה דקטנות המה עוזבים בשביל המלכות, הנקראת אלקי כל הארץ, ואין רשות לאדם באלו שבע, כי אין רשות לאדם להתאחז בדינים של שבע השלישי, משום שנמשכים מעליית המלכות לבינה, ואין אדם משיג ושולט שם.

וע"כ נאמר, אלו שבע אינם שורים, אלא על י"ג שלמטה, שהם כיסא הבסיס אליו. שבע השלישי, הם נשמה דקטנות, אי אפשר שיתגלו זולת אחר שכבר המלכות השיגה י"ג שנים מנ"ר דקטנות, הנחשבים לכיסא לשבע השלישי, ומשום זה, כל הגזרות וכל הדינים הנמשכים לבני אדם שלמטה הם מאלו שבע שלמטה, שהם ב"ד של מעלה.

כלומר, שבע השלישי של המלכות, עולם התחתון, הנשמה דקטנות של המלכות, הם הכלל של עשרים שנה, ששבע השלישי כולל בהכרח גם ב"פ שבע של נ"ר, וכולל עשרים שנה. שב"ד של מעלה, הנשמה דקטנות המלכות השלמת כלים, שנק' אורות דו"ק, מענישים אז.

קכט) הדין של העולם בראש השנה, ע"י מדרגת הנשמה דקטנות המלכות, שבע השלישי, שהיא ממש עומדת בדין על בָניה בעוה"ז, כדי להיטהר אל עולם העליון, כדי לקבל המוחין דגדלות מבינה, משום שאין לה עזרה לעלות ולהיטהר, אלא מתוך התחתונים, שישובו בתשובה ויעלו מ"ן. אם חושב אדם לעשות קיצורי דרך, ולעלות בצורה מלאכותית למדרגה רוחנית גבוהה יותר, להשיג אורות גדולים, ולאחר מכן כשיחזור למקומו יוכל להשתמש ולהתקדם בזכות החוויה שעבר, הוא עלול להיענש. אם אדם לא מקדים ומתקן במצב בקטנות, לא יוכל לתקן במצב הגדלות.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה מט-נא
1. מדוע ההשפעה לעולם הזה שלנו הוא ממלכות דאצילות?
2. מדוע רשב"י עיניו נזלו דמעות?
3. מה תשובת הזקן לרשב"י על השאלה "אם היא שביעית למה היא דנה את האדם ל-20 שנה ומעלה"?
4. מה ההבדל בין דינים דנוקבא לדינים דדכורא?
5. הסבר את המושג המופיע כאן מוחין דקטנות. כיצד אתה מכיר אותו ממקומות אחרים?ולצורך מה נאמר כאן?
6. כיצד נכון להיתייחס לעונש שהוא משמיים שבית דין בארץ לא יכולים לדון ומדוע?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב