הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – א-ג למתקדמים I...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – א-ג למתקדמים I תגיות: אין ברכה במנין, מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל

שיעור שמע
mp3 להורדה

כִּי תִשָּׂא  א – ב

וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ

העוון, העיוות הגדול ביותר שיש לאדם, הוא העיוות שרואה עצמו כנפרד מהבורא, מהכלל. מלמד כאן כיצד מתמודדים עם השמאל, עם הפירוד, שגם הלבנה היא בחינת פירוד מהכלל. זאת עושים ע"י שמקדשים את השמאל ומטהרים אותו מהנפרדות. טהרה זה ניקיון הרצון לקבל מאהבה עצמית, שהיא הלכלוך, הצורה שלקבל בעל מנת לקבל. הקדושה היא הבאת הרצון למקום המשותף, להקדישו לכלל.

כפי שתפילה עושה מחצה, כך אין הנברא מסוגל להביא דבר שלם אלא רק חצי.

א) וידבר ה' אל משה לאמור: כִּי תִשָּׂא אֶת-רֹאשׁ בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, לִפְקֻדֵיהֶם, וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַיהוָה, בִּפְקֹד אֹתָם; וְלֹא-יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף, בִּפְקֹד אֹתָם רבי אבא ורבי אחא ורבי יוסי היו הולכים מטבריה לצפורי ואין הליכה, אלא במעלות התורה. בתוך שהיו הולכים ראו את רבי אלעזר שהיה בא ורבי חייא עמו. אמר רבי חייא: ודאי נשתתף עם השכינה. המתינו להם עד שבאו אליהם, אמר רבי אלעזר:  עֵינֵי יְהוָה, אֶל-צַדִּיקִים וְאָזְנָיו, אֶל-שַׁוְעָתָם לשון תפילה.

ב) אין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנה. וישראל איך נמנו? לקח מהם כופר נפשם, שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל הכופר והוא עלה לחשבון. שמתחילה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואח"כ מנו את הכופר, ואח"כ חוזרים ומברכים את ישראל. ונמצא, שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף.

ג) שואל למה עולה נגף בסבת מנין? משום שהברכה אינו שורה בדבר שבמנין, וכיון שנסתלק הברכה, שורה עליו הס"א, והוא יכול להזיק. משום זה מקבלים כפר ופדיון להעלות המנין עליו. הברכה מסתלקת כשעושים מניין, ואז הס"א יכול להזיק. מניין מראה על פירוד, שכל אחד עומד בפני עצמו. היות וכל אחד הוא יחידה, הוא הופך לרשות הרבים, שכל אחד עומד בפני עצמו. אין ברכה אלא ליחד, לכלל.

מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל

ד) מצווה ליתן מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל, בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ. מחצית השקל כמו חצי הַהִין, וזהו ו', ממוצע בין ב' ההי"ן. אבן לשקול בה הוא י', עשרים גֵרה השקל הוא יו"ד. העשיר לא ירבה, עמוד האמצעי, ז"א, שלא ירבה על י'. וכך למדנו בספר יצירה, עשר ספירות בלימה, עשר ולא אחד עשר. והדל לא ימעיט, הדל, זהו צדיק, יסוד. לא ימעיט, מעשר, כמ"ש בספר יצירה, עשר ולא תשע. ממחצית השקל, שהוא י'.

כי תישא את ראש, כשתמשיך ג"ר לבני ישראל. לפקודיהם, בג' נקודות חולם, שורוק, חיריק. ונתנו איש כופר נפשו לה', שינזר מלהמשיך הג"ר דחכמה שבשמאל, אלא יעלה אותם לה'. ולא יהיה בהם נגף, אבל אם ימשיך ג"ר דחכמה, יהיה בהם נגף, מכח הדינים דשמאל. בשקל הקדש, המשכת החכמה, אשר מדרגה שלמה היא. עשרים גֵרה השקל, כי במדרגה השלמה ע"ס דאור זכר המושפע ממעלה למטה, וע"ס דאור נקבה המושפע ממטה למעלה. והם עשרים ספירות, ולהיותם מבחינת השמאל הם מכונים עשרים גרה, מלשון, גר הייתי בארץ נכריה. מחצית השקל, עשר ספירות דאור זכר. תרומה לה', צריך להרים אותו לה', ולא להמשיכו, אלא להמשיך המחצית של אור נקבה בלבד, שהוא ממטה למעלה.

מחצית השקל, מחצית השקל הוא ממעלה למטה, ותרומה להשם הוא התיקון ממטה למעלה חצי הַהִין, דהיינו חצי מדה, ו' ממוצע בין שני ההי"ן, כי הו' הוא קו האמצעי, שנקרא מתקלא, מאזניים, השוקלים ב' האורות ימין ושמאל, ב' ההי"ן, שלא יהיה השמאל גדול מימין. ועל כן ממעט השמאל, שלא יאיר ממעלה למטה, אלא ממטה למעלה בלבד. ואז הוא שווה עם הימין, המאיר ממעלה למטה. הרי שהו' מחלק ועושה מחצית השקל תרומה לה', שהוא המחצית שממעלה למטה דשמאל. שקל לשון שיקול דעת, וכשהוא בא מבחוץ כפי שהבורא נתן, הוא דבר שלם. כדי לבדוק את שיקול הדעת יש להשתמש במחצית הבאה מכוח האות וו, קו אמצעי הוא השוקל, כמה ניתן להכליל את רצון הבורא עם רצון הנברא, כיצד מכוונים למקום של האמצע. כדי שהמשקל יהיה מאוזן, יש להמעיט את קו השמאל הפועל ממעלה למטה, דהיינו כשמגיע האור מלמעלה, מגיע כל הרצון השלם על ההשתוקקות של האדם אותה הוא קיבל מהבורא. לכן כשהוא חושב רק הרצונות שלו הוא רוצה הכל, וכשבא להתחשב עם רצון הנותן, להשפיע עליו למעט את הרצון לקבל שהוא עצם, והרצון להשפיע הוא רק התכללות. פעולה זו ניתן לעשות רק כאשר דבקים באדיה עליונה, תוך שמירה על ברית. וזהו החוק אין ברכה בפרט, וכשרוצים לבדוק פרטים, יש לעשות זאת אגב תרומה להשם. פרט שלא בא לקשר עם השם, אין צורך בו והופך להיות נגף. השיקול דעת צריך להיות שהשמאל לא יעלה על הימין, וכל צד נותן את חלקו, תפקידו לכלל .

אבן למשקל בה זה י', עשרים גֵרה השקל זה יו"ד. כי יוד במילואה יורה על מדרגה שלמה, שאור זכר, י', ואור נקבה, ו"ד, שהן בגימטריה י', שביחד הם עשרים, עשרים גֵרה השקל. ואומר, שאבן ששוקלים בה התרומה לה', היא י', אור הזכר שממעלה למטה. ומקבלים לעצמם רק הי' של אור הנקבה, המאיר ממטה למעלה. העשיר לא ירבה, זהו עמוד האמצעי, שמעצמותו נוטה לימין לחסדים, ואינו צריך לחכמה, ע"כ נקרא עשיר.

שלא ירבה על י', שלא יעלה משהו מאור הנקבה להיות תרומה לה', שיעלה רק הי' של אור הזכר ולא כלום מאור הנקבה. ובספר יצירה, עשר ספירות בלימה, עשר ולא אחד עשר. ואם ז"א ירבה על מחצית השקל, שיעלה גם מדת מה מאור הנקבה, נמצא שהעלה אחד עשר ספירות, דהיינו יותר מעשר. והדל לא ימעיט, זה צדיק, כי יסוד נוטה לחכמה וצריך לה. וע"כ נקרא בערכה דל. לא ימעיט מעשר, שלא ישאיר מע"ס דאור הזכר, שלא יעלה לה', מחמת חשקו בחכמה במדה מרובה. כמ"ש: עשר ולא תשע. כי אם יפחית מדה מעשר ספירות דאור זכר שלא יעלה אותה, נמצא שלא העלה עשר בשלמות, אלא תשע. וצריך להיות עשר ולא תשע.

ה) אמר לו רעיה מהימנא לרבי שמעון: אתה בשמים, אהוב אתה מאדונך וע"כ אין פלא בכל אלו דברים יקרים היוצאים מפיך, כי מי שהוא מלך או בן מלך אין פליאה שעולים מרגליות על שלוחנו, מלאים סגולות, מלאים אורות. לאדם אחר ממך היה זה פלא. אמר לו ברוך אתה כי עליונים ותחתונים ירדו לשמוע ממך. אמר לו השלם דבריך. אמר לו אין לי עתה לומר יותר עד זמן אחר, אמור אתה.

ו) המצוה שלאחר זו היא לקדש את החדש. כי הלבנה הקדושה, המלכות, כלה, שמתקדשת ע"פ בית דין, גבורה דז"א. כי המלכות נבנית מצד שמאל, גבורה, כי בגבורה דז"א הם הלוים, שנאמר בהם, וקדשתם את הלוים. כן המלכות, שהיא מגבורה דז"א, צריכה ג"כ קדושה. ואחר שהלבנה נראית ויהנו מאורה, שקבלה מוחין, מברך עליה, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם. והיא מתקדשת ומתברכת בתפארת, משום שהיא תפארת לעמוסי בטן.

שאלות לחזרה ושינון בפרשת כי תשא א-ג
1. על מה מרמזת ההליכה של תלמידי חכמים המסופרים בזה"ק?
2.כיצד נמנו ישראל אם אין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנה?
3. מדוע מקבלים כופר ופדיון להעלות המנין עליו?
4. הסבר הפס' לפרטיו "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל" וכן מהו תרומה לה'?
5. כיצד קשור מנין עם ישראל לכתוב בספר היצירה "עשר ולא תשע עשר ולא אחת עשרה"?
6. מהי המצוה הבאה שעליה מדבר רעיה מהימנא וכיצד היא קשורה למחצית השקל?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב