הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – טז-יח למתקדמים I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – טז-יח למתקדמים I תגיות: לשון הרע, מלשינות, מֹשֶׁה אַהֲרֹן וּמִרְיָם

שיעור שמע
mp3 להורדה

כִּי תִשָּׂא  טז – יח

מַה לְּךָ פֹה אֵלִיָּהוּ

 צריך לדבר לשון הטוב על עם ישראל.

ממעשה אליהו לומדים עד כמה חמור נושא לשון הרע, שהקב"ה לא מסכים שיאמרו תלונות על עם ישראל. אומר לו ה' מַה לְּךָ פֹה אֵלִיָּהוּ נתתי לך ברית שלום כדי שתחזיר את עם ישראל בתשובה, ואתה מקטרג עליהם? לכן גזר עליו להיות נוכח בכל ברית מילה של יהודי, כדי ללמד עליהם סנגוריה.

מג) על דבר זה הראה הקב"ה למשה, כי אע"פ שישראל חוטאים לפניו בכל דור ודור, אינו רוצה מי שיאמר עליהם מלשינות. לומד זאת מהושע שכתוב תחילת ה' הדבר אל הושע, כפי שכתוב במסכת פסחים שהשיב הקב"ה, העבירם לאומה אחרת, ועל זה היה מספר בני ישראל כחול הים. משום זה ברך אותם בכמה ברכות להחזירם בתשובה, ולהשיבם לאביהם שבשמים. ולא זז משם עד שהקב"ה מחל על חטאם ונטהרו לפניו.

מד) כתוב באליהו: וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב תַּחַת רֹתֶם אחת (אֶחָד); וַיִּשְׁאַל אֶת-נַפְשׁוֹ, לָמוּת, וַיֹּאמֶר רַב עַתָּה יְהוָה קַח נַפְשִׁי, כִּי-לֹא-טוֹב אָנֹכִי מֵאֲבֹתָי. אמר, רבונו של עולם, אשה אחת שלחת לישראל, ודבורה שמה שכתוב: וְהִיא יוֹשֶׁבֶת תַּחַת-תֹּמֶר דְּבוֹרָה, זה הוא רותם, שאליהו ישב תחתיו, והחזירה אותם למוטב, שכתוב: עַד שַׁקַּמְתִּי דְּבוֹרָה, שַׁקַּמְתִּי אֵם בְּיִשְׂרָאֵל. ואני באתי ביניהם והכרזתי לפניהם, ואיני יכול להחזירם בתשובה.

מה) בעוד שהיה יושב נגלה עליו הקב"ה, אמר לו: מה לך פה אליהו. בתחילה, בימי משה היית מקטרג ומקנא על ברית, ומשראיתי בך שאתה מקנא עלי בברית ההוא, לקחתי אותו ברצונו של משה, ונתתי אותו לך. עד שמשה אמר: הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת-בְּרִיתִי, שָׁלוֹם. כי פנחס הוא אליהו. ועתה, שהוא שלך, אינו ראוי לך לקטרג עליו, היה לך להניח את קנאתך לי, כמו בתחילה, שהיה הברית שלי, ונתתי אותו לידי אחר, ולא קטרגתי עליו.

מו) מהו פה? ברית קדש הוא פה ה', שעליו נאמר: הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת-בְּרִיתִי, שָׁלוֹם. ואמר לו הקב"ה, כיון שלא רצית להניח הפה שלך, דהיינו פה המקנא על הברית, ישוב הפה שנתתי לך, ברית שלום, למקום פה שמקודם לכן, לה'. שבשעה ההיא עבר ממנו מתנה ההוא שנתן לו משה, ברית שלום כמ"ש: וַיֵּלֶךְ בְּכֹחַ הָאֲכִילָה הַהִיא, אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה, עַד הַר הָאֱלֹהִים, חֹרֵב. לבקש משם. וכי משם הוא מבקש, הלא מה' מבקשים? אלא לבקש מה שהיה לו בתחילה, מאותו שירש בהר האלקים ברית הזה, שהוא משה. פנחס הוא אליהו. ודאי הם במדרגה אחת. אמר לו משה, אין אתה יכול לקבל ממני ברית שלום, אלא לך לברית מלה של ילדי ישראל, ומהם תרויח סוד הברית, והם יתנו לך. וכן עשה. חכם המגיע למדרגה בה היו חכמים לפניו, יכול הוא לראות את אותם דברים. כך מגיע אליהו להר חורב לאותה מדרגה בה היה משה. אליהו גילגול פנחס שקינא להשם, על שפגמו בברית, ובכך הרוויח ברית שלום. כעת פגם בעצמו ואמר על ישראל שפגמו בברית, לכן אמר לו משה ממני לא תוכל לקבל חזרה את ברית השלום, אלא לך לכל ברית מילה ובכך תהיה סניגור בכל ברית של יהודי, כנגד הקטגוריה שדברת עליהם.

מֹשֶׁה אַהֲרֹן וּמִרְיָם

מז) כמה טובה עשה הקב"ה עם ישראל בכל דור ודור. כתוב: אֶשְׁלַח לְפָנֶיךָ, אֶת-מֹשֶׁה אַהֲרֹן וּמִרְיָם. והרי כמה נביאים היו לאחר משה, והיה צריך לומר, ואשלח לפניך את משה, אהרן, אלעזר, פנחס, יהושע, אליהו, אלישע, וכמה שאר צדיקים וחסידים? אלא אמר הקב"ה, עמי בני, למה לא תזכרו לכל הטוב שעשיתי לכם, ששלחתי לכם את משה אהרן ומרים.

למה מסביר דווקא ההנהגה של משה אהרן ומרים, ולא של מנהיגים ונביאים אחרים, ומשיב

מח) וזה דומה למלך בשר ודם, שיש לו מדינה, ושלח אליה אנשים שליטים ושרים, שיהיו מנהלי העם, ויתבוננו בהם ובדיניהם. מי צריך להיות קשור ומחויב במזונותיהם ובדברים שיצרכו, האם לא עם המדינה, ולאונסם יצרכו להשגיח בשבילם, שלא יחסר להם מאומה, ולתת להם כבוד.

מט) שלחתי את משה, הוא הביא לכם מן לאכול, ונהג אתכם ובניכם ובעירכם, והשתדל בדיניכם, ובכל מה שצריך לכם. שלחתי את אהרן, הביא היכלות של ענני כבוד לכסות עליכם, כמלכים, רחץ אתכם בטללי כבוד, שלא ירקבו לבושיכם ומנעליכם, והיו מתחדשים בכל יום. שלחתי את מרים, הביאה באר להשקות אתכם, ושתיתם אתם ובעירכם. הם נתנו לכם, ומשלהם אכלתם ושתיתם וישבתם בחופת כבוד שלהם ומשלכם לא נתתם כלום. ולא עוד, אלא שהשתדלו בשבילכם ולקחו המשא שלכם על צווארם, והייתם מחרפים ומגדפים אותם. הייתם צריכים את הכרת הטוב ולעשות טוב למשה ואחיו.

וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי

נ) אמר רבי יוסי: הרי אין עוד אב רחמן על בניו כמו הקב"ה, שכתוב: וְסָלַחְתָּ לְעַמְּךָ אֲשֶׁר חָטְאוּ-לָךְ, וּלְכָל-פִּשְׁעֵיהֶם אֲשֶׁר פָּשְׁעוּ-בָךְ. הרחמים שלו, אלו אמר לא נפל דבר אחד מכל דברו, ולא יותר, שהיה כולל גם דבריו הרעים. היה נוח לעולם שלא יהיה נברא, שלא היה אפשר לסבול. אבל כיון שאמר מכל דברו הטוב, והניח הרע מלאחריו, שדבריו הרעים שדבר על ישראל, הניח, ולא נתקיימו, מכאן נראה הרחמים שלו. כי דבר רע אינו רוצה לעשות. ישנה הנהגה הנק' בדרך צדדים, גם מטעם החסד וגם מטעם הדין שמשני המקרים הם חסד. שאומרים בתפילה גמלני חסדים טובים. הקב"ה לא השגיח על הדברים הרעים, ובכל אופן אמר אותם ולא פעל אותם, כאבא שמרים את הרצועה בימינו, בחסד ולא מכה.

נא) ואע"פ שהפחיד והרים הרצועה, באה אמו מדרגת בינה, השפעה והחזיקה בזרוע ימינו, ונשארה הרצועה במקומה, ולא ירדה למטה, והדין לא נעשה. כי בעצה אחת היו שניהם, זה שהפחיד וזו שהחזיקה בימינו. שתרד הרצועה ברחמים, חכמה בלבוש חסדים.

נב) מאין לנו זה? הוא מדבר שהיה בגלוי, שכתוב: לך רד כי שחת עמך, התחיל הקב"ה להרים הרצועה. ומשה, שלא היה יודע דרכה של האם, דהיינו להחזיקו בימין ולעכבו, היה שותק. כיון שראה הקב"ה כך, רמז לו, ודפק בו, ואמר: וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי,  מיד הרגיש משה, ואחז בזרוע של הקב"ה, שכתוב: זכור לאברהם. שזה היא זרוע ימין, חסד. ומשום זה לא הוריד הרצועה. כשחטאו בעגל צריך היה לכלות אותם אך כאן בקש משה את חסד אברהם. אך מאברהם גם ישמעאל יצא ויש פתחון פה למוסלמים.

נג) ואם תאמר, אמא, המלכות, שהיא רגילה לאחוז ברצועה של המלך, איפה היתה, שהניחה הדבר למשה? ראה סימן על פניהם, שהכיר בהם מה שבאו לשאול אותו. אמר, בואו בנים קדושים, בואו אהובי המלך, בואו אוהבי, בואו האהובים אלו על אלו.

נד) אמר רבי אבא: כל אלו החברים שאינם אוהבים אלו את אלו, מסתלקים מן העולם טרם שמגיע זמנם. כל החברים בימיו של רשב"י, אהבת נפש ורוח היתה ביניהם. ומשום זה בדורו היו הסתרי תורה בגלוי, שהיה אומר, כל החברים שאינם אוהבים זה את זה, גורמים לעצמם, שלא ללכת בדרך הישר. ועוד שעושים פגם בתורה. כי התורה, אהבה ואחוה ואמת יש בה. אברהם אהב את יצחק, יצחק את אברהם, שהיו מתחבקים זה עם זה. יעקב, שניהם היו אחוזים בו באהבה ובאחוה, ונותנים רוחם זה בזה. החברים צריכים להיות כמוהם, ולא לעשות בהם פגם. שאם יחסר בהם האהבה, פוגמים בערכם למעלה, באברהם יצחק יעקב, שהם חג"ת. חסד מצטרף תמיד לבינה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא טז-יח
1. מהיכן אנו לומדים שאף על פי שישראל חוטאים לפני הקב"ה, אינו רוצה שיאמר להם מלשינות?
2. מה היתה טענתו של אליהו כלפי הקב"ה ומה השיבו הקב"ה?
3. מהו התיקון של אליהו שצריך בשל כך להיות בברית של כל ילד יהודי?
4. מדוע הטובה הגדולה שמזכיר הקב"ה לעם ישראל היא ששלח להם את משה, אהרון ומרים? והלא היו עוד רבים שהנהיגו את העם בטוב. אגב כך ספר מה היה תפקידו של כל אחד מג' אלו?
5. מה אנו למדים מהמילה טוב בכתוב: "לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב"?
6. כיצד ניתן להחזיק את הרצועה שאיתה מפחיד הקב"ה את עם ישראל ומנין לנו זה?
7. אם השכינה הקדושה רגילה לאחוז ברצועה מדוע הניחה למשה בחטא העגל?
8. מה אומר רבי אבא בשם רשב"י על אהבת חברים ומה אתה באופן אישי לומד מכך?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב